Osnovne akademske studije
 
I godina:

Savremeni engleski jezik 1

Uvod u lingvistiku

Fonetika i fonologija

    Izborni blok

    Italijanski jezik 1

    Francuski jezik 1

Uvod u studije književnosti

    Izborni blok

    Aplikativni softver

    Opšte  učenje o pravu

Pravopis srpskog jezika

Morfologija engleskog jezika

Savremeni engleski jezik 2

    Izborni blok

    Italijanski jezik 2

    Francuski jezik 2

 

II godina:


Savremeni engleski jezik 3

Akademsko pisanje

Sintaksa engleskg jezika

    Izborni blok

    Uvod u angloamerička društva i kulture

    Engleska književnost do 18. veka

    Izborni blok

    Italijanski jezik 3

    Francuski jezik 3

Jezičke strukture u kontrastu

Poslovna korespodencija na egleskom jeziku

Uvod u pravni engleski  jezik

    Izborni blok

    Italijanski jezik 4

    Francuski jezik 4

    Izborni blok

    Kultura komunikacije

    Osnove ekonomije

III godina:

Tehnike prevođenja

Engleski jezik u bankarstvu

Engleski jezik u poslovnom pravu

Metodika nastave  engleskog jezika

Osnove razvojne psihologije

Engleski u finansijskom poslovanju

Pravni engleski savremenom poslovanju

Osnove pedagoške psihologije

Prevođenje opštih i pravnih tekstova

    Izborni blok

    Engleska renesansna komedija

    Istorija srpske kulture

IV godina:

Teorije usvajanja jezika

Tehnika prevođenja naučnih i stručnih tekstova

    Izborni blok

    Pregled lingvističkih teorija i pravaca

    Engleska roman do 20. veka

Usmeno prevođenje

Nastavne tehnike za školski uzrast

    Izborni blok

    Engleska poezija i proza u 19. veka

    Uvod u sociolingvistiku

    Izborni blok

    Poslovna psihologija

    Pragmatika i analiza diskursa

Praksa

Interkulturalna komunikacija i prevođenje

 

Master akademske studije
 

I godina:

Tehnike naučnog rada

Vrednovanje u nastavi stranog jezika

    Izborni blok

    Primena računara u učenju engleskog jezika

    Seminar iz američke književnosti

Konsekutivno i konferencijsko prevođenje

    Izborni blok

    Kontrastivna lingvistika

    Svetska književnost na engleskom jeziku

Master rad

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


Brošura   

  

O STUDIJSKOM PROGRAMU

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  Galerija
KONTAKT

AKREDITACIJE

 

AMERICAN
CORNER

Američki kutak
Novi Sad

 

 

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN 


 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt