Osnovne akademske studije
 

I godina:

Principi menadžmenta

Uvod u ekonomiji

Aplikativni softver

Sociologija

    Izborni blok:

    Poslovni engleski jezik 1

    Francuski jezik 1

Preduzetništvo

Računovodstvo

Poslovno pravo

Matematika za ekonomiste

    Izborni blok:

    Istorija ekonomskih i pravnih odnosa

    Etika

 

II godina:

Finansijski menadžment

Poslovna statistika

Marketing

Elektronsko poslovanje

Praksa 1

Strategijski menadžment

Bankarstvo

Informacioni sistemi u menadžmentu

Poslovna psihologija

Praksa 2

    Izborni blok:

    Poslovni engleski jezik 2

    Francuski jezik 2

III godina:

Međunarodna ekonomija

Korporativno upravljanje

Osiguranje

Projektni menadžment

    Izborni blok:

    Poslovni engleski jezik 3

    Francuski jezik 3

Upravljanje ljudskim resursima

Uslužni menadžment

Trgovina

    Izborni blok:

    Organizacioni razvoj

    Upravljanje događajima

    Izborni blok:

    EU integracije

    Upravljanje inovacijama

IV godina:

Javne finansije

Metodologija naučno-istraživačkog rada

Revizija

Upravljanje finansijskim rizicima

    Izborni blok:

    Analiza finansijskih izveštaja

    Finansijska tržišta

Upravljanje rizicima osiguranja

Međunarodno poslovno finansiranje

    Izborni blok:

    Poslovna inteligencija

    Internet i web tehnologije

Diplomski rad

 


Brošura    

OSNOVNE INFORMACIJE

  OSNOVNE STUDIJE
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  GALERIJA
KONTAKT

AKREDITACIJE

e-LEARN 

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad
    
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt