Arhiva događaja

Prijemni ispit - 28. jun

Svi kandidati koji planiraju da polažu prijemni ispit na Fakultetu za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić, neophodno je da se prijave za prijemni ispit najkasnije do 23. juna.

  • Prijemni ispit održaće se 28. juna 2021. u 10 časova.

Prijava podrazumeva donošenje dokumentacije na Fakultet koju čini:

  • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, može biti stariji od 6 meseci)
  • overene kopije svedočanstava (četiri razreda) i diplome srednje škole (overava javni beležnik/notar)
  • 2 fotografije pasoškog formata
  • dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,oo dinara na žiro račun Fakulteta broj:
    160-930468-41; poziv na broj JMBG kandidata.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542