Programi

Nastavno osoblje

Pravo

Prof. dr Katarina Ivančević, redovni profesor
Prof. dr Tamaš Korhec, redovni profesor
Prof. dr Boris Kršev, redovni profesor
Prof. dr Duško Radosavljević, redovni profesor
Prof. dr Dušanka Đurđev, redovni profesor
Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor
Prof. dr Mirko Kulić, redovni profesor
Prof. dr Savo Marković, redovni profesor
Prof. dr Mile Matijević, redovni profesor
Prof. dr Sanja Đurđić, vanredni profesor
Prof. dr Duška Franeta, vanredni profesor
Prof. dr Božidar Jeličić, vanredni profesor
Prof. dr Petar Teofilović, vanredni profesor
Prof. dr Jelena Šogorov Vučković, vanredni profesor
Doc. dr Radivoje Jovović
Doc. dr Ana Sentov
Doc. dr Tatjana Skakavac
Doc. dr Tamara Gajinov
Doc. dr Jelena Arsić
Doc. dr Melanija Jančić
Doc. dr Tanja Kaurin
Doc. dr Marija Mijatović
Dr Katinka Beretka, asistent
Predrag Alargić, asistent
Zoran Vavan, asistent
Darko Tadić, predavač praktičar
Veljko Milić, saradnik praktičar
Ljiljana Dragutinović, saradnik praktičar
Ivana Karapandžić, saradnik praktičar
Nikola Lakobrija, saradnik
Vesna Paunović, saradnik
Aleksandra Erić-Bukarica, nast. str. jezika
Daniel Živković, nast. str. jezika
Jovana Fajgelj, nast. str. jezika
Milica Rađenović, nast. str. jezika

Poslovna psihologija

Prof. dr Mirjana Franceško, redovni profesor
Prof. dr Vesna Petrović, redovni profesor
Prof. dr Velјko Đurić, redovni profesor
Prof. dr Zdravko Skakavac, redovni profesor
Prof. dr Zoran Sušanj, gostujući profesor sa Filozofskog fakultet Sveučilišta u Rijeci
Prof. dr Aleksandar Vasić, vanredni profesor
Prof. dr Duška Franeta, vanredni profesor
Prof. dr Milica Radović, vanredni profesor
Prof. dr Ružena Šimonji-Černak, vanredni profesor
Prof. dr Vesna Gojković, vanredni profesor
Prof. dr Vladimir Njegomir, vanredni profesor
Prof. dr Željka Bojanić, vanredni profesor
Doc. dr Jasmina Nedeljković
Doc. dr Ana Sentov
Doc. dr Anja Mitić
Doc. dr Dragan Žuljević
Doc. dr Jelena Dostanić
Doc. dr Radivoje Jovović
dr Dušana Šakan, asistent
dr Sanja Batić-Očovaj, asistent
Katarina Suvajdžić, asistent
Peđa Miladinović, asistent
Zoran Vavan, asistent
Zorica Knežević, asistent
Jovana Fajgelj, nast. str. jezika
Milica Rađenović, nast. str. jezika
Dr Danijel Živković, nast. str. jezika
Branislav Kosanović, nastavnik veština
Nemanja Šainović, saradnik u nastavi
Nikola Rokvić, saradnik u nastavi
Tatjana Ljubinković – saradnik praktičar
Jovana Palkovljević – saradnik praktičar
Milota Dubovska Poslon – saradnik praktičar
Staša Miloščin – saradnik praktičar

Psihoterapija

Prof. dr Vesna Petrović- rukovodilac programa
Prof. dr Mirjana Franceško
Prof. dr sc. med. Gordana Dedić
Prof. dr Vesna Gojković
Prof. dr Velјko Đurić
Prof. dr Duška Franeta
Prof. dr Milan Živković
Doc. dr Jasmina Nedeljković
Doc. dr Lidija Pecotić
Doc. dr Dragan Žuljević
Doc. dr Anja Mitić
Doc. dr Radivoje Jovović
Prof. dr Mo Mandić
Zorica Knežević, asistent

Bezbednost i kriminalistika

Prof. dr Zdravko Skakavac – rukovodilac studijskog programa
Prof. dr Vojin Pilipović – zamenik rukovodioca studijskog programa
Prof. emeritus dr Milo Bošković
Prof. dr Željka Bojanić
Prof. dr Milan Daničić
Prof. dr Dragomir Jovičić
Prof. dr Boris Kršev
Prof. dr Slobodan Marković
Prof. dr Milenko Radoman
Prof. dr Milica Radović
Prof. dr Tihomir Đurić
Doc. dr Aleksandar Bošković
Doc. dr Boriša Lečić
Doc. dr Dragan Mijović
Doc. dr Radivoje Jovović
Doc. dr Tanja Kaurin
Doc. dr Tatjana Skakavac
Doc. dr Vojkan Zorić
dr Jelena Dostanić, asistent
Marija Dabić, asistent
Predrag Alargić, asistent
Sonja Dragović Sekulić, asistent
Danijel Živković, nast. str. jezika
Dragana Mančić, nast. str. jezika
Jovana Fajgelj, nast. str. jezika
Milica Rađenović, nast. str. jezika
Božidar Arsić, saradnik u nastavi
Dajana Mihajlović, saradnik u nastavi
Nikola Lakobrija, saradnik u nastavi
Nikola Rajić, saradnik u nastavi
Nikola Trajković, saradnik u nastavi
Zorjana Kanjuga, saradnik u nastavi
Ljubiša Božić, saradnik praktičar
Mile Stepanović, saradnik praktičar
Saša Živić, saradnik praktičar

Engleski jezik

Doc. dr Ana Sentov – rukovodilac studijskog programa
Prof. dr Slavica Perović, redovni profesor
Prof. dr Vesna Pilipović, redovni profesor
Prof. dr Slobodan Jovanović, vanredni profesor
Prof. dr Nada Savković,vanredni profesor
Prof. dr Tatjana Glušac,vanredni profesor
Prof. dr Milan Živković,vanredni profesor
Doc. dr Isidora Wattles
Doc. dr Dorin Drambarean
Andrew Wiesike, strani lektor
Aleksandra Erić Bukarica, nast. str. jezika
Jovana Fajgelj, nast. str. jezika
Milica Rađenović, nast. str. jezika
Dr Danijel Živković, nast. str. jezika
Jana Drašković, saradnik u nastavi
Marko Volf, saradnik u nastavi
Milutin Sivčev, saradnik u nastavi
Nataša Agbaba, saradnik u nastavi
Renea Anastasijević, saradnik u nastavi

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:30

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542