fbpx

Arhiva događaja

Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

18.02.2019.

Broj: 66/19
Novi Sad, 11.02.2019.

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Teorijska i primenjena psihologija, koji se prijavio na konkurs koji je raspisao Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić održaće se u ponedeljak 18.02.2019. sa početkom u 13 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „Motivacija za učenje prema Teoriji samoodređenja“

Komisija za pristupno predavanje:
1.Prof.dr Ružena Šimonji Černak, vanredni profesor, Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu, uža naučna oblast Psihološke nauke, predsednik Komisije.
2.Prof. dr Veljko Đurić, redovni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union u Beogradu, uža naučna oblast Teorijska i primenjena psihologija, član Komisije.
3.Prof. dr Jasmina Pekić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, uža naučna oblast Psihologija, član komisije.
4.Prof.dr Mirjana Franceško, redovni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union u Beogradu, dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar

Kandidat: Dr Dušana Šakan
Pristupno predavanje je otvoreno za javnost

Prof. dr Mirjana Frnaceško
Dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542