Aktivnosti

Projekti

Nastavnici i saradnici Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić trenutno učestvuju na kratkoročnom projektu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost broj 142-451-3555/2017, pod nazivom “Proaktivno ponašanje mladih kao osnova društvenog integriteta i prosperita”. U prethodnom periodu, nastavnici i saradnici Fakulteta učestvovali su na većem broju projekata. U periodu od 2012. godine, ostvarena su četiri projekta u kojima su nastavnici Fakulteta bili rukovodioci. Na osnovu sprovedenih istraživanja u projektima napisan je velik broj naučnih radova kao i monografija.

U projektu „Uloga osiguranja polјoprivrede u finansiranju posledica ostvarenja elementarnih nepogoda u Vojvodini: aktuelno stanje i perspektive razvoja“, sa brojem 114-451-3008/2012, koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac je bio prof. dr Vladimir Nјegomir sa smera Poslovna ekonomija. U projektu je učestvovao još jedan nastavnik sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić kao i kolege sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

U projektu „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive“, sa brojem 114-451-3818/2013, koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac je bila prof. dr Mirjana Franceško sa smera Poslovna psihologija. U projektu je učestvovalo 12 nastavnika i saradnika sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Na osnovu sprovedenih istraživanja u projektima napisan je velik broj naučnih radova kao i monografija: Franceško, M., urednik, „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive“, 2014.

U projektu „Razvoj funkcionalne pismenosti“, sa brojem 114-451-1279/2014, koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac je bila prof. dr Nada Savković sa smera Engleski jezik. U projektu je učestvovalo pet (5) nastavnika sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Na osnovu sprovedenih istraživanja u projektima napisan je velik broj naučnih radova kao i monografija: Savković, N., et al.,  Prozna i dokumentacijska pismenost učenika III razreda novosadskih srednjih škola: Mapiranje problema, 2015.

U projektu „Održivost Agrobiznisa AP Vojvodine u uslovima ostvarenja klimatskih promena“, sa brojem 114-451-954/2015, koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac je bio prof. dr Vladimir Nјegomir sa smera Poslovna ekonomija. U projektu je učestvovao još jedan nastavnik sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić kao i kolege sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Na osnovu sprovedenih istraživanja u projektima napisan je velik broj naučnih radova kao i monografija: Nјegomir, V., et al., „Klimatske promene i osiguranje polјoprivrede“, 2017.

U projektu „Proaktivno ponašanje mladih kao osnova društvenog integriteta i prosperita“, sa brojem 142-451-3555/2017, koji koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac je prof. dr Mirjana Franceško sa smera Poslovna psihologija. U projektu učestvuje ukupno dvanaest nastavnika sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542