Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira

 

"Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira" je regionalni program Norveškog Helsinškog komiteta za ljudska prava (NHC), s opštim ciljem razvijanja saradnje između civilnog društva i univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu u oblasti interkulturalnog razumevanja, ljudskih prava i pomirenja.

 

Konkretan cilj je izgradnja kompetencija kod univerziteta/partnera u programu, koje će im omogućiti da obrazuju studentkinje i studenti, na način koji će doprineti razvoju demokratske kulture, utemeljene na vrednostima ljudskih prava na Zapadnom Balkanu. Sa znanjima o interkulturalnom razumevanju, ljudskim pravima i procesima koji vode pomirenju, kao integralnom delu sistema obrazovanja za relevantne profesionalne grupe u regionu, polaznici će moći biti promotori ovih vrednosti na svojim budućim radnim mestima.

 

Program prevashodno podrazumeva uvođenje izbornog predmeta na univerzitetima u BiH, Srbiji i na Kosovu. To će biti prvi put da se tri tematska predmeta - interkulturalno razumevanje, ljudska prava i obnova poverenja - uvode kao zajednički predmet na univerzitetima u regionu. Ovaj program je ujedno osnov za aktivnosti na univerzitetu koje će voditi ka utvrđivanju uloge fakulteta i univerziteta u regionu u izgradnji mira.

 

Program predviđa sledeće aktivnosti:
 

   ●   Kurs interkulturalnog razumevanja, ljudskih prava i procesa koji vode pomirenju. Kurs se organizuje i za redovne studentkinje i studente studija i za studentkinje i studente uz rad [1].

   ●   Podrška izradi stručne literature koja tematizira gore navedene vrednosti.

   ●   Osnivanje Kutka za interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje pri bibliotekama na 5 univerziteta u regionu.

   ●   Organizovanje 5 konferencija o pomirenju na partnerskim univerzitetima i jedna regionalna konferencija o ulozi univerziteta u izgradnji mira.

   ●   Provođenje opsežnog istraživanja o procesima pomirenja u dotičnim zemljama i izrada izveštaja sa zaključcima i preporukama za daljnji rad u ovoj oblasti.

   ●   Izrada strategije delovanja univerziteta u izgradnji mira koja će biti namenjena univerzitetima, pedagoškim zavodima i odgovarajućim ministarstvima u regionu.

[1] Program za zaposlene osobe kojima su ove kompetencije neophodne za posao, npr. prosvetno-obrazovni radnici/ce,
     novinari/ke, socijalni radnici/ke... itd.

Ciljne grupe ovog programa su:
 

   ●   redovne studentkinje i studenti;

   ●   studentkinje i studenti uz rad;

   ●   obrazovni kadar i administrativno osoblje na univerzitetima;

   ●   obrazovne institucije, resorna ministarstva i pedagoški zavodi.

 

Obrazovni kadar će objediniti teoretsko znanje (univerziteti), ali i praktično iskustvo u istim predmetima (NVO sektor). Predviđena je razmena nastavnika/ica i studenata/kinja među univerzitetima, zajednički program i nastavni plan, te saradnja među univerzitetima na razvoju obrazovnih materijala.

 

Razvoj obrazovnog sistema je jedan od prioriteta ovih zemalja i stoga je Norveški Helsinški komitet (NHC) odlučan podržati te napore.  Ovaj program je predviđen da traje tri godine u prvoj fazi implementacije.

 

O organizatoru

Norveški Helsinški komitet (NHC) je neprofitna nevladina organizacija, osnovana 1977. godine, sa sedištem u Oslu. NHC deluje kako bi se osiguralo poštovanje ljudskih prava u praksi, putem praćenja, izveštavanja, podučavanja i pružanja podrške demokratskim procesima. NHC posebnu pažnju poklanja aktivnostima u Evropi, Centralnoj Aziji i Severnoj Americi. NHC-ove projekte podržavaju mnogi lokalni i međunarodni donatori, od kojih je najvažniji donator Ministarstvo spoljnjih poslova Kraljevine Norveške.

 

O partnerima

NHC zajedno sa svojim partnerima želi uspostaviti platformu za saradnju između civilnog društva i univerziteta, kako bi razvili nove forme, mere i arene za obnovu poverenja i pomirenje na nivou univerziteta. Norveški Helsinški komitet i Helsinški komiteti za ljudska prava u Bosni i Hercegovini već dve godine rade na uspostavi programa za obrazovanje o interkulturalnom razumevanju i obnovi poverenja i pomirenju unutar sektora formalnog obrazovanja. U narednim godinama, Norveški Helsinški komitet, Helsinški komitet u BiH, Helsinški odbor u RS, Helsinški odbor u Srbiji i pomenuti univerziteti će sarađivati na razvoju i implementaciji ovog izbornog predmeta, u saradnji sa ključnim akterima u ovoj oblasti u BiH, Srbiji i na Kosovu.
 

Kontakt informacije:

Materijali:

Prof. dr Duško Radosavljević

Akademski koordinator

Fakultet za pravne i poslovne studije

Bulevar oslobođenja 76/213

21000 Novi Sad

e-mail: dradosavljevic@useens.net

              vpans2010@gmail.com

tel: +381(0) 63 58 00 69

   ●   Deklaracija (120 KB, pdf)

   ●   Brošura (480 KB, pdf)

   ●   Lična karta programa (460 KB, pdf)

   ●   Predlog nastavnog plana (123 KB, pdf)

   ●   Cilj i očekivanja programa (150 KB, pdf)


Stranica programa na Facebook-u

O učešću naših studenata na konferenciji u Tuzli

Međunarodna konferencija u Novom Sadu

O Studijskom programu

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  GALERIJA
KONTAKT

AKREDITACIJE

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN

Stručna
praksa

 

Gradimo mostove,
a ne zidove

ELSA
European Law Student's Association

   

Paragraf Lex
Pravna baza

   

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt