fbpx

Programi

Nastavno osoblje

Pravo

Prof. dr Katarina Ivančević, redovni profesor
Prof. dr Tamaš Korhec, redovni profesor
Prof. dr Boris Kršev, redovni profesor
Prof. dr Duško Radosavljević, redovni profesor
Prof. dr Dušanka Đurđev, redovni profesor
Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor
Prof. dr Mirko Kulić, redovni profesor
Prof. dr Savo Marković, gostujući profesor
Prof. dr Mile Matijević, gostujući profesor
Prof. dr Sanja Đurđić, vanredni profesor
Prof. dr Duška Franeta, vanredni profesor
Prof. dr Božidar Jeličić, vanredni profesor
Prof. dr Petar Teofilović, vanredni profesor
Prof. dr Jelena Šogorov-Vučković, vanredni profesor
Doc. dr Katinka Beretka, docent
Doc. dr Radivoje Jovović, docent
Doc. dr Tatjana Skakavac, docent
Doc. dr Tamara Gajinov, docent
Doc. dr Jelena Arsić, docent
Doc. dr Melanija Jančić, docent
Doc. dr Tanja Kaurin, docent
Doc. dr Marija Mijatović, docent
dr Daniel Živković, nastavnik stranog jezika
mr Jovana Fajgelj, nastavnik stranog jezika
Aleksandra Erić-Bukarica, nast. str. jezika
Milica Rađenović, nastavnik stranog jezika
mr Predrag Alargić, asistent
Marija Dabić, asistent
Zoran Vavan, asistent
Darko Tadić, predavač praktičar
Veljko Milić, saradnik praktičar
Ljiljana Dragutinović, saradnik praktičar
Ivana Karapandžić, saradnik praktičar
Nikola Lakobrija, saradnik
Vesna Paunović, saradnik

Poslovna psihologija – Psihoterapija

Prof. dr Mirjana Franceško, redovni profesor – rukovodilac programa
Prof. dr Vesna Petrović, redovni profesor– rukovodilac programa Pshihoterapija
Prof. dr sc. med. Gordana Dedić, redovni profesor
Prof. dr Velјko Đurić, redovni profesor
Prof. dr Zoran Sušanj, gostujući profesor
Prof. dr Zdravko Skakavac, redovni profesor
Prof. dr Nada Savković, redovni profesor
Prof. dr Vesna Gojković, vanredni profesor
Prof. dr Duška Franeta, vanredni profesor
Prof. dr Vladimir Njegomir, vanredni profesor
Prof. dr Željka Bojanić, vanredni profesor
Prof. dr Jasmina Nedeljković, vanredni profesor
Prof. dr Milica Radović, vanredni profesor
Prof. dr Aleksandar Vasić, vanredni profesor
Prof. dr Ružena Šimonji-Černak, vanredni profesor
Doc. dr Mo Mandić, gostujući profesor
Doc. dr Dragan Žuljević, docent
Doc. dr Anja Mitić, docent
Doc. dr Jelena Dostanić, docent
Doc. dr Dušana Šakan, docent
Doc. dr Dragan Mijović, docent
Doc. dr Biljana Mirković, gostujući profesor
Doc. dr Radivoje Jovović, docent
Doc. dr Marija Mijatović, docent
Doc. dr Tatjana Skakavac, docent
dr Danijel Živković, nastavnik stranog jezika
mr Jovana Fajgelj, nastavnik stranog jezika
Milica Rađenović, nastavnik stranog jezika
Branislav Kosanović, nastavnik veština
dr Sanja Batić-Očovaj, asistent sa doktoratom
Zorica Knežević, asistent
Peđa Miladinović, asistent
Sonja Dragović Sekulić, asistent
Katarina Suvajdžić, asistent
Zoran Vavan, asistent
Nikola Rokvić, saradnik
Nemanja Šajinović, saradnik
Dajana Mihajlović, saradnik
Milutin Sivčev, saradnik
Jana Drašković, saradnik
Renea Antanasijević, saradnik
Ana Ristović, saradnik praktičar
Jovana Palkovljević, saradnik praktičar
Tatjana Ljubinković, saradnik praktičar
Milota Dubovska Poslon, saradnik praktičar
Staša Miloščin, saradnik praktičar
Sonja Šuković, saradnik praktičar
Natalija Grkinić, saradnik praktičar
Jelka Dragičević, demonstrator
Kristina Stiković, demonstrator

Bezbednost i kriminalistika
– Multidisciplinarne forenzičke stuidje

Prof. dr Zdravko Skakavac, redovni profesor – rukovodilac programa
Prof. dr Tamaš Korhec, redovni profesor
Prof. dr Boris Kršev, redovni profesor
Prof. dr Dragan Manojlović, redovni profesor
Prof. dr Atanas Kozarev, gostujući profesor
Prof. dr Mile Matijević, gostujući profesor
Prof. dr Milenko Radoman, gostujući profesor
Prof. dr Željka Bojanić, vanredni profesor
Prof. dr Milan Daničić, vanredni profesor
Prof. dr Sanja Đurđić, vanredni profesor
Prof. dr Vojkan Zorić, vanredni profesor
Prof. dr Dragomir Jovičić, vanredni profesor
Prof. dr Jasmina Nedeljković, vanredni profesor
Prof. dr Vladimir Njegomir, vanredni profesor
Prof. dr Vojin Pilipović, vanredni profesor
Prof. dr Milica Radović, vanredni profesor
Prof. dr Petar Teofilović, vanredni profesor
Prof. dr Božidar Jeličić, vanredni profesor
Prof. dr Aleksandar Gajić, viši naučni saradnik
Prof. dr Tihomir Đurić, gostujući profesor
Doc. dr Tamara Gajinov, docent
Doc. dr Jelena Dostanić, docent
Doc. dr Radivoje Jovović, docent
Doc. dr Tanja Kaurin, docent
Doc. dr Boriša Lečić, docent
Doc. dr Dragan Mijović, docent
Doc. dr Tatjana Skakavac, docent
Doc. dr Aleksandra Gutevska Miličinska, gostujući profesor
Doc. dr Vladica Babić, gostujući profesor
dr Danijel Živković, nastavnik stranog jezika
mr Jovana Fajgelj, nastavnik stranog jezika
Milica Rađenović, nastavnik stranog jezika
Dragana Mančić, nastavnik stranog jezika
mr Predrag Alargić, asistent
Božidar Arsić, asistent
Marija Dabić, asistent
Sonja Dragović Sekulić, asistent
Renea Antanasijević, saradnik
Jana Drašković, saradnik
Nikola Lakobrija, saradnik
Dajana Mihajlović, saradnik
Vesna Paunović, saradnik
Rajić Nikola, saradnik
Milutin Sivčev, saradnik
Nikola Trajković, saradnik
dr Rade Bogojević, predavač van radnog odnosa
Ljubiša Božić, predavač van radnog odnosa
dr Aleksandar Petković, predavač van radnog odnosa
Dejan Gajin, saradnik praktičar
Natalija Grkinić, saradnik praktičar
Mile Stepanović, saradnik praktičar
Saša Živić, saradnik praktičar
Nataša Pošmuga, saradnik praktičar

Engleski jezik

Doc. dr Ana Sentov – rukovodilac studijskog programa
Prof. dr Slavica Perović, redovni profesor
Prof. dr Vesna Pilipović, redovni profesor
Prof. dr Nada Savković, redovni profesor
Prof. dr Slobodan Jovanović, vanredni profesor
Prof. dr Tatjana Glušac, vanredni profesor
Prof. dr Milan Živković, vanredni profesor
Prof. dr Maja Ćuk, vanredni profesor
Prof. dr Tanja Dumitrašković, gostujući profesor
Prof. dr Božidar Jeličić, vanredni profesor
Prof. dr Sanja Đurđić, vanredni profesor
Prof. dr Vladimir Njegomir, vanredni profesor
Prof. dr Aleksandar Vasić, vanredni profesor
Prof. dr Milica Radović, vanredni profesor
Doc. dr Isidora Wattles, docent
Doc. dr Dorin Drambarean, docent
Doc. dr Melina Nikolić, docent
Doc. dr Radmila Bogosavljević, docent
Doc. dr Dušana Šakan, docent
Doc. dr Biljana Naumoska-Sarakinska, gostujući profesor
Doc. dr Tanja Kaurin, docent
Aleksandra Erić-Bukarica, asistent
mr Predrag Alargić, asistent
Andrew Wiesike, strani lektor
dr Danijel Živković, nastavnik stranog jezika
mr Jovana Fajgelj, nastavnik stranog jezika
Milica Rađenović, nastavnik stranog jezika
Branislav Kosanović, nastavnik veština
Jana Drašković, saradnik u nastavi
Marko Volf, saradnik u nastavi
Milutin Sivčev, saradnik u nastavi
Nataša Agbaba, saradnik u nastavi
Renea Antanasijević, saradnik u nastavi
Milica Pantelić, demonstrator
Tamara Stanojević, demonstrator
Natalija Grkinić, saradnik praktičar
Sonja Šuković, saradnik praktičar

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542