Program obrazovanja tokom životaMogućnost upisa master studija Poslovne psihologije ili Psihoterapije
za studente koji su završili nesrodne osnovne akademske studije.


Kandidati koji su završili nesrodne osnovne akademske studije, a žele nastaviti obrazovanje master nivoa na programima Poslovna psihologija i Psihoterapija, sada imaju mogućnost:
 

Preduslovi upisa na master studije su:

  • diploma osnovnih akademskih studija i

  • položeni predmeti iz programa "Obrazovanje tokom života".
     

Programom su obuhvaćeni sledeći predmeti:
 

 

Predmeti

Broj ESPB

  1.

Uvod u psihologiju

8

  2.

Statistika u psihologiji

7

  3.

Osnove socijalne psihologije

6

  4.

Metodologija psiholoških istraživanja

7

  5.

Statističko-informatička obrada podataka

7

  6.

Osnove psihologije ličnosti

8

  7.

Osnove kliničke psihologije

7

  8.

Psihologija rada

7

  9.

Mentalno zdravlje

6

10.

Psihodijagnostika

7

 

Ukupno

70

  • Cena upisa ovog programa iznosi =1550 eura u dinarskoj protivvrednosti.

  • U cenu su uračunati udžbenici.

Program se realizuje tokom godinu dana. Upisani kandidati mogu pohađati nastavu po redovno utvrđenom rasporedu, ići na konsultacije i polagati ispite u redovnim ispitnim rokovima.


Polaganjem definisanih predmeta iz oblasti psihologije, kandidat stiče neophodnih 70 ESP bodova i sertifikat o dodatnom obrazovanju u okviru programa "Obrazovanje tokom života".

 

Mogućnost upisa master studija Poslovne psihologije ili Psihoterapije
za studente koji su završili nesrodne osnovne akademske studije.
 

 

O STUDIJSKOM PROGRAMU

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  GALERIJA
KONTAKT

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

AKREDITACIJE

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt