Događaji

Prevencija raka dojke i edukacija za samopregled

Karcinom ili rak dojke je najčešća maligna bolest kod žena širom sveta.
Sa oko 4.000 novih slučajeva obolevanja, karcinom dojke predstavlja najčešću
malignu bolest žena i u Srbiji.

Najveća učestalost raka dojke je kod žena starijih od 65 godina (više od 50%),
ali značajan broj obolelih žena u trenutku postavljanja dijagnoze je mlađe od 35 godina.
Sa stalnim unapređenjem metoda dijagnostike i širenjem svesti o značaju preventivnih
pregleda i samopregleda dojke povećava se broj dijagnoza postavljenih u ranom stadijumu,
kada su mogućnosti za efikasno lečenje najveće.

Koji su faktori rizika, da li se ova bolest može prevenirati i kako uraditi pravilnu tehniku
samopregleda dojki možete čuti u ponedeljak, 5. 12. 2022. u 12.30h u amfiteatru Fakulteta
za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Predavanje će održati master
strukovna med. sestra Vesne Imbronjev iz Preventivnog centra DZ „Novi Sad“.
Posvetite vreme svom zdravlju!
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542