Pravo

Pravo

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić obeležio je 2016. godine deceniju uspešnog rada. Istovremeno, imali smo priliku da pozdravimo i novu generaciju studenata koja je uspešno završila studije prava. Ono na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da su se tokom prve decenije postojanja i rada, studenti studijskog programa Pravo uspešno afirmisali u širokoj lepezi pravničkih profesija.

U najvećem broju slučajeva, studenti su se, kao diplomirani pravnici sa ostvarenih 240 ESP bodova, zapošljavali u različitim pravničkim zanimanjima u pravosuđu, državnim organima, pokrajinskim organima, organima lokalne samouprave i privredi. U tom izboru primetno je dominantna pravosudna referada, a najčešće advokatura i sudovi, budući da studijski program Pravo na našem fakultetu ispunjava sve neophodne uslove koji su potrebni da bi se diplomirani pravnici našeg fakulteta bavili advokaturom ili pak radili u pravosudnim institucijama.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je prvi privatni akreditovani Fakultet u Srbiji. Studijski program Pravo je akreditovan 2009. godine i nakon isteka prvog ciklusa uspešno i reakreditovan 2013. godine, čime je potvrđen kvalitet.

Sve ovo nas obavezuje da nastavimo u skladu sa našom misijom, koju je utemeljio sam osnivač, profesor dr Lazar Vrkatić, a to je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u savremene društvene i privredne tokove.

Tokom prethodnog perioda, Katedra za pravo je svojim kvalitetnim radom uspela da izgradi zavidnu reputaciju među pravnim fakultetima u Srbiji. Nakon uspešne decenije, želja nam je da rezultate našeg rada i u budućnosti vidimo kroz uspehe mladih ljudi, koji će posle završenih studija imati šansu da stečeno znanje koriste na najbolji mogući način i da sa ponosom mogu reći da su deo naše akademske porodice. Više od 50% naših studenata se upisuje na osnovu preporuke. Poverenje su ukazali i studenti čiji su roditelji ugledni pravnici u Srbiji. Ponosni smo na činjenicu da naši studenti ostvaruju veoma uspešne rezultate na takmičenjima iz različitih oblasti prava, koja se organizuju u našoj zemlji.

Kvalitet i kredibilitet pravne katedre danas se ogleda i kroz saradnju sa brojnim državnim i strukovnim institucijama koje su našu katedru koju čine, kako predavači tako i sami studenti, prepoznale kao kvalitetnog i respektabilnog partnera.

Zašto upisati studijski program pravo?

 • Akreditovan studijski program
 • Priznata diploma u zemlji i inostranstvu
 • Mogućnost zaposlenja u širokoj lepezi pravničkih poziva
 • Sticanje praktičnih znanja kroz stručnu praksu u velikom broju institucija
 • Kompetentan i odgovoran nastavni kadar

Saradnja

Fakultet i studijski program Pravo, prepoznajući značaj praktičnog usavršavanja studenata još tokom studija, zaključili su veoma značajan broj sporazuma o saradnji sa pravosudnim institucijama i organizacijama:

 • Advokatska komora Vojvodine
 • Advokatska komora grada Niša
 • Osnovni sud u Novom Sadu
 • Osnovni sud u Nišu
 • Viši sud u Novom Sadu
 • Viši sud u Nišu
 • Osnovno javno tužilaštvo u Nišu
 • Više javno tužilaštvo u Novom Sadu
 • Prekršajni sud u Nišu
 • Privredni sud u Nišu
 • Upravni sud u Beogradu

Takođe, sklopljena je i saradnja sa Pokrajinskim ombudsmanom, Zaštitnikom prava građana grada Niša, Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada, Fondom „Evropski poslovi“ APV-a i kompanijom „Paragraf“. Kroz saradnju sa ovim institucijama, studentima je omogućeno obavljanje stručne prakse, u okviru koje imaju mogućnost da steknu značajna iskustva, praktična znanja i veštine.

Sporazumi sa najznačajnijim pravosudnim institucijama, pokrajinskim organima i organima lokalne samouprave, dokaz su poverenja u kompatibilnost nastavnog plana i programa osnovnih i master studija prava koji se realizuju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, kao i kompetentnosti u obrazovanju kvalitetnih i savremenih pravnika, osposobljenih za pravnički poziv u kompletnoj pravnoj referadi.

Sve ove činjenice potvrđuju kvalitet studijskog programa Pravo i predstavljaju motivaciju za dalje unapređenje i nadogradnju.

Među institucijama sa kojima sa sarađijemo su i:

 • Studentski centar Novi Sad
 • Partneri za demokratske promene
 • Univerexport d.o.o. Novi Sad
 • Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Trstu
 • Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka
 • Pravni fakultet iz Velikog Trnova, Bugarska
 • Pravni fakultet, Univerzitet u Segedinu
 • Pravni fakultet “Ištvan Sečenji” Đer, Mađarska

Karijere

Mnogi advokati u Novom Sadu, upisanii u imenik Advokatske komore Vojvodine, završili su Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić kao diplomirani pravnici, a nekoliko desetina njih trenutno su advokatski pripravnici sa legitimacijama Advokatske komore Vojvodine, Advokatske komore Niša i ostalih regionalnih advokatskih komora u Srbiji.

Studenti kojima je želja da rade u pravosuđu a nije im prvi izbor advokatura, uglavnom se odluče za stažiranje u osnovnim, višim, prekršajnim ili privrednim sudovima, javnim tužilaštvima, a sve u cilju ispunjavanja uslova za prijavu i polaganje pravosudnog ispita i na taj način zaokruživanja i krunisanja pravničkog poziva. Određeni broj naših studenata nakon studija svoju profesionalnu karijeru gradi u organima državne uprave, lokalne samouprave i teritorijane autnomije.

Nakon završenih osnovnih studija prava, naši studenti uspešno upisuju kako master, tako i doktorske studije renomiranih fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Alumni

Aleksandar Bodlović
Aleksandar Delić
Aleksandra Radosavljević
Boško Talančevski
Branislava Savatić
Branislava Stevanović
Dajana Bogdanić
Danijela Cvetanović
Dragiša Petrović
Gordana Glavaški
Ibolja Farkaš
Izabela Babić
Jelena Pavlović
Katarina Felbab
Ljiljana Dragutinović
Milena Kraguljac
Milica Rakić
Mirjana Vavan
Nataša Nestorović
Nemanja Đorđević
Nikolina Matijević
Radivoje Jovović
Nina Stevanović
Srđan Borjanović
Slađana Blagojević
Vojin Lazarević

Nastavno osoblje

Prof. dr Katarina Ivančević, redovni profesor
Prof. dr Mila Jovanović, redovni profesor
Prof. dr Tamaš Korhec, redovni profesor
Prof. dr Boris Kršev, redovni profesor
Prof. dr Duško Radosavljević, redovni profesor
Prof. dr Radica Šipovac, redovni profesor
Prof. dr Zdravko Skakavac, redovni profesor
Prof. dr Duška Franeta, vanredni profesor
Prof. dr Petar Teofilović, vanredni profesor
Prof. dr Božidar Jeličić, vanredni profesor
Doc. dr Radivoje Jovović
Doc. dr Miroslav Milosavljević
Doc. dr Ana Sentov
Doc. dr Tatjana Skakavac
Doc. dr Tamara Gajinov
Doc. dr Jelena Arsić
Doc. dr Melanija Jančić
Doc. dr Tanja Kaurin
Dr Katinka Beretka, asistent
Ivana Vrkatić, asistent
Zoran Vavan, asistent
Predrag Alargić, asistent
Nikola Lakobrija, saradnik
Vesna Paunocić, saradnik
Aleksandra Erić-Bukarica, nast. str. jezika
Daniel Živković, nast. str. Jezika
Jovana Fajgelj, nast. str. jezika
Milica Rađenović, nast. str. jezika

Puna lista

U realizaciji praktične nastave u okviru Pravne klinike na našem fakultetu angažovani su:

Ivana Karapandžić, saradnik i portparol Višeg suda u Novom Sadu
Ivana Milovanović iz Niša, sudija Osnovnog suda u Nišu
Ljiljana Marjanović iz Niša, sudija Osnovnog suda u Nišu

Puna lista

Kalendar rada

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.

Više na stranici ČESTA PITANJA

Sve informacije o upisu na studijski program Pravo i priznanju ispita sa drugih fakulteta možete dobiti putem mejla ili kontakt telefona 062/592008

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884

Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542