Događaji

Međunarodni naučni skup - najava plenarnih govornika

Programski odbor Međunarodnog naučnog skupa DRUŠTVENI I LIČNI IZAZOVI TOKOM PANEDMIJE COVID-19
sa ponosom najavljuje plenarna izlaganja istaknutih naučnih radnika i stručnjaka:

dr Andreja Savić, redovni profesor u penziji, Fakultet za diplomatiju i bezbednost,
Beograd, Srbija, oblast: bezbednost i kriminalistika

dr Cvetko Andreeski, redovni profesor, dekan državnog Fakulteta za turizam i ugostiteljstvo iz Ohrida,
za oblast ekonomije. U svom predavnju predstaviće matematički model utvrđivanja uticaja pandemije na
turizam sa osvrtom na primenu modela za Srbiju.

dr Alexander Scott English, istraživač i profesor na Međunarodnom institutu u Šangaju, pri Međunarodnom
univerzitetu u Šangaju, za oblast psihologije. Baviće se predstavljanjem rezultata medjunarodne studije
o razlikama u psihičkim adaptacijama na pandemiju, sa naglaskom na komparaciju individualističkih i
kolektivističkih društava.

dr Michał Daszkiewicz, docent na Institutu za obrazovanje, Univerzitet u Gdanjsku, iz oblasti jezika,
književnosti i obrazovanja; Dr. Daszkiewicz će u u svom obraćanju govoriti o dobrim promenama koje je
pandemija iznedrila, u smislu promene orijentacije nastavnika u pravcu aksiološke i afektivne upotrebe
jezika, uspostavljajući, tako, ravnotežu sa lingvističkom aktivnošću i jezičkim matricama.

dr Olga Tešović, predsednica Osnovnog suda u Požegi za oblast pravo i opšte društvene nauke. Izlaganje
sa temom “Sudjenje na daljinu – medjunarodni pravni okvir i praksa drugih država” pružiće osvrt na
najznačajnija pitanja funkicionisanja pravosuđa u svetu u novonastalim okolnostima.

Srdačno pozivamo učesnike Konferencije da se uključe na sva plenarna izlaganja, s obzirom da njihov
obim prevazilazi granice označenih naučnih polja, i pružaju važna razmatranja koja se tiču više
aspekata ljudskog iskustva u novonastalim okolnostima.

Programski odbor Naučnog skupa
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542