Konsultacije - prema prezimenuTermini konsultacija* za Zimski semestar školske 2017/18. godine abecedno prema prezimenu:(
ili po satnici )
         *tokom Ispitnih rokova, proveriti sa nastavnikom tačan termin konsultacija...

 

    Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak      

poslednja izmena: 16.11.2017.

 Nastavnik

  od do od do od do od do od do   Centar      Kabinet e-mail

napomene

mr Predrag Alargić             09:30 10:30     Novi Sad 113a   st. prog. "Bezbednost i kriminalistika"
    12:30 13:30                 Novi Sad 113a   st. prog."Pravo"
Jelena Arsić     11:30 12:30             Novi Sad      
Katinka Beretka                 12:15 13:15 Novi Sad      
Prof. dr Željka Bojanić             15:00 16:00     Novi Sad 221    
Doc. dr Aleksandar Bošković                     Niš      
        14:00 15:00         Novi Sad      
Prof. dr Milo Bošković                     Niš      
            10:00 11:00     Novi Sad      
Doc. dr Ivana Božić-Miljković 14:00 15:00                 Novi Sad 220    
Prof. dr Milan Daničić         13:00 14:00         Novi Sad     (dani nastave)
Prof. dr Gordana  Dedić                     Novi Sad     ...u terminima dolaska
dr Jelena Dostanić 11:45 12:45                 Novi Sad 112    
Sonja Dragović Sekulić                 09:30 10:30 Novi Sad      
Ljiljana Dragutinović     13:00 14:00             Novi Sad      
Doc. dr Dorin Drambarean                     Novi Sad  216 dorindr@gmail.com pre ili posle predavanja (ili po dogovoru)
Spec. med psih. Milota Dubovska                     Novi Sad      ...u  terminima dolaska
Prof. dr Sanja Đurđić 12:30 13:30                 Novi Sad      
Prof. dr Tihomir Đurić                     Novi Sad     15:00-16:00 (dani nastave)
Prof. dr Veljko Đurić                 18:00 19:00 Novi Sad 111    
Aleksandra  Erić-Bukarica                 10.30 11.30 Novi Sad

 121

aleksandra.eric@yahoo.com

st. prog."Engleski jezik"
                    12:15 13:15 Novi Sad

 121

aleksandra.eric@yahoo.com

st. prog. "Pravo"
Jovana Fajgelj     11.00 12.00             Novi Sad 121 jfajgelj@gmail.com  
Prof. dr Mirjana Franceško             13:15 14:15     Novi Sad 219    
Prof. dr Duška Franeta             15:00 16:00     Novi Sad 212    
Doc. dr Tatjana Glušac 11.30 12.30                 Novi Sad  121 tatjana.glusac@gmail.com  
Prof. dr Vesna Gojković 15:00 16:00                 Novi Sad 111    
Doc. dr Božidar Jeličić     15:00 16:00             Novi Sad      
Prof. dr Slobodan Jovanović                     Novi Sad  216 jovanovic072@sbb.rs pre ili posle predavanja (ili po dogovoru)
Prof. dr Dragomir Jovičić         13:00 14:00         Novi Sad     (dani nastave)
Doc. dr Radivoje Jovović             12:00 13:15     Novi Sad   radivojejovovic@gmail.com  
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak        
Zorjana Kanjuga         16:30 17:30         Novi Sad      
Tomislav Kargačin                     Novi Sad  121 hudsonsea@yahoo.com pre ili posle predavanja (ili po dogovoru)
Doc. dr Tanja Kaurin             09:30 10:30     Novi Sad 113a   st. prog. "Bezbednost i kriminalistika"
    12:30 13:30                 Novi Sad 113a   st. prog. "Pravo"
Doc. dr Milan Klisarić 10:00 10:45                 Niš      
Zorica Knežević 15:00 16:00                 Novi Sad 112    
Prof. dr Ljiljana Kontić         10:30 11:30         Novi Sad 220    
Doc. dr Miodrag Koprivica                     Novi Sad 220 miodragkoprivica@hotmail.com  
Prof. dr Tamaš Korhec         13:15 14:15         Novi Sad      
Branislav Kosanović         13:30 14:30         Novi Sad 119    
Prof. dr Aleksandra Kostić                     Novi Sad 111   ...u terminima dolaska
Prof. dr Boris Kršev     14:15 15:15             Novi Sad      
Prof.dr Borislav Lečić 10:30 11:30                 Novi Sad     ...u terminima dolaska
Tatjana   Ljubinković                     Novi Sad     ...u terminima dolaska
Marija Manasijević                     Novi Sad 112    
Prof. dr Slobodan Marković                     Niš      
11:30 12:30                 Novi Sad      
Peđa Miladinović                 14:45 15:45 Novi Sad 112    
Miloš Milenković                     Novi Sad      
Doc. dr Miroslav Milosavljević             11:30 12:30     Novi Sad      
Spec. med psih. Staša Miloščin                     Novi Sad     ...u terminima dolaska
Prof. dr Biljana Mirković         11:30 12:30*         Novi Sad     * ...svake druge nedelje.
Doc. dr Anja Mitić         17:30 18:30         Novi Sad 112    
Marija Mitić                     Niš      
Prof. dr Jasmina Nedeljković 18:00 19:00                 Novi Sad 221    
Nataša Ninić                     Novi Sad 112    
Prof. dr Vladimir Njegomir 12:00 13:00                 Novi Sad 220    
Milena Novičić                     Niš      
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak        
Jovana Palkovljević                     Novi Sad     ...u terminima dolaska
Prof. dr Lidija Pecotić                     Novi Sad     ...u terminima dolaska
Dragana Peči 10:30 11:30                 Novi Sad      
Prof. dr Ljubo Pejanović                     Niš      
13:00 15:00                 Novi Sad      
Prof. dr Slavica Perović                     Novi Sad 216 helenic@t-com.me pre ili posle predavanja (ili po dogovoru)
Prof. dr Vesna Petrović 15:00 16:00                 Novi Sad 111    
Doc. dr Vojin Pilipović                     Niš      
                10:00 12:00 Novi Sad      
Prof. dr Vesna Pilipović                     Novi Sad  121 vesna_pilipovic@yahoo.com pre ili posle predavanja (ili po dogovoru)
Milica Rađenović     16.30 17.15     12.00 12.30     Novi Sad  121 radjenovic.mi@gmail.com  
Prof. dr Milenko Radoman             15:00 16:00     Novi Sad     (dani nastave)
Prof. dr Duško Radosavljević 12:15 13:15     14:15 15:15         Novi Sad      
Prof. dr Milica Radović 10:00 11:00                 Novi Sad 220 mizrad@eunet.rs  
Jelena Rebić                     Novi Sad

216

nelarebic@yahoo.com

pre ili posle predavanja (ili po dogovoru)
Ana Ristović                     Novi Sad     ...u terminima dolaska
Aleksandra Savić                     Novi Sad 121 sunny.savic@gmail.com  
Prof. dr Nada Savković     14.00 15.00             Novi Sad 216 nadasavk@gmail.com  
Doc. dr Ana Sentov 13.00 14.00     14.00 15.00 13.00 14.00     Novi Sad  216 ana.sentov@gmail.com  
Doc. dr Tatjana Skakavac 10:00 11:00                 Novi Sad      
Prof. dr Zdravko Skakavac                     Niš     14:00-15:00 (dani nastave)
            11:00 13:00     Novi Sad      
Prof. dr Zlatko Stefanović             15:00 16:00     Novi Sad      
Prof. dr Zoran  Sušanj                     Novi Sad     ...u terminima dolaska
Katarina Suvajdžić             10:45 11:45     Novi Sad 112    
Dušana Šakan     15:00 16:00             Novi Sad 112    
Prof. dr Nebojša Šarkić 13:30 14:00                 Novi Sad     u terminima dolazaka
Prof. dr Radica Šipovac             12:15 13:15     Novi Sad      
Doc. dr Ružena Šimonji-Černak     15:00 16:00             Novi Sad 221    
Prof. dr Momčilo Talijan     12:15 13:15             Novi Sad     (dani nastave)
Prof. dr Petar Teofilović                 15:45 16:45 Novi Sad     nakon termina nastave
Prof. dr Aleksandar Vasić         13:00 14:00         Novi Sad 221    
Doc. dr Aleksandar Vasiljević     12:00 13:00             Novi Sad 220    
Zoran Vavan 13:00 14:00     14:00 15:00         Novi Sad      
Ivana Vrkatić                     Novi Sad   ivrkatic@useens.net  * ...konsultacije iz predmeta "Rimsko pravo", kao i iz "Nacionalna pravna istorija" se zakazuju po potrebi na e-mail: ivrkatic@useens.net
Nataša Vrkatić 15:00 16:00                 Novi Sad      
Doc. dr Isidora Wattles                 13.15 14.15 Novi Sad 216 isidora.wattles@gmail.com  
Andrew Wiesike         11.30 13.00         Novi Sad  121 wiesike@gmail.com  
Danijel Živković                     Novi Sad  216 dackozico@yahoo.com pre ili posle predavanja (ili po dogovoru)
Doc. dr Milan Živković 12.30 13.30 10.00 11.30     12.15 13.00     Novi Sad 216 mzivkovic@useens.net  
Doc. dr Dragan Žuljević         15:00 16:00         Novi Sad      

  ili po satnici