Izdanja    
 2017.    
  Naslov Autor  
Savremeni izazovi međunarodne bezbednosti Slobodan I. Marković  
Prekršajno pravo Milo Bošković, Tatjana Skakavac  
Civitas No 13 Časopis za društvena istraživanja No 13
Laž i merenje - Metode adaptivne stimulacije Dragan Mijović  
Razvoj profesionalne karijere Dobrila Vujić  
Psihologija i obrazovanje - Osnove pedagoške psihologije Đorđe M. Đurić  
     
 2016.    
  Naslov Autor  
Civitas No 12 Časopis za društvena istraživanja No 12
Handbook of Contemporary English 3 Tatjana Glušac, Sandra Radinović  
Međuetnički odnosi mladih u Vojvodini Aleksandar Vasić, Mirjana Franceško,
Marija Manasijević, Dušana Šarčević
 
Osnovi terorizma Ljubo Pejanović  
Pravna informatika Tanja Kaurin, Predrag Alargić  
Pravna informatika - priručnik Tanja Kaurin, Predrag Alargić  
Kriminalistika Mićo Bošković, Zdravko Skakavac  
Civitas No 11 Časopis za društvena istraživanja No 11
Kriminalistika - Taktika-Tehnika Mićo Bošković, Zdravko Skakavac  
Osnovi statistike za psihologe Veljko Đurić  
       
 2015.    
  Naslov Autor  
Civitas No 10 Časopis za društvena istraživanja No 10
Privatna bezbednost Milan Daničić, Vojin Pilipović  
Socijalna psihologija organizacije - Kako voditi organizaciono ponašanje Franceško L. Mirjana  
Tehnički sistemi i sredstva zaštite Rade S. Đurković  
Recidivizam maloletnih učinilaca krivičnih dela Tatjana Skakavac  
Osnovi statistike za psihologe Veljko Đurić  
Detektivska delatonst - monografija Dragomir Jovičić, Vojin Pilipović  
Civitas No 9 Časopis za društvena istraživanja No 9
Privredna kriminalistika Dragomir Jovičić, Zdravko Skakavac  
Studentski glas No 4 Časopis studenata FPPS No 4
       
 2014.    
  Naslov Autor  
Civitas No 8 Časopis za društvena istraživanja No 8
Psihologija ličnosti - Izbor teorija Vesna Gojković  
Istorija ekonomskih i pravnih odnosa Boris Kršev  
Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini - Stanje i perspektive urednik Mirjana Franceško više o ovom
izdanju
Bezbednost  - tradicionalna i kritička shvatanja Slobodan I. Marković  
Civitas No 7 Časopis za društvena istraživanja No 7
Opšti i bezbednosni menadžment Momčilo Talijan, Miroslav M, Talijan,
Svetlana Ristović
 
Studentski glas No 3 Časopis studenata FPPS No 3
Krivično pravo Milo Bošković  
Osnovi bezbednosti Ljubo Pejanović  
       
 2013.    
  Naslov Autor  
Civitas No 6 Časopis za društvena istraživanja No 6
Istorija ekonomskih i pravnih odnosa Boris Kršev  
English Morphology Vladimir Z. Jovanović  
Civitas No 5 Časopis za društvena istraživanja No 5
Multikulturalnost i savremeno društvo Zbornik radova   I deo
 II deo
III deo
Kriminologija delikata nasilja Skripta  
Sistem zaštite lica i objekata Milan Daničić, Vojin Pilipović  
Kroz istoriju države i prava srpskog naroda Boris Kršev  
Osnova ekonomije za neekonomiste Milica Radović  
Osnovi bezbednosti - skripta Ljubo Pejanović  
Studentski glas No 2 Časopis studenata FPPS No 2
Pojedinac u društvenom okruženju: Uvod u socijalnu psihologiju Đorđe Đurić,
Mirjana Franceško,
Aleksandra Kostić
 
Organizovani kriminalitet - Karakteristike i pojavni oblici Milo Bošković, Zdravko Skakavac  
Psihologija i obrazovanje: Osnove pedagoške psihologije Đorđe Đurić  
Bankarstvo - skripta Aleksandar Vasiljević  
Korporativna i korporacijska bezbednost Slobodan I. Marković  
Psihologija i ontogeneza: Teorije i istraživanja Aleksandar Vasić,
Dušana Šarčević
 
Socijalna psihologija organizacije Mirjana Franceško  
Pravna informatika Tanja Kaurin, Dragan Anucojić  
Upoznavanje i praćenje razvoja učenika Đorđe Đurić  
       

 2012.

   

 

Naslov

Autor

 

Studentski glas No 1 Časopis studenata FPPS No 1
Civitas No 4 Časopis za društvena istraživanja No 4
Bankarski menadzment Aleksandar Vasiljević  
Detektivska delatnost Dragomir Jovičić,
Vojin Pilipović
 
Kriminalistika: Metodika - Operativa Mićo Bošković,
Zdravko Skakavac
 
Osnovi države i prava Duško Radosavljević,
Sanja Đurđić
 
Osnovi javne uprave Duško Radosavljević  
Praktikum iz gramatike engleskog jezika II: Engleski jezik 3 i 4 Ana Sentov  
Privredno ugovorno pravo Miroslav Milosavljević  
Psihičko zdravlje i blagostanje: Novi okvir za mentalno zdravlje Vesna Petrović  
Psihologija rada: Čovek i rad u savremenom poslovnom okruženju Dobrila Vujić  
Upravno pravo Korhecz Tamás  

Krivično procesno pravo

Bošković Milo,
Matijević Mile

 

Zaštita životne sredine u politici održivog razvoja Marković Slobodan,
Pejanović Ljubo
 
Civitas No 3 Časopis za društvena istraživanja

No 3

 

 

 

 

 2011. 

   

 

Naslov Autor

 

Kaurin-Anucojic prirucnik Bezbednost informacionih sistema Anucojić Dragan,
Kaurin Tatjana
 
Bezbednost u vanrednim situacijama - pretnje i zaštita Pejanović Ljubo,
Đurković Rade
 
Civitas No 2 Časopis za društvena istraživanja No 2
Mirjana Radosavljevic-eng

Essentials of consecutive and simultaneous interpreting

Radosavljević Mirjana

 

Radosavljevic-Matijevic EU

Evropska unija - razvoj, institucije i proširenje

Radosavljević Duško,
Matijević Nikolina

III izmenjeno
i dopunjeno izdanje

Krsev-istorija prav i ek odn

Istorija ekonomskih i pravnih odnosa

Kršev Boris

 

Petrovic- izazovi ment zdravlja

Izazovi mentalnog zdravlja

Petrović Vesna

 

Miletic-Talijan-javna_bezbednost

Javna bezbednost - poslovi i način rada, organizacija i rukovođenje

Miletić Slobodan,
Talijan Momčilo

 

Boskovic-Skakavac-kriminalistika_taktika_tehnika

Kriminalistika - taktika - tehnika

Bošković Mićo,
Skakavac Zdravko

 

Drobac- MENADZMENT u ab

Menadžment u agrobiznisu

Drobac Milorad

 

pp za men

Poslovno pravo

Milosavljević Miroslav

 

Sentov A4-PRAKTIKUM ENG

Praktikum iz gramatike engleskog jezika: Engleski jezik 1 i 2

Sentov Ana

 

Milosavljevic ppd Pravo privrednih društava Milosavljević Miroslav II izdanje
Milosevic-Anucojic prirucnik MSoffice

Priručnik „MS Office 2010“

Anucojić Dragan,
Milošević Tatjana

 

djuric-psihologija i obrazovanje

Psihologija i obrazovanje

Đurić Đorđe

 

Djurkovic stsubs

Savremena tehnička sredstva u bezbednosnim sistemima

Đurković Rade

 

Savremeni politički i pravni sistemi

Radosavljević Duško

II izdanje

Djordjevic B5-ENGLESKI

Scientific, Professional and Official Translation - The Theory

Đorđević Jasmina

 

Djordjevic A4-ENGLESKI

Scientific, Professional and Official Translation - The Written

Đorđević Jasmina

 

Danicic-Pilipovic szlo

Sistem zaštite lica i objekata

Pilipović Vojin,
Daničić Milan

 

Civitas No 1 Časopis za društvena istraživanja No 1
Djuric-upoznavanje-razvoja ucenika

Upoznavanje i praćenje razvoja učenika

Đurić Đorđe

 

Vujic-upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima - izvor poslovne uspešnosti

Vujić Dobrila

II izdanje

Pejanovic-Djurkovic vanredne_situacije

Vanredne situacije - pretnje i zaštita

Đurković Rade,
Pejanović Ljubo

 

Kaurin-Anucojic zisp

Zaštita informacionih sistema i podataka

Anucojić Dragan,
Kaurin Tatjana

 

 

 

 

 

 2010. 

   

 

Naslov Autor

 

Milosevic-Anucojic - aplikativni softver

Aplikativni softver

Anucojić Dragan,
Milošević Tatjana

 

pilipovic-basics of eng

Basics of english

Pilipović Vesna

 

Društveni izazovi evropskih integracija - Srbija i uporedna iskustva Zbornik radova  

English for Economic Purposes

Radosavljević Mirjana

 

Korporativno upravljanje - iskustva korporacija u Vojvodini

Radović Milica

 

Boskovic-krivicno pravo

Krivično pravo

Bošković Milo

 

Krsev-kroz istoriju drzave i prava

Kroz istoriju države i prava

Kršev Boris

II izmenjeno
i dopunjeno izdanje

Antevski-medjunarodni ek odnosi

Međunarodni ekonomski odnosi

Antevski Miroslav

 

Koprivica-men dogadjaja

Menadžment događaja

Koprivica Miodrag

 

Vidanovic-Morphology

Morphology

Vidanović Đorđe

 

Nacionalna pravna istorija

Kršev Boris

II izmenjeno
i dopunjeno izdanje

Bojanic-osn komunikologije

Osnove komunikologije - Veštine poslovnog komuniciranja

Bojanić Željka

 

Savic-Stajic-osn civ bezb

Osnovi civilne bezbednosti

Savić Andreja,
Stajić Ljubomir

 

Radosavljevic-osnovi javne uprave

Osnovi javne uprave

Radosavljević Duško

II izmenjeno izdanje

Osnovi komunikologije

Bojanić Željka

 

Markovic-osn korp ind bezb

Osnovi korporativne industrijske bezbednosti

Marković Slobodan

 

Boskovic-Skakavac-osnovi_kriminalistike

Osnovi kriminalistike

Bošković Mićo,
Skakavac Zdravko

 

Boskovic-osn kriv poc prava

Osnovi krivčnog procesnog prava

Bošković Mićo

 

Boskovic-osn detekt del

Osnovi  detektivske delatnosti

Bošković Mićo

 

Djuric-Francesko-Kostic - pojedinac u dr okr copy

Pojedinac u društvenom okruženju: Uvod u socijalnu psihologiju

Đurić Đorđe,
Franceško Mirjana,
Kostić Aleksandra

 

Milosavljevic-pravo privrednih drustava

Pravo privrednih društava

Milosavljević Miroslav

 

Vujic-preduzetnicki men usluga

Preduzetnički menadžment usluga

Vujić Vidoje

 

Vasiljevic-projektni men

Projektni menadžmet

Vasiljević Aleksandar

 

Psihologija ličnosti: izbor teorija

Gojković Vesna
 

 

Vujic-psihologija rada

Psihologija rada - čovek i rad u savremenom poslovnom okruženju

Vujić Dobrila

 

Talijan-rukovodjenje up

Rukovođenje unutrašnjim poslovima

Talijan Momčilo

 

Fajgelj-uvod u psihologiju

Uvod u psihologiju

Fajgelj Stanislav

 

zastita i spasavanje u vs

Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama

Pejanović Ljubo,
Đurković Rade

 

 

 

 

 

 2009.

   

 

Naslov Autor

 

Aplikativni softver u menadžmentu

Anucojić Dragan,
Manojlović Ksenija

 

Evropska unija - razvoj, institucije i proširenje

Radosavljević Duško,
Matijević Nikolina

II izmenjeno
i dopunjeno izdanje

Finansijska tržišta: institucije i instrumenti

Radović Milica

 

Internet i elektronsko poslovanje

Anucojić Dragan

 

Izabrana dela

Vrkatić Lazar

 

Izazovi mentalnog zdravlja

Petrović Vesna

 

Logistika savremenog biznisa

Marković Slobodan,
Zelenika Ratko

 

Menadžment u spoljnoj trgovini

Mihić Svetlana

 

Morphology with elements of lexicology

Vidanović Đorđe

 

Organizovani kriminalitet - karakteristike i pojavni oblici

Boškovič Milo,
Skakavac Zdravko

 

Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize

Zbornik radova

 

Pravosudni sistemi (organizacija)

Momčilović Radoslav,
Grdić-Prstojević Vesna

 

Privredno ugovorno pravo

Milosavljević Miroslav

 

Procena potreba za psihološkim konsaltingom u Srbiji

Petrović Vesna,
Bedričić Biljana

 

Psihologija kriminalnog ponašanja

Gojković Vesna

 

Strategijski menadžment

Drobac Milorad

 

Tehnička sredstva u bezbednosnim sistemima

Đurković Rade

 

Upravljanje ljudskim resursima - izvor poslovne uspešnosti

Vujić Dobrila

 

 

 

 

 

 2008.

   

 

Naslov Autor

 

Internet i elektornsko poslovanje

Anucojić Dragan

 

Istorija države i prava

Kršev Boris

 

Istorija države i prava Srpskog naroda

Kršev Boris

 

Istorija ekonomskih i pravnih odnosa

Kršev Boris

 

Menadžment događaja

Koprivica Miodrag

 

Menadžment u agrobiznisu

Drobac Miodrag

 

Organizaciono ponašanje: Moć poznavanja organizacionog ponašanja

Franceško Mirjana,
Mirković Biljana

 

Osnovi detektivske delatnosti

Bošković Mićo

 

Osnovi javne uprave

Radosavljević Duško

 

Osnovi kriminalistike

Bošković Mićo

 

Pravo privrednih društava

Milosavljević Miroslav

 

Predavanja iz praktičke filozofije

Vrkatić Lazar

 

Privatna bezbednost - stanje i perspektive

Zbornik radova

 

Psihologija obrazovanja

Đurić Đorđe

 

Uvod u ekonomiju

Zdravković Dušan

 

Zaštita informacionih sistema i podataka

Anucojić Dragan

 

 

 

 

 

 2007.

   

 

Naslov Autor

 

Evropska unija - razvoj, institucije i proširenje

Radosavljević Duško

 

Menadžment

Vukičević Milan

 

Osnovi korporativne i industrijske bezbednosti

Marković Slobodan

 

Pravo konkurencije

Varga Siniša

 

Priručnik - Internet i elektronsko poslovanje

Anucojić Dragan

 

Svet usluga

Koprivica Miodrag

 

Ustavno pravo (I knjiga)

Fira Aleksandar

 

Ustavno pravo (II knjiga)

Fira Aleksandar

 

 

 

 

 

 2006.

   

 

Naslov Autor

 

Istorija prava i pravnih institucija

Kršev Boris

 

Osnove marketinga

Koprivica Miodrag

 

Osnovi civilne bezbednosti

Savić Andreja,
Stajić Ljubomir

 

Savremeni politički i pravni sistemi

Radosavljević Duško