Master akademske studije - Bezbednost i kriminalistika


Svrha master akademskih studija je da, nadovezujući se na osnovne akademske studije, studentima omogući sistematsko usavršavanje znanja i veštine stečenih na osnovnim akademskim studijama, kao i za stručno i samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti i nastavak studija na doktorskim studijama što je ujedno i jedan od ciljeva diplomskih studija. Savremene nastavne planove i programe realizuju za to kompetentni stručnjaci.


Strukture studijskih programa predviđaju jednosemestralne predmete. Student tako stiče akademska i stručna znanja iz oblasti studijskog programa. U svakom semestru student bira izborni predmet iz oblasti uže stručnih opredeljenja, vezana za oblasti primene usvojenih znanja i veština, a u okviru naučno-istraživačke i stručne delatnosti. Studentu se tako omogućava sticanje neophodnih akademskih i stručnih znanja iz svih oblasti definisanim ciljevima studiranja. U poslednjem semestru student radi master rad.


Predviđeno je da master akademske studije traju dva semestra. Predviđena je aktivna nastava iskazana u vidu predavanja, vežbi i studijskog istraživačkog rada što odgovara broju od 60 ESPB.

  • Nakon ostvarenih 300 ESP bodova student stiče akademsko naziv: Master menadžer bezbednosti.


Uslovi za upis na master akademske studije su završene osnovne akademske studije u obimu četvorogodišnjih studija (240 ESPB).


Ocenjivanje se sprovodi u skladu sa prinicipima kontinuirane evaluacije, a zasniva se na predispitnim obavezama i završnom usmenom ispitu.


Mogućnosti za dalje usavršavanje


Studije se mogu, po potrebi, nastaviti na drugim visokoškolskim ustanovama širom sveta.
Nakon završenih master akademskih studija, studenti mogu upisati specijalističke i(ili) doktorske studije u zemlji i inostranstvu.  


O Studijskom programu

  OSNOVNE STUDIJE
 
BEZBEDNOST I
KRIMINALISTIKA
MENADŽMENT U PCB
  MASTER STUDIJE
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
 
BEZBEDNOST I
KRIMINALISTIKA
MENADŽMENT U PCB
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  GALERIJA
KONTAKT

AKREDITACIJE

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN 


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt