Misija i vizija


Naša vizija

 

Naša vizija je da formiramo visoke kriterijume stvaranja praktične  primene znanja i na taj način postanemo jedna od najsavremenijih i najkvalitetnijih privatnih visokoškolskih ustanova u Srbiji i region

 

Naša misija

 

Znanjem do lidera

 

Osnovna misija Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove. Struktura, koncepcija i način realizacije studija prvog i drugog nivoa visokog obrazovanja su usmereni na usvajanje kako teorijskih, tako i praktičnih znanja i veština primenjljivih u praksi.

 

Kvalitet ove visokoškolske institucije se zasniva na kompetentnom nastavnom kadru i studentima. U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima je neophodno preneti znanje, ali i razviti moralne i  ljudske vrednosti. Pružamo im logističku podršku u daljoj profesionalnoj orijentaciji. Naša misija je da razvijamo naučnoistraživački rad kroz naučno istraživačke projekte i učešće nastavnika i studenata na naučno stručnim skupovima.


Kao sastavna delatnost visoko obrazovne institucije je i izdavačka delatnost (udžbenička literatura, zbornik radova). Njene funkcije su da omogući stručnu afirmaciju nastavnika i obezbedi osnovnu udžbeničku literaturu za studente.


Kako bismo realizovali našu viziju i misiju odredili smo sledeće ciljeve poslovanja:

 

  • Koncipiranje i organizovanje nastavnih planova i programa koji su u potpunosti prilagođeni evropskim standardima i usaglašeni sa zakonskim odrednicama.

  • Kontinuirani rad na usavršavanju i razvoju nivoa studija i nastavnih planova i programa.

  • Razvoj pozitivnog stava studenata prema učenju i praktičnoj primeni usvojenog znanja.

  • Uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa.

  • Kontinuirano ulaganje u profesionalno usavršavanje zaposlenih.

  • Uspostavljanje dvosmerne saradnje sa pravnim i poslovnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

  • Uključivanje u domaće i međunarodne istraživačke porojekte.

  • Pokretanje zbornika radova.


Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta
Saradnja i SPORAZUmi
       međunarodni
       sporazumi
Savremeni koncept
nastave
dešavanja

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata 

 

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt