Događaji

POSETA AGENCIJI ZA FTO - NIFON SECURITY NIŠ

Dana 09.12.2021. u periodu od 09:00 do 11:00 časova, u organizaciji katedre
za Bezbednost i kriminalistiku, Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar
Vrkatić, realizovana je poseta studenata četvrte godine, studijskog programa
Bezbednost i kriminalistika, nastavnog centra u Nišu, agenciji za privatno
obezbeđenje Nifon Security Niš.

Opis: Dvadeset dvoje (22) studenata su tokom dvočasovne posete ovoj kompaniji
mogli da dobiju informacije o načinu obavljanja poslova koji se odnose na fizičko
tehničko obezbedjenje uz intervenciju mobilnih timova, fizičko obezbedjenje
objekata, tehničke sisteme zaštite, alarm monitoring, video monitoring, fizičko
obezbedjenje javnih skupova, procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja,
obezbedjenje transporta novca.

Na samom početku vlasnik i direktor kompanije Nifon je pozdravio student i upoznao
ih sa organizacijom, rukovodiocima sektora i poslovima koje kompanija obavlja u
sektoru privatne bezbednosti.
Nakon toga student su posetili kontrolni centar i od stručnih lica zaposlenih u
istom mogli da čuju celu proceduru koja se odnosi na postupak, metode i sredstva
postupanja u slučaju ugrožavanja štićenog objekta ili prostora, dobili informacije
u načinu, sredstvima i uslovima pod kojima kompanija vrši transport novca, informacije
o merama i aktivnostima koje preduzimaju prilikom obavljanja poslova redarske službe
prilikom obezbedjenja utakmica visokog rizika, zatim koje vrste tehničkih sredstava
se koriste za monitoring štićenih objekata i prostora (kamere, senzori pokreta, dima,
toplote, vlage, alarmne centrale i drugo) i da iste vide u kontrolnom centru.

U kontrolnom centru su mogli da na licu mesta sagledaju kako izleda kompletan monitoring
objekata koji se štite. Takođe izvršena je i simulacija reagovanja na panik taster uz
dojavu patrolnim timovima da je napadnut sam kontrolni centar, kao i način postupanja
samog tima pri dolasku na lice mesta.
Studenti su pokazali zavidan nivo interesovanja što se naročito pokazalo kroz veliki broj
pitanja stručnim licima, a koja se odnose na same poslove privatne bezbednosti. Na kraju
posete kompanija i zaposleni su se stavili na raspolaganje studentima koji eventualno
pokažu interesovanje da rade završne radove iz oblasti privatne bezbednosti kao neka vrsta
podrške za istraživanje u ovoj oblasti.

Tokom posete maksimalno su poštovane sve epidemiološke mere.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542