Protekli naučni skupovi u organizaciji Fakulteta za pravne i poslovne studije


  Multikulturalnost i savremeno društvo - 01.03.2013.

Na našoj visokoškolskoj ustanovi "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić", 1. marta 2013. godine organizovan je  IV međunarodni naučni skup, pod nazivom: Multikulturalnost i savremeno društvo

Cilj ovog naučnog skupa je da okupi naučne radnike, istraživače, ali i ljude iz širih društvenih krugova koji su svesni značaja multikulturalnosti u savremenom društvu.

U doba globalizacijskih ekonomskih i političkih pokreta, multikulturno okruženje postaje svakodnevni kontekst života i poslovanja, koje nosi sa sobom posebne izazove i prepreke. Njihovo formalno i suštinsko prevazilaženje predstavlja imperativ savremenog društva. Ideja ovog skupa jeste da se okupe stručnjaci iz različitih oblasti, i to:

  • psihologije

  • prava

  • bezbednosti

  • menadžmenta i ekonomije

  • filologije i drugih društveno-humanističkih nauka

Zajednički cilj  je da se razmotre pozitivne i negativne strane multikulturalnosti putem razmene akademskih ideja i znanja, kako bi se došlo do održivih koncepata suživota u kompleksnim, savremenim društvima.  

više o ovom skupu

 

  Društveni izazovi evropskih integracija – Srbija i uporedna iskustva -12.11.2010.

Na Fakultetu za pravne i poslovne studije 12. novembra 2010. godine održan je međunarodni naučni skup Društveni izazovi evropskih integracija  - Srbija i uporedna iskustva. Organizator ovogodišnjeg naučnog skupa bila je Katedra za pravo. Značaj i aktuelnost teme skupa prepoznao je Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj i stoga odlučio da podrži i sufinansira skup.

Važnost teme naučnog skupa uočena i od strane brojnih učesnika iz zemlje i inostranstva. Za skup je prijavljeno 82 rada i 121 učesnik. Učešće u radu skupa uzele su i kolege iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Poljske, Italije, Bugarske, kao i iz regiona: Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine. U radu skupa učestvovali su i zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije - gospodin Srđan Majstorović, zamenica pokrajinskog sekretara za obrazovanje - gospođa Svetlana Vujović, direktor Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine - gospodin Predrag Novikov i direktor centra za pravo EU i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu - Prof. dr Radovan Vukadinović.

Naučni skup je bio povod i mogućnost za organizaciju i dodatnih aktivnosti. Organizovana su gostujuća predavanja sa predavačima iz inostranstva za naše studente: James B. Sweeting, Ministarstvo pravde SAD, održao je 11. novembra 2010. godine predavanje za studente bezbednosti i prava na temu "Prikriveni islednik u borbi protiv organizovanog kriminaliteta". Za studente psihologije organizovana su sledeća gostujuća predavanja: 10. novembra 2010. godine, Ken Evans, PhD, psihoterapeut i predavač na Nottingham Psychotherapy Training Institute i Scarborough Psychotherapy Training Institute, održao je predavanje na temu "Psihoterapija u XXI veku", dok je 11. novembra 2010. godine, mr Zorica Patel, predavač na Westminister Univerzitetu u Londonu (HRM Department - Westminister Business School), održala predavanje na temu "Uloga coaching-a (obučavanja) i pozitivne psihologije u cilju postizanja boljeg poslovnog uspeha".

Značajan doprinos kvalitetu ovogodišnjeg naučnog skupa dala je sekcija za psihologiju u okviru koje je sa velikim uspehom organizovan i okrugli sto na temu "Psiholog u poslovnom ambijentu - uporedna iskustva u unapređenju profesionalnog identiteta". Društvenu i naučnu opravdanost ovog naučnog skupa potvrđuju dva toma Zbornika radova i veliki broj zainteresovanih autora i učesnika, a prema ocenama učesnika i organizatora, naučni skup je i uspešno organizovan i realizovan.

 

  Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize
     - Stanje i mogućnosti prevazilaženja - 23.10.2009.

Na „Fakultetu za pravne i poslovne studije” iz Novog Sada, 23. oktobra 2009. godine, održan je jednodnevni međunarodni naučni skup, pod nazivom: Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize - Stanje i mogućnosti prevazilaženja

Na skupu je razmatrano stanje društva i perspektive pojedinca, porodice i preduzeća u uslovima svetske ekonomske krize kao i njeno prevazilaženje. Cilj skupa je da na naučnoj i profesionalnoj osnovi da svoj doprinos usvajanju optimalnih stavova za prevazilaženje krize koja nije samo „svetska“, nego regionalna, nacionalna, preduzetnička, porodična i lična.

Skup ima interdisciplanarno-naučni karakter. U razmatranju ovih problema i mogućnostima njihovog prevazilaženja, pristuplo sa stanovišta psihološkog, ekonomskog, pravnog i bezbednosnog aspekta.

Ekonomsko-finansijska kriza,  koja sve više postaje i šira društvena kriza,  zahvatila je ceo svet, ispoljavajući se na globalnom,  regionalnom i lokalnom planu. Njeni efekti se mogu uočiti kako na nivou državne  zajednice  i preduzeća tako i na nivou  porodice i pojedinca. Potreba da se efekti ekonomske krize  prouče i da se, na društvenom i organizacijskom, te na grupnom i individualnom planu, nalaze i primenjuju efikasna sredstva za prevazilaženje teškoća, podstaknuta je  širinom i složenošću krize, kao i ugrožavanjem zadovoljavanja opšteljudskih, grupnih i personalnih potreba.

Opšti i specifični uzroci krize analiziraju se, kao  što se traže i moguća rešenja,  u okviru globalnih organizacija i zajednica najrazvijenijih zemalja (G-8, G-20, OECD, Evropska zajednica...), u okviru regionalne saradnje  država,  u pojedinim zemljama, unutar preduzeća i organizacija,  u porodicama, među pojedincima.

Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu,  usmeren je na obrazovanje kadrova i naučnoistraživački rad u području poslovnog prava, menadžmenta, poslovne psihologije, poslovne bezbednosti i poslovnog engleskog jezika. Budući da se negativni efekti ekonomske krize mogu očekivati u svim domenima delatnosti za koje Fakultet priprema kadrove, ova institucija   organizuje međunarodni naučni skup,  posvećen položaju pojedinca, porodice i preduzeće (privredno društvo) organizacije u uslovima ekonomsko-finansijske i društvene krize i mogućnostima prevazilaženja njenih negativnih efekata. Naučni skup,  dakle, ne tretira aktuelnu krizu kao globalni svetski fenomen, već se ograničava  na njene reperkusije na  pojedinca, porodicu i preduzeće i iznalaženje mogućih načina prevazilaženja teškoća.

 

  Privatna bezbednost - stanje i perspektive -14.11.2008.

Dana 14.11.2008. godine, u organizaciji Fakulteta za pravne i poslovne studije, u Novom Sadu, održan je prvi međunarodni naučni skup na temu "Privatna bezbednost - stanje i perspektive", kome su prisustvovali istaknuti naučni radnici Fakulteta domaćina skupa, predstavnici Privredne komore Srbije - Udruženja privatnog obezbeđenja, pojedini vlasnici preduzeća za FTO i detektivsku delatnost, predstavnici NIS-a, a.d. Novi Sad, OTP banke iz Novog Sada, Akademije za diplomatiju i bezbednost iz Beograda, Fakulteta za bezbjednost i zaštitu iz Banja Luke, Visoke škole unutrašnjih poslova iz Banja Luke, Vojne akademije iz Beograda, Kriminalističko-policijske akademije iz Beograda, Fakulteta bezbednosti iz Beograda, Policijske uprave za grad Beograd, Policijske uprave Niš, predstavnici SAD, Danske, Makedonije, studenti i brojni drugi gosti - strušnjaci i poznavaoci ove problematike, iz zemlje i inostranstva. Ovaj naučni skup, prvi te vrste u našoj zemlji, propratili su na odgovarajuci način i sredstva javnog informisanja.

Učešće na ovom eminentnom naucnom skupu uzelo je 20 doktora nauka, 10 magistara nauka i 10 uglednih praktičara - ljudi iz struke, uz 30 prijavljenih referata. Ovako impozantan broj učesnika, potvrđuje aktuelnost i multidisciplinarnost izabrane teme za prvi međunarodni naučni skup te vrste, ali i čvrstu resenost Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu da da svoj puni doprinos sagledavanju i ukazivanju značaja i perspektive privatne bezbednosti u sklopu ukupne bezbednosti zemlje i njenih građana.

Međunarodni naučni skup otvorila je prof. dr Mirjana Franceško, direktor Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu i pozdravila učesnike i prisutne goste. U svom kratkom obracanju ukazala je na značaj i aktuelnost izabrane teme, kao i na razvoj naučno-istraživačkog rada, kao nove i kvalitativne aktivnosti u sadržaju rada Fakulteta. Takođe je upoznala prisutne sa organizacijom i studijskim programima Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, dosadašnjim rezultatima, ističući sa neskrivenim ponosom, da je to prvi privatni akreditovani fakultet u Srbiji.

U prvoj sesiji radno predsedništvo su činili prof. dr Andreja Savić, direktor Akademije za diplomatiju i bezbednost, doc. dr Dragomir Jovičić, osnivač i vlasnik Fakulteta za bezbjednost i zaštitu iz Banja Luke i doc. dr Zdravko Skakavac, a u drugoj sesiji gospodin Dragiša Jovanović iz Privredne komore Srbije, doc. dr Slobodan Marković sa Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu i doc. dr Zdravko Skakavac.

Koncepcijski i tematski, oblast privatne bezbednosti je višeslojno i sa više aspekata iskazana u radovima naučnih radnika i stručnjaka iz ove oblasti, počev od mesta i uloge u sistemu nacionalne bezbednosti, pa do odnosa sa policijom i javnom bezbednošću. Takođe je apostrofirano naučno istrazivanje o prvim ustanovama privatne bezbednosti u Srbiji, ukazano na stanje i iskustva privatne bezbednosti u Danskoj, Makedoniji, Sloveniji, FBiH, Republici Srpskoj i drugim zemljama iz našeg okruženja. Posebna pažnja posvećena je normativnoj regulative detektivske delatnosti u bivsim jugoslovenskim republikama, zatim strucnom osposobljavanju kadra privatne bezbednosti (Kurs za sticanje osnovnih radnih veština obezbeđenja određenih licnosti - VIP), ulozi i perspektivi privatne bezbednosti u obezbeđenju specijalnih transporta, o standardima i procedurama koje se primenjuju na bezbednost banki, i dr. Sagledani su i istorijski aspekti nastanka i uloge telohranitelja, iskustva NIS-a a.d. Novi Sad u integrisanom sistemu bezbednosti, iskustva privrednog društva "Sigurnost - Vračar" a.d., M protekt Beograd, itd.

Nakon usmenih izlaganja i diskusija iz prve i druge sesije, nisu doneti bilo kakvi zaključci, već je predsednik Organizacionog odbora i predsedavajući doc. dr Zdravko Skakavac u najkraćem dao ocenu uspešnosti skupa i njegov značaj sa stanovišta nauke i strukovne prakse. Pre svega, istakao je da je prvi međunarodni naučni skup, uz izloženih 30 referata, učešće dvadesetak eminentnih doktora nauka, desetak magistara nauka i desetak istaknutih ljudi iz struke bio izuzetno koristan za sve prisutne na skupu ali i za teoriju i praksu koja se bavi sektorom privatne bezbednosti.


 
Uvod
Naučni skupovi
       AKTUELNO
       ARHIVA
Tribina
Tribina
 

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

 

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

 

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja
  


 

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt