Naučno-istraživački rad


Na našoj visokoškolskoj ustanovi "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić" se dosta pažnje posvećuje naučno-istraživačkom radu, koji se neguje i podstiče kod studenata, saradnika u nastavi i profesora.

Kao nadogradnja redovne nastave na visokoškolskoj ustanovi, organizuju se međunarodni načni skupovi iz oblasti koje pokrivaju studijski program u okviru ustanove. Pored naučnih skupova organizujemo i tribine, okrugle stolove...itd. iz oblasti u okviru studijskih programa ali na i na društveno aktuelne teme. Studijski programi, gostujuća predavanja ili prezentacije eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti. Tako smo priliku da ugostimo viceguvernera Narodne banke Srbije, Bojana Markovića, čuvenog advokata Tomu Filu i mnoge druge priznate stručnjake iz zemlje i inostranstva.

Za svaki studijski program osposobljavaju se laboratorije u kojima će student imati priliku da svoja znanja unaprede kroz praktičan rad i simulacije slučaja. Osposobljene su psihološka laboratorija, forenzička laboratorija, pravna klinika, laboratorija poslovnih simulacija i jezička laboratorija.

 Akreditovana naučnoistraživačka delatnost
      
U oblasti društvenih i humanističkih nauka

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Republike Srbije, na sednici održanoj 10. marta 2015. godine, doneo je odluku kojom se akredituje "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić" za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti u oblasti društvenih i humanističkih nauka - pravo, psihologija, ekonomija i anglistika...


 
Uvod
       DOMAĆA SARADNJA I
       SPORAZUMI
       međunarodni
       sporazumi
Naučni skupovi
TribinE
CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

 

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt