Akreditacije   

Zašto upisati program ENGLESKI JEZIK?

Zato što kroz naš program studenti:

 • stiču teorijska i praktična  znanja iz oblasti engleskog jezika putem pažljivo odabranih predmeta

 • postaju kompetentni nastavnici engleskog jezika izučavajući metodiku nastave kroz praksu u školama

 • razvijaju teorijska znanja i veštine pismenog i usmenog prevođenja

 • jačaju samopouzdanje i motivaciju, i osnažuju se za samostalni rad putem modernih metoda u nastavi (portfolio, dnevnici učenja, samovrednovanje, vežbe sa visokim kognitivnim zahtevima)

 • sarađuju sa nastavnicima u procesu učenja i napredovanja, uče veštine važne za celoživotno učenje, kao što su određivanje ciljeva i prioriteta

 • imaju priliku da uče od stranih lektora

 • razvijaju  jezičke kompetencije

 • uče da poštuju kulturu komunikacije

 • nakon četiri godine školovanja ostvaruju dovoljan broj kredita za rad u obrazovnom sistemu (više od 36 ESPB iz pedagoških, psiholoških i metodičkih predmeta)

 • ovo su jedine akreditovane studije engleskog jezika na privatnim fakultetima u Srbiji.

 • učestvujemo u evropskim projektima (TEMPUS - SEEPALS) i svetskim projektima (The English Profile)

Mogućnost zaposlenja:

 • obrazovni sektor: osnovne i srednje škole, privatne škole

 • prevodilaštvo: agencije, firme, banke, turističke agencije, izdavačke kuće, itd.

 • dvojezični sekretari u raznovrsnim firmama

Praktičan rad:

 • posete i hospitovanje u školama

 • posete salama sa opremom za simultano prevođenje

 • učešće na manifestacijama kao što su konferencije, sportski događaji, i sl.

Zvanja:

 • diplomirani filolog anglista  (4 godine, 240 ESPB)

 • master filolog anglista  (5 godina, 300 ESPB)


  Brošura     

 
 

 

O STUDIJSKOM PROGRAMU

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  Galerija
KONTAKT

AKREDITACIJE

 

AMERICAN
CORNER

Američki kutak
Novi Sad

 

 

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

 

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN 


 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt