fbpx

Arhiva događaja

Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

12.02.2019.

Broj: 39/19
Novi Sad; 28.01.2019.

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast javnopravne nauke koji se prijavio na konkurs koji je raspisao Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić održaće se 12.02.2019. sa početkom u 16 časova u amfiteatru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Tema pristupnog predavanja je: USTAVNOPRAVNI POLOŽAJ AP VOJVODINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA NORMATIVNU NADLEŽNOST

Komisija za pristupno predavanje:
1.Prof.dr Tamaš Korhec, redovni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union u Beogradu, uža naučna oblast javnopravne nauke, predsednik Komisije.
2.Prof. dr Petar Teofilović, vanredni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union u Beogradu, uža naučna oblast javnopravne nauke, član Komisije.
3.Prof. dr Peter Šmuk, redovni profesor, šef odseka za ustavno pravo i političke nauke, Univerzitet „Sečenji Ištvan“, Fakultet za državne i pravne nauke „Deak Derenc“, Đer, Mađarska, uža naučna oblast Ustavno pravo, član komisije.
4.Prof.dr Mirjana Franceško, redovni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union u Beogradu, dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Kandidat: Dr Katinka Beretka
Pristupno predavanje je otvoreno za javnost

Prof. dr Mirjana Franceško
Dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542