Osnovne akademske studije - Bezbednost i kriminalistika
 

I godina:

Osnovi ekonomije

Sociologija

Uvod u pravo

Osnovi bezbednosti

    Izborni predmet:

    Poslovni engleski jezik 1

    Francuski jezik 1

Informatika

Poslovno pravo

Poslovna psihologija

    Izborni predmet:

    Poslovni engleski jezik 2

    Francuski jezik 2

    Izborni predmet:

    Ustavno pravo

    Istorija ekonomskih i
    pravnih odnosa

 

II godina:

Kriminalistika I - taktika i tehnika

Korporativna bezbednost

Krivično pravo

Opšti i bezbednosni menadžment

    Izborni predmet:

    Poslovni engleski jezik 3

    Francuski jezik 3

Kriminalistika II - metodika i operativa

Privatna bezbednost

Javna bezbednost

    Izborni predmet:

    Poslovni engleski jezik 4

    Francuski jezik 4

Stručna praksa 1

III godina:

Sistem zaštite lica i objekata

Detektivska delatnost

       Izborni predmet:

       Bezbednosna kultura

       Socijalna patologija

Bezbednost informacionih sistema

Krivično procesno pravo

Tehnički sistemi zaštite

Prekršajno pravo i pravo privrednih prestupa

Kriminologija

       Izborni predmet:

       Viktimologija 

       Bezbednost saobraćaja

Stručna praksa 2

IV godina:

Upravljanje ljudskim resursima u bezbednosti

Metodologija istraživanja bezbednosnih pojava

       Izborni predmet:

       Terorizam

       Prevencija kriminaliteta

Privredna kriminalistika

Stručna praksa 3

Bezbednost u vanrednim situacijama

       Izborni predmet:

       Ekološka bezbednost

       Psihologija kriminalnog ponašanja

Maloletnička delinkvencija

       Izborni predmet:

       Penologija

       Kompjuterski kriminalitet

Završni rad

Master akademske studije - Bezbednost i kriminalistika
 

I godina:

Organizovani kriminalitet

Teorija bezbednosti

Metodologija naučnog istraživanja

       Izborni predmet:

       Međunarodna bezbednost

       Krizni menadžment

Forenzika

       Izborni predmet:

       Međunarodno krivično pravo 

       Dokazno pravo

Obaveštajne i bezbednosne službe

Master rada

 


Brošura    

O Studijskom programu

  OSNOVNE STUDIJE
 
BEZBEDNOST I
KRIMINALISTIKA
MENADŽMENT U PCB
  MASTER STUDIJE
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
 
BEZBEDNOST I
KRIMINALISTIKA
MENADŽMENT U PCB
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  GALERIJA
KONTAKT

AKREDITACIJE

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN 

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt