Osnovne akademske studije - Poslovna psihologija

Studijski program Poslovna psihologija ima za cilj sticanje visokog obrazovanja i zvanja psiholog. Ovaj studijski program osposobljava pre svega za nastavak obrazovanja na višim nivoima studija, ali i za obavljanje određenih poslova u preduzećima, institucijama i javnim ustanovama.

Osnovne akademske studije traju šest semestra, a svi predmeti su jednosemestralni:

  • U prva dva semestra, predmeti su uglavnom opšteg karaktera i uvode studente u osnove studija (zastupljeni su uglavnom teorijsko-metodološki i akademsko-opšteobrazovni predmeti). U oba semestra se sluša bar po jedan izborni predmet.
  • U trećem i četvrtom semestru predmeti konkretnije obrazuju studente iz naučnih oblasti i na ovom nivou osnovnog akademskog obrazovanja studenti mogu odabrati izborne predmete uglavnom akademsko-obrazovnog karaktera.
  • Peti i šesti semestar su u pogledu nastavnog sadržaja tako koncipirani da predstavljaju usavršavanje znanja i praktičnih veština.

Specifičnost naših studijskih programa je što studente već tokom studija upoznaje sa njihovim budućim poslom, s obzirom da su tokom studija organizovane stručne prakse. Na pojedinim studijskim programom osnovnih studija, predviđena je i izrada završnog rada, čiji je cilj da student pokaže sposobnost analize, sinteze i upotrebljivosti stečenih znanja u obradi određenog problema iz oblasti studija.

Fond časova je na osnovnim akademskim studijama (Bachelor) od 30 do 70 po predmetu semestralno. Opterećenost studenata na osnovnim akademskim studijama (nastava, vežbe, predispitne provere znanja, seminarski radovi, vreme potrebno za usvajanje znanja i ostale studijske i vannastavne aktivnosti) ne prelazi 40 časova nedeljno, odnosno 900 časova po semestru.

Nakon ostvarenih 180 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijma, stiče se diploma osnovnih akademskih studija: psiholog. (Bachelor). Studenti koji steknu 180 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama, mogu da obavljaju poslove kao što su: saradnik diplomiranog psihologa, analitičar radnih mesta, saradnik u nastavi, mlađi savetnik, referent, pomoćnik menadžera, PR menadžer, mlađi savetnik za zapošljavanje i profesionalni razvoj i sl.

Primena stečenih znanja i veština podrazumeva obavljanje onih delatnosti koje su vezane za savremene sisteme i poslove psihologa, a tiču se ljudskih resursa, sprovođenja istraživanja, statističke obrade podataka, menadžmenta i marketinga. Rad na ovim poslovima zahteva bazična i praktična znanja iz oblasti psihologije, kao i prava i ekonomije koja studenti dobijaju kroz niz obaveznih i izbornih predmeta.

 

O STUDIJSKOM PROGRAMU

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  GALERIJA
KONTAKT

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

AKREDITACIJE

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING
Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt