Događaji

Obuka za polaganje pravosudnog ispita

Poštovani studenti,

Na našem Fakultetu je 22. marta počela obuka za polaganje pravosudnog ispita.
Obuka je namenjena svim kandidatima koji se spremaju za polaganje pravosudnog
ispita i ona obuhvata:
– Praktične vežbe za izradu pravosudnih akata – obrada tehnike pisanja pravosudnih
akata iz krivične i građanske materije (presude, rešenja, optužnice i tužbe);
– Interaktivna predavanja eminentnih pravnika;
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542