Pravo

Studije prava na pravom mestu!!!

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić obeležio je ove godine deceniju uspešnog rada.

Istovremeno, imali smo priliku da pozdravimo i devetu generaciju studenata koja je uspešno završila studije prava. Ono na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da su se tokom prve decenije postojanja i rada, studenti studijskog programa Pravo uspešno afirmisali u širokoj lepezi pravničkih profesija.

U najvećem broju slučajeva, studenti su se, kao diplomirani pravnici sa ostvarenih 240 ESP bodova, zapošljavali u različitim pravničkim zanimanjima u pravosuđu, državnim organima, pokrajinskim organima, organima lokalne samouprave i privredi. U tom izboru primetno je dominantna pravosudna referada, a najčešće advokatura i sudovi, budući da studijski program Pravo na našem fakultetu ispunjava sve neophodne uslove koji su potrebni da bi se diplomirani pravnici našeg fakulteta bavili advokaturom ili pak radili u pravosudnim institucijama.

Do sada, tri advokata u Novom Sadu, upisana u imenik Advokatske komore Vojvodine, završili su Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić kao diplomirani pravnici. Nekoliko desetina njih trenutno su advokatski pripravnici sa legitimacijama Advokatske komore Vojvodine, Advokatske komore Niša i ostalih regionalnih advokatskih komora u Srbiji.

Studenti kojima je želja da rade u pravosuđu a nije im prvi izbor advokatura, uglavnom se odluče za stažiranje u osnovnim, višim, prekršajnim ili privrednim sudovima, s tim da je nekolicina odabrala javna tužilaštva, a sve u cilju ispunjavanja uslova za prijavu i polaganje pravosudnog ispita i na taj način zaokruživanja i "krunisanja" pravničkog poziva.

Nakon završenih osnovnih studija prava, naši studenti uspešno upisuju kako master, tako i doktorske studije renomiranih  fakulteta u zemlji i inostranstvu.

      

Akreditacije   

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je prvi privatni akreditovani Fakultet u Srbiji. Studijski program Pravo je akreditovan 2009. godine i nakon isteka prvog ciklusa uspešno i reakreditovan 2013. godine, čime je potvrđen kvalitet.

Sve ovo nas obavezuje da nastavimo u skladu sa našom misijom, koju je utemeljio sam osnivač, profesor dr Lazar Vrkatić, a to je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u savremene društvene i privredne tokove. 

Tokom prethodnog perioda, Katedra za pravo je svojim kvalitetnim radom uspela da izgradi zavidnu reputaciju među pravnim fakultetima u Srbiji. Nakon uspešne decenije, želja nam je da rezultate našeg rada i u budućnosti vidimo kroz uspehe mladih ljudi, koji će posle završenih studija imati šansu da stečeno znanje koriste na najbolji mogući način i da sa ponosom mogu reći da su deo naše akademske porodice. Više od 50% naših studenata se upisuje na osnovu preporuke. Poverenje su ukazali i studenti čiji su roditelji ugledni pravnici u Srbiji.

Ponosni smo na činjenicu da naši studenti ostvaruju veoma uspešne rezultate na takmičenjima iz različitih oblasti prava koja se organizuju u našoj zemlji.

Kvalitet i kredibilitet pravne katedre danas se ogleda i kroz saradnju sa brojnim državnim i strukovnim institucijama koje su našu katedru koju čine, kako predavači tako i sami studenti, prepoznale kao kvalitetnog i respektabilnog partnera.

Fakultet i studijski program Pravo, prepoznajući značaj praktičnog usavršavanja studenata još tokom studija, zaključili su veoma značajan broj sporazuma o saradnji sa pravosudnim institucijama i organizacijama:

  • Advokatska komora Vojvodine

  • Advokatska komora grada Niša

  • Osnovni sud u Novom Sadu

  • Osnovni sud u Nišu

  • Viši sud u Novom Sadu

  • Viši sud u Nišu

  • Osnovno javno tužilaštvo u Nišu

  • Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

  • Prekršajni sud u Nišu

  • Privredni sud u Nišu

Takođe, sklopljena je i saradnja sa Pokrajinskim ombudsmanom, Zaštitnikom prava građana grada Niša, Fondom „Evropski poslovi“ APV-a i kompanijom „Paragraf“.

Kroz saradnju sa ovim institucijama, studentima je omogućeno obavljanje stručne prakse, u okviru koje imaju mogućnost da steknu značajna iskustva, praktična znanja i veštine.

Sporazumi sa najznačajnijim pravosudnim institucijama, pokrajinskim organima i organima lokalne samouprave, dokaz su poverenja u kompatibilnost nastavnog plana i programa osnovnih i master studija prava koji se realizuju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, kao i kompetentnosti u obrazovanju kvalitetnih i savremenih pravnika, osposobljenih za pravnički poziv u kompletnoj pravnoj referadi.

Sve ove činjenice potvrđuju kvalitet studijskog programa Pravo i predstavljaju motivaciju za dalje unapređenje i nadogradnju.


 

Brošura      
 

 

O Studijskom programu

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  GALERIJA
KONTAKT

AKREDITACIJE

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN

Stručna
praksa

 

Gradimo mostove,
a ne zidove

ELSA
European Law Student's Association

   

 

Paragraf Lex
Pravna baza
   

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt