Događaji

Radno vreme fakulteta tokom praznika

Dragi studenti, neradni dani na Fakultetu u Novom Sadu i Nišu
su 31. decembar, 2, 3. i 7. januar.

Radno vreme 4, 5. i 6. januara:

Novi Sad
Studentska služba 9.30 ‒ 16.00
Skriptarnica 8.00 ‒ 15.00
Dekanat će raditi 4. januara 9.00 ‒ 13.00 sati. 5. i 6. januara dekanat neće raditi.

Niš
Studentska služba 8.00 ‒ 15.00
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542