Događaji

Potpisan protokol o saradnji sa Osnovnim sudom u Novom Sadu

.”Saradnja Osnovnog suda u Novom Sadu sa pravnim fakultetima je višestruko korisna.
Predstavlja način da studenti shvate kolika je odgovornost i važnost rada u pravosuđu,
pa samim tim ista predstavlja vid motivacije najboljim studentima da se nakon diplomiranja
odluče da svoju profesionalnu pravničku karijeru izgrade u pravosuđu.

Kroz studentsku praksu u našem sudu, povećaće se interesovanje kvalitetnih mladih
diplomiranih pravnika, koji tek biraju svoj profesionalni put, za rad u srpskom pravosuđu,
što doprinosi pravosudnom sistemu Republike Srbije u celini jer će građanima zaštitu prava
i interesa nastaviti da pruža stručan, motivisan i profesionalan kadar.

U tom pravcu, Osnovni sud u Novom Sadu, je dana 17.05.2022. godine ugostio predstavnike
Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, te je upriličio svečano potpisivanje
Protokola o saradnji između naše dve institucije.

Protokol o saradnji su potpisali predsednica Osnovnog suda u Novom Sadu, sudija Tamara Radović
i dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, prof. dr Mirjanom Franceško.
Protokolom je detaljno definisana naša međusobna saradnja u cilju realizacije različitih oblika
praktične nastave za studente ove akreditovane obrazovne institucije. Na ovaj način, Osnovni sud
u Novom Sadu daje doprinos naporima Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić da
svojim studentima obezbedi sticanje praktičnih iskustva i znanja iz raznih grana prava, kao i
priliku da obogate, ne samo svoj studentski život, već i izglede za zaposlenje nakon studija.

Sa druge strane, ovim se doprinosi kvalitetu budućeg kadra našeg pravosudnog sistema u celini
jer će budući diplomirani pravnici i ovog fakulteta, svoju diplomu jednog dana steći uz uvid u
praktičan rad.”
Izvor: www.ns.os.sud.rs
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542