Događaji

Dan fakulteta u Nišu

FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE „DR LAZAR VRKATIĆ” OBELEŽIO SEDAMNAEST GODINA USPEŠNOG RADA

U nastavnom centru u Nišu na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu
obeleženo sedamnaest godina uspešnog rada. Fakultet za pravne i poslovne studije osnovao je prof.
dr Lazar Vrkatić 2006. godine, sa idejom da obrazuje kvalitetne i kreativne stručnjake, koji ce moći
aktivno da se uključe u društvene i privredne tokove.

Na svečanosti povodom jubileja bili su prisutni naši predavači, stipendisti, predstavnici mnogobrojnih
državnih institucija, kompanija i preduzeća sa kojima fakultet sarađuje.

Na kraju svečanosti, najboljim studentima dodeljene su stipendije Fondacije “Prof. dr Lazar Vrkatić”.
Fondaciju je osnovala porodica pokojnog profesora Lazara Vrkatića, s ciljem očuvanja uspomene na njegov
pedagoški, naučni, humanitarni i društveno angažovani rad.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542