Master akademske studije - Psihoterapija

 

I godina:

Obavezni predmeti

    Dinamika ljudskog ponašanja

    Psihoterapijske škole

    Strategije intervencija i tehnike

    Psihopatologija

    Istraživačke paradigme

    Izborni blok

    Etika

    Engleski jezik za psihologe

    Izborni blok

    Geštalt psihoterapija

    Psihodramska psihoterapija

II godina:

Obavezni predmeti

    Terapijski odnos

    Istraživačke metode

    Ličnost terapeuta u psihoterapijskom radu

    Izborni blok

    Integrativna psihoterapija

    Porodični i sistemski pristupi

    Izborni blok

    Psihologija motivacije

    Socijalna psihologija

Stručna praksa

Master rad

 Brošura     

  

O STUDIJSKOM PROGRAMU

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  GALERIJA
KONTAKT

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

AKREDITACIJE

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt