Osnovne akademske studije - Poslovna psihologija
 

I godina:

Osnovi sociologije

Uvod u psihologiju

Osnove razvojne psihologije

Statistika u psihologiji

    Izborni blok I

    Poslovni engleski
    jezik 1

    Francuski jezik 1

Osnove socijalne psihologije

Evoluciona psihologija

Metodologija psiholoških istraživanja

    Izborni blok II

    Poslovni engleski
    jezik 2

    Francuski jezik 2

    Izborni blok III

    Poslovna komunikacija

    Osnovi ekonomije
 

II godina:

Psihologija grupe

Osnove psihologije ličnosti

Psihologija marketinga

    Izborni blok IV

    Aplikativni softver

    Poslovno pravo

    Izborni blok V

    Poslovni engleski
    jezik 3

    Francuski jezik 3

Osnove kliničke psihologije

Psihologija rada

Osnove pedagoške psihologije

Mentalno zdravlje

    Izborni blok VI

    Poslovni engleski
    jezik 4

    Francuski jezik 4

III godina:

Organizaciono ponašanje

Upravljanje ljudskim resursima

Psihodijgnostika

Statističko-informatička obrada podataka

    Izborni blok VII

    Marketing

    Učenje u odraslom dobu

Psihološki konsalting i intervencije

Projektovanje istraživanja

    Izborni blok VIII

    Razvoj profesionalne
    karijere

    Kriminologija

Praksa

Završni rad
 

Master akademske studije - Poslovna psihologija

 

I godina:

Psihopatologija

Konstrukcija psiholoških testova

    Izborni blok I

    Etika

    Engleski jezik za psihologe

Socijalna psihologija

Organizaciona kultura

Organizacija, rad i individualne razlike

    Izborni blok II

    Organizacioni razvoj

    Psihologija kriminalnog ponašanja

II godina:

Liderstvo

Istraživačke metode

    Izborni blok III

    Školska psihologija

    Psihoterapijske škole

Istraživanja u marketingu

    Izborni blok IV

    Strategijski menadžment

    Interakcija u nastavi

Praktikum

Master radBrošura     

  

O STUDIJSKOM PROGRAMU

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  GALERIJA
KONTAKT

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

AKREDITACIJE

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING
Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt