Događaji

ODRŽANA FORENZIČKA RADIONICA U NIŠU

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ FORENZIČKOJ RADIONICI

U periodu od 10.05. do 12.05., od 09:00 do 12:00 časova, u organizaciji katedre za Bezbednost i kriminalistiku,
Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, održana je FORENZIČKA RADIONICA za studente treće
godine studijskog programa Bezbednost i kriminalistika, nastavnog centra u Nišu.

Opis: Dvanaestoro studenata su tokom tri dana trajanja forenzičke radionice mogli da se upoznaju sa
tehnikama pronalaženja, izazivanja i fiksiranja tragova na mestu izvršenja krivičnog dela. Izvođači forenzičke
radionice su: prof. dr Zdravko Skakavac, prof. dr Vojkan Zorić, Saša Živić – načelnik RCKF Niš, Lepomir Rakić –
forenzičar, Vladimir Tonić – forenzičar. Studenti su mogli da cuju ali i praktično uvežbaju fotografisanje i
skiciranje mesta dogadjaja (uvidjajna fotografija, situacioni plan – praktičan rad na izradi kroki skice i
situacionog plana u programima namenjenim za tu svrhu). Studenti su mogli na unapred pripremljenom
mestu izvršenja krivičnog dela da praktično realizuju forenzičku obradu lica mesta krivičnog dela (prostorno
odredjivanje granica lica mesta, obezbeđenje lica mesta, problem kontaminacije lica mesta, fotografisanja i
skiciranja, praktičan rad na obradi lica mesta krivičnog dela).

Praktičan rad – forenzička obrada mesta kriminalnog dogadjaja, izrada zapisnika o uviđaju, izveštaja o
forenzičkom pregledu lica mesta i fotodokumentacije – statistička faza: analiza lica mesta, prepoznavanje
šta sve može da bude trag, evidentiranje zatečenih predmeta i tragova. Obeležavanje i fotografisanje –
obeležavanje uočenih predmeta I tragova, njihovo fotografisanje na propisan način. Zatim skiciranje na
licu mesta i definisanje na kojim predmetima mogu da budu latentni tragovi, priprema za izazivanje tragova,
fiksiranje latentnih tragova. Demonstracija izazivanja i fiksiranja tragova papilarnih linija – izazivanje
tragova papilarnih linija praškovima i fiksiranje pastom Mikrosil, izazivanje tragova papilarnih linija
praškovima i fiksiranje folijom. Demonstracija izazivanja i fiksiranje tragova gazeće površine obuće a
naročito upoznavanje studenata sa tehnikom rada savremenih uredjaja (Dustlifter) i fiksiranje tragova
gazeće površine obuće elektrostatičkom folijom. Demonstracija pronalaženja latentnih tragova krvi, njihovo
fiksiranje i izuzimanje. Pronalaženje i postupanje sa drugim tragovima na licu mesta poput čaura, projektila,
dlake i mikrotragova.

Upoznavanje studenata sa tehnikom izrade fotorobota, načini izrade istog kao i praktičan rad na izradi foto
robota komputerskom tehnikom u informatičkom kabinetu fakulteta.
Izrada dokumentacije – fotodokumentacije, situacionog plana, izveštaja o forenzičkom pregledu lica mesta.
Demonstracija upotrebe alternativnih svetlosnih izvora u forenzici – demonstracija otkrivanja tragova na
mestu izvrsenja krivicnog dela uredjajem polilajt.
Demonstracija komparativnog mikroskopa od strane prof. Zorica i praktičan rad studenata na istom s ciljem
uočavanja, fiksiranje i izuzimanja mirkotragova.
Pored svega ovoga prof. Skakavac je studentima prezentovao i brojne studije slučajeva kao i tehniku
daktiloskopiranja, izgled tragova projektila kroz staklo, tehnike i modele mulažiranja i brojne druge tehnike
i primere.

Po završetku obimnog i sadržajnog teorijskog i praktičnog dela student su prezentovali rezultate forenzičke
obrade lica mesta.

Nakon toga je usledila ceremonija dodeljivanja sertifikata i zatvaranja radionice uz prigodan koktel u
organizaciji fakulteta.
Tokom radionice maksimalno su poštovane sve epidemiološke mere.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542