Događaji

Prijava ispita

Dragi studenti,

prijava ispita traje do sutra, 11. januara, u 16 sati.
Posle 16 sati prijava na sajtu automatski se isključuje,
a svi mejlovi koji stignu posle 16 sati, računaće se po
višoj ceni koja važi za prijavu ispita posle roka
predviđenog za prijavu.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542