Događaji

Konkurs za dodelu stipendija studentima osnovnih studija FLV za upis u školsku 2022/23. godinu

Fondacija „Lazar Vrkatić“ Novi Sad , Bulevar Oslobođenja, br. 76, na osnovu odluke Upravnog odbora od 24. 08. 2022. godine raspisuje:

K O N K U R S
ZA DODELU STIPENDIJA

Fondacija dodelјuje stipendije za upis u II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2022/23. godini na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

  • Fondacija dodelјuje 30 stipendija u visini od 50% od iznosa pune školarine.

Uslovi za dobijanje stipendije:

  • Položeni svi ispiti iz školske 2021/22. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić zaključno sa ispitnim rokom “Oktobar II”.

Konkurs je otvoren do 12. 10. 2022. godine.

  • On-line formular za prijavu na konkurs možete popuniti na stranicama Fondacije,
    ili
  • možete preuzeti Prijavu za podnošenje molbe u obliku”MS Word” dokumenta i popunjenu prijavu poslati na sledeću e-mail adresu: office@lazarvrkatic.org

Rezultati konkursa biće objavlјeni 17. 10. 2022. godine na sajtu Fondacije „ Lazar Vrkatić“ – www.lazarvrkatic.org

 

U Novom Sadu, 24.08.2022. godine.

Predsednik upravnog odbora
Ivana Vrkatić

 

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542