Osnovne akademske studije - Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti
 

I godina:

Osnovi ekonomije

Principi menadžmenta

Opšte učenje o pravu

Osnove sociologije

    Izborni predmet:

    Poslovni engleski jezik 1

    Francuski jezik 1

Aplikativni softver u menadžmentu

Poslovno pravo

Poslovna psihologija

    Izborni predmet:

    Poslovni engleski jezik 2

    Francuski jezik 2

    Izborni predmet:

    Ljudska prava

    Istorija ekonomskih i
    pravnih odnosa

 

II godina:

Bezbednosni menadžment

Korporativna i industrijska bezbednost

Kriminalistika - taktika i tehnika

Osnovi civilne bezbednosti

    Izborni predmet:

    Poslovni engleski
    jezik 3

    Francuski jezik 3

Kriminologija

Krivično pravo

Kriminalistika - metodika i operativa

    Izborni predmet:

    Poslovni engleski
    jezik 4

    Francuski jezik 4

    Izborni predmet:

    Javna bezbednost

    Socijalna patologija

 

III godina:

Upravljanje ljudskim resursima

Detektivska delatnost

Tehnička sredstva u bezbednosnim sistemima

Sistem zaštite lica i objekata

Praksa

Zaštita informacionih sistema i podataka

Sistem zaštite imovine i poslovanja

Prekršajno pravo i pravo privrednih prestupa

    Izborni predmet:

    Bezbednost u vanrednim
    situacijama

    Organizaciono
    ponašanje

Završni rad

 


 
 

O Studijskom programu

  OSNOVNE STUDIJE
 
BEZBEDNOST I
KRIMINALISTIKA
MENADŽMENT U PCB
  MASTER STUDIJE
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
 
BEZBEDNOST I
KRIMINALISTIKA
MENADŽMENT U PCB
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  GALERIJA
KONTAKT

AKREDITACIJE

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN 
 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt