Alumni

Anikó Kókai 

2009. godine sam upisala Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. U ovoj ustanovi sam stekla zvanje diplomiranog psihologa posle četri godine. Iste godine sam počela da radim u Srednjoj Školi Lukijan Mušicki u Temerinu, u kojoj predajem Poslovnu psihologiju na mađarskom jeziku Poslovnim administratorima. Trenutno završavam master studije Poslovne psihologije.Bojan Milosavljević

 
Bojan je u julu 2013. godine bio prvi student u svojoj generaciji da  završi osnovne akademske studije na našem fakultetu na smeru Poslovna
 psihologija. "Iskustvo koje sam stekao tokom tri godine studija na
 Fakultetu za pravne i poslovne studije - dr Lazar Vrkatić je
 neprocenjivo. Zahvaljujem se svim profesorima, asistentima i
 saradnicima fakulteta, jer bez njihovih izazovnih zadataka i neumornog
 zalaganja ne bih bio podstaknut na ovakvu vrstu kreativnog
 razmišljanja koja je dovela do pokretanja ovog projekta," rekao je
 Bojan, autor Ponmi projekta. Pre nego sto je upisao naš fakultet,
 Bojan je bio uspešan sportista i studirao je godinu dana na Faulkner
 Univerzitetu u Alabami u SAD-u, gde je predstavljao svoj Univerzitet u
 košarci i zbog toga primao punu sportsku stipendiju.

Borislava Perić
 

 
Zvanje diplomiranog psihologa stekla sam 2011. na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, na Katedri za poslovnu psihologiju. Trenutno sam na master studijama na istom fakultetu, smer Poslovna psihologija. Od aprila 2012. zaposlena sam u kompaniji Hemofarmu na radnom mestu Samostalnog stručnog saradnika za selekciju, planiranje i zapošljavanje, gde su mi neka od radnih zaduženje regrutovanje kadrova, organizovanje i održavanje edukativnih programa, vođenje baze potencijalnih kandidata, sprovođenje ispitivanja, kao i mnogi drugi poslovi iz oblasti ljudskih resursa.
 

 

Branislava Filipović

 
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu upisala sam 2009. godine, a četiri godine kasnije stekla sam zvanje diplomiranog psihologa. Trenutno završavam Master studije poslovne psihologije na istom fakultetu. Od oktobra 2013. godine radim kao psiholog-pripravnik u predškolskoj ustanovi ’’Boško Buha’’ u Inđiji.
 

Dunja Jelićić
 

 
Zaposlena u Generali osiguranje Srbija. Iskustvo tokom studiranja:
"Svoje studiranje sam iskoristila da, pored znanja i veština koje sam sticala svakodnevnim ucenjem i polaganjem ispita, maksimalno ucestvujem u svim aktivnostima koje mi je fakultat omogucavao. Zahvaljujuci aktivnom studiranju sam spoznala svoje sposobnosti iz najrazlicitijih oblasti i upravo mi je to iskustvo pomoglo u dobijanju posla. Moj savet za studente jeste da uvek misle svojom glavom, budu proaktivni i da nikada ne prestanu da ulazu u nova znanja i iskustva."

Dušana Šarčević

 

 
"Nakon završene gimnazije ''Jovan Jovanović Zmaj'' u Novom Sadu 2006. godine upisala sam paralelno studije Poslovne psihologije na ''Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić'' i Francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na ovoj visokoškolskoj ustanovi sam završila osnovne i master studije psihologije. Sada sam doktorand na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlena sam na Katedri za poslovnu psihologiju ove visoke škole kao asistent gde sprovodim praktičnu nastavu na kursevima na osnovnim studijama: Osnove razvojne i pedagoške psihologije i Učenje u odraslom dobu; i na master akademskim studijama: Konstrukcija psiholoških testova i Organizacija, rad i individualne razlike. Pored toga, organizujem i sprovodim praksu u srednjim školama u vidu radionica."
 

 

Filip Tasić

 

 
"Kao student na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (Poslovna psihologija) u decembru 2010 godine počeo sam da radim kao psiholog i konsultant u oblasti ljudskih resursa u kompaniji Centr za Komunikaciju Bjanko. Osim toga - bavim se grupnom i individualnom analitičkom psihoterapijom u okviru specijalističke ordinacije Bjanko."


 

 

Ivana Ćirić

 

 
"Zvanje diplomirani psiholog sam stekla 2012. godine. Radim kao savetnik za predstavke i projekte u Generalnom sekretarijatu predsednika republike Srbije."
 

Ivana Paunović

 

 
Diplomirani psiholog, O.L.I. psihoterapeut pod supervizijom, life coach i edukator. Kreira i vodi brojne radionice i seminare iz oblasti psihologije i psihoterapije. U okviru O.L.I. Psihološko Edukativnog Centra radi na iskustveno edukativnim programima iz oblasti "Transakcione analize", "Telesne psihoterapije", "Geštalt pristupa" i dr. Održava seminare: "Životne strategije" i "Autentična ličnost"... Autor brojnih tekstova za psihološki dodatak  "Psihologija za život" dnevnog lista  "Danas".
 

 

Izabela Evetović
 

"Studentkinja 3. godine smera poslovna psihologija i koordinator oglasnog odeljenja u kompaniji Infostud. Na ovoj poziciji neka od mojih ključnih zaduženja jesu selekcija zaposlenih, osmišljavanje i sprovođenje obuke novozaposlenih, evaluacije i razvoj zaposlenih unutar sektora. Kako bih kvalitetno obavljala svoj posao, primenjujem znanja stečena na fakultetu. Poslednje što sam uvela u svoj rad jesu razvojni planovi za zaposlene unutar tima.".

Jelena Dostanić
 

"Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić sam upisala 2006. godine. Osnovne studije sam uspešno završila 2009. kao stipendista fonda ove institucije, nakon čega sam upisala master studije i dobila priliku da radim kao saradnik u nastavi na Katedri za poslovnu psihologiju. Trenutno sam student doktorskih studija na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu i od 2012. radim kao asistent na Katedri za poslovnu psihologiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić."
 

 

Jelena Kuvalja
 

Osnovne akademske studije na „Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“ upisala sam 2012. Godine. Tokom studiranja imala sam brojne prilike da posetim različite institucije i upoznam se sa njihovim radom. Studiranje na ovom fakultetu pružilo mi je ne samo teorijsko nego i praktično znanje, koje svakodnevno primenjujem u poslu. 2014. Godine upisala sam prvu godinu mastera, iste godine dobijam posao u Privatnoj gimnaziji E gimnaziji, mesto psihologa i uporedo sa poslom završavam obe godine mastera 2016.


 

Jelka Lagundžin
 

Na "Fakultetu za pravne i poslovne studije dr.Lazar Vrkatić“, završila sam osnovne akademske studije i stekla zvanje psiholog. Tokom trajanja osnovnih akademskih studija pohađala sam razne seminare, i bila učesnik mnogobrojnih projekata u okviru socijalne zaštite. Pri fakultetu sam dobila znanje i veliku podršku metora i asistenata ,kao i priliku da učestvujem na Kongresu psihologa Srbije, pohađam praksu na klinici za psihijatriju i okviru ljudskih resursa. Trenutno sam angažovana na projektu gradske organizacije Crveni Krst u udruženju za mentalno nedovoljno razvijene osobe grada Novog Sada, kao i okviru samog udruženja gde držim psihološke radionice. Edukant sam integrativne psihoterapije (SUIP) i planiram da nastavim Master studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije-smer Psihoterapija.

Katarina Suvajdžić
 

"2009. godine upisala sam osnovne studije psihologije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Tokom studija bila sam stipendista fondacije "Prof. dr Lazar Vrkatić". Uporedo sam volonterski radila u nevladinom sektoru, kao i u jednoj uspešnoj domaćoj kompaniji koja se bavi istraživanjem tržišta, gde sam imala priliku da u praksi primenjujem stečena znanja. Na trećoj godini osnovnih studija dobila sam priliku da radim kao demonstrator na fakultetu. Sledeće godine, upisala sam master studije na istom fakultetu i počela da radim kao saradnik u nastavi na predmetima Upravljanje ljudskim resursima, Psihologija rada i Poslovna psihologija."
 

 

Korana Lajter
 

1. Pegasus Centar, Psiholog i HR konsultant
2. Master studije na Fakultetu za Pravne i poslovne studije iz oblasti Psihoterapije, sam zavrsila pocetkom juna 2016. i vec te nedelje pocela da radim u Centru za razvoj ljudskih potencijala kao volonter. Spoj Psihoterapije i Poslovne psihologije koji sam dobila na FLV, ne bih mogla da dobijem nigde drugde, kao ni prelep odnos i kolegijalnost sa profesorima, asistentima i kolegama. Iskustvo koje sam stekla na fakultetu je svakako odskocna daska za sve sto cu postici u buducnosti.  .

Kristina Vuletić
 

Savetnik za zapošljavanje i profesionalni razvoj u "OTP banka Srbija a.d. Novi Sad", na poslovima regrutovanja i selekcije kandidata za potrebe Banke - pronalaženje adekvatnih kandidata i predlaganje adekvatnog modela potrage, organizovanje i dokumentovanje internih i eksternih obuka za zaposlene, karijerno savetovanje, izrada predloga za dalje profesionalno usavršavanje zaposlenih.
Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić završila Osnovne studije (2009) i Master studije (2011) sa prosekom 9,97, a tokom studija (2007 i 2008) bila stipendista fondacije "Prof. dr Lazar Vrkatić" i saradnik u nastavi-demonstartor (2008-2010).
 

Marija Manasijević
 

 
"Osnove i master studije poslovne psihologije završila sam sa odličnim uspehom na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. U toku studiranja više puta bila sam stipendista fonda „Prof. dr Lazar Vrkatić“ zbog izuzetnih rezultata. Od 2010. godine zaposlena sam na ovoj instituciji, na Katedri za poslovnu psihologiju, najpre kao saradnik u nastavi, a od 2012. godine kao asistent na predmetima iz oblasti socijalne i organizacione psihologije. Zadužena sam i za koordinaciju studentske prakse u organizacijama i srednjim školama za studente poslovne psihologije. Trenutno sam student doktorskih studija na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu."
 

 

Marija Božić

 
Zovem se Marija Božić, student sam FLV, diplomirani psiholog i psihoterapeut u edukaciji. Trenutno se bavim neurofeedback terapijom i psihoterapijom pod supervizijom. Za neurofeedback sam prvi put čula na fakultetu u okviru gostujućih predavanja. Tamo sam upoznala svog sadašnjeg mentora kod koje sam u to vreme krenula na terapiju kako bih ublažila simptome sagorevanja na radu (burn-out) kao i da bih poboljšala pažnju i koncentraciju. Tokom terapije sam se raspitivala o samoj terapiji, edukaciji i šta je sve potrebno da bi se postao sertifikovani praktičar. Pola godine nakon završetka terapije moja mentorka (tada još uvek samo terapeut) me je kontaktirala i ponudila da radim pod njenim mentorstvom (dok ne steknem sopstveni sertifikat) u ordinaciji opšte prakse (GP Medical u Novom Sadu) u kojoj je radila kao psiholog i neurofidbek praktičar. Trenutno štedim novac kako bih završila potrebne edukacije i postala samostalan praktičar. U toku su pripreme da registrujemo sopstveno savetovalište.
 

Marija Mitić
 

 
"Fakultet za pravne i poslovne studgije dr Lazar Vrkatić sam upisala 2007 godine. Zvanje diplomirani psiholog sam stekla 2011. godine. Tokom studija sam bila stipendista fonda "Prof. dr Lazar Vrkatić". Još u toku studija sam se zaposlila kao HR menažer u domaćoj konsalting kompaniji ISTCUBE, gde uspešno radim već tri godine. Pored ovoga pohađam edukaciju za psihoterapeuta transakcione analize pri institutu Psihopolis u Beogradu."
 


 

Miša Avramović
 

 
"Na ovom fakultetu sam završio osnovne i master studije psihologije. Trenutno sam doktorant na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pored toga pohađam edukaciju za Geštalt psihoterapeuta u okviru Geštalt studija Beograd. Zaposlen sam kao asistent na Pravnim i poslovnim akademskim studijama, dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, na studijskom programu - Osnovne studije poslovne psihologije."

 

Natalija Vukadinović
 

Trenutno na poziciji Recruitment Konsultanta-a u "Seuss Recruitment" - regruterskoj agenciji u Amsterdamu.
Ljubav i motivaciju da se usmerim u pravcu Ljudskih resursa, a posebno profesionalnoj selekciji i orjentaciji, pokrenuto je sjajnim predavanjima profesora sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, gde sam i Diplomirala na studijskom programu Poslovna psihologija. U toku studiranja učestvovala i organizovala različite van-nastavne aktivnosti i bila na poziciji Predsednika Studentskog Parlamenta.
Sada sam na Master studijama Biznis Administracije - specijalizacije u Menadžmentu Ljudskih Resursa na VU Univerzitetu u Amsterdamu, gde živim od 2016. godine. Tokom studiranja uspešno sprovela dve stručne prakse sa trajanjem od 10 meseci u "Ingenico ePayments" i "Nielsen" kompaniji na poziciji Corporate Recruiter Intern i HR Intern Global Finance support.


 

Nikola Roy Chaudhury
 

 

Tokom osnovnih studija na smeru Poslovna psihologija volontirao sam dve godine u Psihološkom savetovalištu za studente gde sam bio angažovan u sos, edukativnom, istraživačkom i marketing sektoru. Nakon toga, upisao sam master Psihoterapiju, prošao obuku i zaposlio se u studiju Musicorn gde radim na pružanju intervencije u vidu rane stimulacije kod dece sa poteškoćama u razvoju integrisanim metodama muzikoterapije i Floortime terapije. Osmislio sam i pokrenuo AlphatoneVR - program psihofizičke relaksacije za odrasle.
 


 

Tamara Topalović

 

Od 2009 godine student Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, trenutno završavam Master na istom fakultetu. U periodu tokom studiranja imala sam priliku da stičem šestomesečnu praksu kao školski psiholog, tromesečnu praksu kao poslovni psiholog, kao i da učestvujem u raznim radionicama i edukativnim programima. Od Marta 2014 radim kao HR Administrator&Recruitment Officer u Nestle Adriatic S, Ice Cream - Stara Pazova.

   

O STUDIJSKOM PROGRAMU

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE:
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI:
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA:
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  GALERIJA
KONTAKT

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

AKREDITACIJE

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING
Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt