Programi

Nastavno osoblje

Pravo

Prof. dr Tamaš Korhec, redovni profesor
Prof. dr Boris Kršev, redovni profesor
Prof. dr Duško Radosavljević, redovni profesor
Prof. dr Dušanka Đurđev, redovni profesor
Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor
Prof. dr Mirko Kulić, redovni profesor
Prof. dr Duška Franeta, redovni profesor
Prof. dr Savo Marković, gostujući profesor
Prof. dr Mile Matijević, gostujući profesor
Prof. dr Sanja Đurđić, vanredni profesor
Prof. dr Petar Teofilović, vanredni profesor
Prof. dr Milica Radović, vanredni profesor
Prof. dr Jasmina Nedeljković, vanredni profesor
Prof. dr Tatjana Skakavac, vanredni profesor
Prof. dr Jelena Šogorov-Vučković, vanredni profesor
Doc. dr Zoran Vavan, docent
Doc. dr Radivoje Jovović, docent
Doc. dr Tamara Gajinov, docent
Doc. dr Dragan Mijović, docent
Doc. dr Jelena Stojšić Dabetić, docent
Doc. dr Slobodan Vukadinović, docent
Doc. dr Melanija Jančić, docent
Doc. dr Tanja Kaurin, docent
Doc. dr Marija Mijatović, docent
Doc. dr Katinka Beretka, docent
dr Daniel Živković, nastavnik stranog jezika
mr Jovana Fajgelj, nastavnik stranog jezika
Milica Rađenović, nastavnik stranog jezika
Dragana Mančić, nastavnik stranog jezika
Nikola Lakobrija, asistent
Zorica Knežević, asistent
Peđa Miladinović, asistent
Aleksandra Erić-Bukarica, nast. str. jezika
Nikola Olbina, saradnik
Darko Tadić, predavač praktičar
Veljko Milić, saradnik praktičar
Ljiljana Dragutinović, saradnik praktičar
Ivana Karapandžić, predavač praktičar
Ivana Milovanović, saradnik praktičar

Poslovna psihologija – Psihoterapija

Prof. dr Mirjana Franceško, redovni profesor
Prof. dr Vesna Petrović, redovni profesor
Prof. dr sc. med. Gordana Dedić, redovni profesor
Prof. dr Velјko Đurić, redovni profesor
Prof. dr Željka Bojanić, redovni profesor
Prof. dr Zoran Sušanj, gostujući profesor
Prof. dr Nada Savković, redovni profesor
Prof. dr Duška Franeta, redovni profesor
Prof. dr Vesna Gojković, vanredni profesor
Prof. dr Vladimir Njegomir, vanredni profesor
Prof. dr Jasmina Nedeljković, vanredni profesor
Prof. dr Milica Radović, vanredni profesor
Prof. dr Aleksandar Vasić, vanredni profesor
Prof. dr Tatjana Skakavac, vanredni profesor
Doc. dr Dragan Žuljević, docent
Doc. dr Anja Mitić, docent
Doc. dr Jelena Dostanić, docent
Doc. dr Dušana Šakan, docent
Doc. dr Dragan Mijović, docent
Doc. dr Biljana Mirković, gostujući profesor
Doc. dr Radivoje Jovović, docent
Doc. dr Marija Mijatović, docent
Doc. dr  Maja Subotin, docent
dr Danijel Živković, nastavnik stranog jezika
mr Jovana Fajgelj, nastavnik stranog jezika
Milica Rađenović, nastavnik stranog jezika
Branislav Kosanović, nastavnik veština
Dragana Mančić, nastavnik stranog jezika
dr Sanja Batić-Očovaj, asistent sa doktoratom
dr Zoran Grbić, asistent sa doktoratom
Zorica Knežević, asistent
Peđa Miladinović, asistent
Katarina Suvajdžić, asistent
Jelka Dragičević, saradnik
Nemanja Šajinović, saradnik
Ana Ristović, saradnik praktičar
Jelena Mimić  Milanović, saradnik praktičar
Tatjana Ljubinković, saradnik praktičar
Staša Miloščin, saradnik praktičar
Sonja Šuković, saradnik praktičar
Radojka Šolak, demonstrator
Miljana Milivojević, demonstrator

Bezbednost i kriminalistika
– Multidisciplinarne forenzičke stuidje

Prof. dr Zdravko Skakavac, redovni profesor u penziji
Prof. dr Tamaš Korhec, redovni profesor
Prof. dr Boris Kršev, redovni profesor
Prof. dr Atanas Kozarev, gostujući profesor
Prof. dr Mile Matijević, gostujući profesor
Prof. dr Vesna Gojković, vanredni profesor
Prof. dr Željka Bojanić, redovni profesor
Prof. dr Milan Daničić, vanredni profesor
Prof. dr Sanja Đurđić, vanredni profesor
Prof. dr Vojkan Zorić, vanredni profesor
Prof. dr Dragomir Jovičić, vanredni profesor
Prof. dr Jasmina Nedeljković, vanredni profesor
Prof. dr Vladimir Njegomir, vanredni profesor
Prof. dr Vojin Pilipović, vanredni profesor u penziji
Prof. dr Milica Radović, vanredni profesor
Prof. dr Petar Teofilović, vanredni profesor
Prof. dr Tatjana Skakavac, vanredni profesor
Prof. dr Aleksandar Gajić, viši naučni saradnik
Prof. dr Tihomir Đurić, gostujući profesor
Doc. dr Tamara Gajinov, docent
Doc. dr Jelena Dostanić, docent
Doc. dr Radivoje Jovović, docent
Doc. dr Tanja Kaurin, docent
Doc. dr Boriša Lečić, docent
Doc. dr Dragan Mijović, docent
Doc. dr Aleksandar Bošković, docent
Doc. dr Aleksandar Matković
Doc. dr Zvezdan Radojković docent
Doc. dr Aleksandra Gutevska Miličinska, gostujući profesor
Doc. dr Vladica Babić, gostujući profesor
dr Danijel Živković, nastavnik stranog jezika
mr Jovana Fajgelj, nastavnik stranog jezika
Milica Rađenović, nastavnik stranog jezika
Dragana Mančić, nastavnik stranog jezika
Dr Zoran Grbić, asistent sa doktoratom
Božidar Arsić, asistent
Zorica Knežević, asistent
Marija Dabić, asistent
Nikola Rajić , asistent
Nataša Agbaba, lektor
Nikola Olbina, saradnik
dr Rade Bogojević, predavač van radnog odnosa
Ljubiša Božić, predavač van radnog odnosa
dr Aleksandar Petković, predavač van radnog odnosa
Dejan Gajin, saradnik praktičar
Natalija Grkinić, saradnik praktičar
Mile Stepanović, saradnik praktičar
Saša Živić, saradnik praktičar
Nataša Pošmuga, saradnik praktičar
Veljko Milić, saradnik praktičar
Sonja Šuković, saradnik praktičar
Ivana Milovanović, saradnik praktičar
Zlatko Fišer, saradnik praktičar
Miloš Đorđević, saradnik praktičar

Engleski jezik

Doc. dr Ana Sentov , docent
Prof. dr Vesna Pilipović, redovni profesor
Prof. dr Nada Savković, redovni professor
Prof. dr Duško Radosavljević, redovni profesor
Prof. dr Tatjana Glušac, vanredni profesor
Prof. dr Milan Živković, vanredni profesor
Prof. dr Maja Ćuk, vanredni profesor
Prof. dr Tanja Dumitrašković, gostujući profesor
Prof. dr Sanja Đurđić, vanredni profesor
Prof. dr Vladimir Njegomir, vanredni profesor
Prof. dr Aleksandar Vasić, vanredni profesor
Prof. dr Milica Radović, vanredni profesor
Prof. dr Vlasta Lipovac, vanredni profesor
Doc. dr Isidora Wattles, docent
Doc. dr Dorin Drambarean, docent
prof. dr Melina Nikolić, vanredni profesor
Doc. dr Biljana Naumoska-Sarakinska, gostujući profesor
Doc. dr Tanja Kaurin, docent
Aleksandra Erić-Bukarica, asistent
Andrew Wiesike, strani lektor
Renea Antanasijević, lektor
Nataša Agbaba, lektor
dr Danijel Živković, nastavnik stranog jezika
mr Jovana Fajgelj, nastavnik stranog jezika
Milica Rađenović, nastavnik stranog jezika
Dragana Mančić, nastavnik stranog jezika
Branislav Kosanović, nastavnik veština
Nikola Olbina, saradnik u nastavi
Sonja Šuković, saradnik praktičar
Srdjan Starčević, saradnik praktičar
Jasmina Nikolić, saradnik praktičar
Sanja Radovanović, saradnik praktičar
Svetlana Radovančev-Kandić, saradnik praktičar

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542