Događaji

Obaveštenje za prijavu ispita

03.01.2020.

Obaveštenje za prijavu ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku

Prijava ispita traje od 3.1.2020. do 15.1.2020. Poslednjeg dana prijave, ispiti se mogu prijaviti do 16.00 časova (i putem interneta i na šalterima).
Da bi se prijavili ispiti u ovom roku, neophodno je da bude uplaćeno četiri rate školarine za studente prve godine, odnosno tri rate školarine i dve rate za prenos ispita za studente viših godina studija.

Novine za prijavu putem interneta

Studenti prilikom popunjavanja uplatnica za prijavu ispita u 2020. godini počev od januarsko-februarskog ispitnog roka treba da poštuju sledeća pravila.

1. U polje iznos upisujete iznos koji je minimalno neophodan za prijavu svih ispita koje želite da polažete u ispitnom roku. Iznos koji uplaćujete je „budžet studenta” za polaganje ispita i može biti veći od potrebnog novca za polaganje. Iznos se uplaćuje najmanje jedan dan pre prijave ispita. Preostali uplaćeni novac je na raspolaganju za naredne ispitne rokove.

Na ovaj način svaki student formira svoj lični „budžet” za prijavu ispita. Ukoliko student nije uplatom formirao svoj „budžet”, prijava ispita će biti moguća samo na šalterima studentske službe.
2. U polje poziv na broj se upisuje JMBG studenta i -99 npr: 1234567890123-99
Redosled upisivanja u polje poziv na broj mora biri strogo ispoštovan da bi sistem mogao da „prepozna” uplate za polaganje ispita. Polje model ispred poziva na broj treba da ostane prazno – ne popunjava se.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884

Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542