Događaji

Odluka o uslovima upisa u višu godinu studija u akademskoj 2020/21

13.10.2020.

Na osnovu člana 73. Statuta Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i člana 32.stav 4. Pravilnika o upisu studenata, dekan je doneo sledeću odluku:

Svim studentima fakulteta odobrava se upis u višu godinu studija u akdemskoj 2020/21. godini ukoliko im za ispunjenje uslova za upis nedostaje jedan položen ispit.

Ova odluka se donosi u cilju prevazilaženja otežanih uslova studiranja u akademskoj 2019/20. godini izazvanih pandemijom Covid-19.

Dekan
Prof. dr Mirjana Franceško
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884

Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542