O nama

Reč Dekana

Poštovani i dragi članovi našeg kolektiva, uvaženi gosti, naši dragi studenti dobro nam došli.

Izuzetna mi je čast i veliko zadovoljstvo da vam se obratim. Čini me srećnom i ponosnom činjenica da je povod ovog obraćanja deset punih godina rada na izgrađivanju nečega, što je na samom početku za nas ali i za mnoge druge bila svojevrsna fikcija, pomalo nemoguća i izazovna misija, iracionalna odluka i utopistička ideja. Pored tog opšteg utiska i doživljaja, u dubini duše smo verovali da je to moguće, verovali smo da je to vredno vlastitog ulaganja.

Nakon deset godina posvećenosti svih nas zaposlenih i naših porodica koje su nas u tome svesrdno podržavale, osnivača, naših studenata i poslovnih prijatelja, ta virtuelna i pomalo utopistička ideja dobila je svoju konturu, sadržaj i formu. Mi smo danas Fakultet u kome zajedno gradimo kvalitet!

Nažalost, živimo u vremenu i okruženju u kome su kvalitet i uspeh potisnute i „nepoželjne“ vrednosti koje remete uobičajeni, ustaljeni i nadasve poznati put. Takva orijentacija ne može voditi ka razvoju i boljem životu. Budući da se bavimo mladima koji su nam ukazali poverenje i odlučili da odrastaju zajedno sa nama, kvalitet kao stremljenje ka boljem postaje naša osnovna vrednosna odrednica i merilo onoga što radimo i što želimo da radimo u budućnosti.

Da to nije fraza koja samo dobro zvuči, nego i naša osnovna vrednost, moramo i hoćemo da dokazujemo sebi i drugima gotovo svaki dan. Taj put i opredeljenje ka kvalitetu dosledno nas usmeravaju da:

 • biramo najbolje profesore, vrsne stručnjake spremne da i dalje uče i koji su nadasve korektni ljudi i kolege,
 • pružamo šansu nekima od naših najboljih studenata da nauče posao saradnika i asistenta; pred njih se postavljaju
  velika očekivanja i visoki standardi u daljem školovanju i radu sa studentima,
 • najbolje studente nagrađujemo stipendijama, lepom rečju i podrškom, pružanjem mogućnosti da učestvuju u
  istraživanjima i nastavi kroz ulogu demonstratora.
 • angažujemo neke od najboljih nastavnika sa drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu; spremnost njihovih matičnih
  fakulteta na saradnju sa našom institucijom je vid priznanja koji veoma cenimo
  Zato smo odlučili da pristupimo Univerzitetu Union gde smo prepoznali slične vrednosti i koji, po mom dubokom
  ubeđenju, ima potencijale da razvije svojevrsni kvalitet.

Kvalitet za nas znači i:

 • izdavanje časopisa, udžbenika i monografija koje recenziraju neki od najboljih stručnjaka,
 • prilika za naše studente da ih obrazuju i vrsni stručnjaci iz prakse, prenoseći im znanja koja će sutra i sami
  primenjivati,
 • stavljanje u prvi plan reč struke i nauke i zbog toga organizujemo brojne tribine na kojima gostuju kompetentni
  tručnjaci analizirajući aktuelne društvene probleme,
 • organizovanje naučnih skupova na kojima učestvuje veliki broj eminentnih naučnih radnika iz zemlje i inostranstva,
 • apliciranje za naučne projekte koji na naučnoj osnovi proučavaju aktuelne i složene društvene probleme; izuzetno
  nam je drago da je interdisciplinarni pristup u naučnim istraživanjima prepoznat kao naš svojevrsni kvalitet i podržan
  od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj,
 • saradnja sa brojnim institucijama, sudovima, klinikama, domovima zdravlja, zatvorskim jedinicama, gerontološkim
  ustanovama, centrima za socijalni rad, privatnim agencijama i uspešnim kompanijama u kojima naši studenti stiču
  praktična iskustva i vraćaju veru u to da uspešno poslovanje jeste moguće i u zemlji Srbiji; to je prilika da studenti
  iskažu motivaciju i znanje i time otvore vrata svom zaposlenju, a kompanije dobiju kvalitetan mladi kadar.

Ako lutamo u potrazi za odgovorom šta je to kvalitet, ovi primeri jesu odgovor na to pitanje. Posebna nam je čast da sarađujemo sa velikim brojem predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola koje su nam svojom otvorenošću i brigom za budućnost svojih đaka otvorile vrata za brojne aktivnosti. Na taj način smo zajedno započeli rad na izgradnji sistema obrazovanja. Nasuprot sporim, čestim i nedovršenim reformama, po mom dubokom ubeđenju, ovakav vid saradnje je preduslov preduslova za unapređenje obrazovanja u celini. U toku proteklih deset godina stekli smo brojne poslovne prijatelje koji su nam partneri od poverenja kada je reč o finansijkom poslovanju, advokaturi, štampanju, održavanju našeg prostora. Za to je najzaslužnije naše nenastavno osoblje koje svojom delatnošću prati u stopu naš nastavno-naučni rad.

Za nas je kvalitet i lepo se družiti, provesti se uz dobru muziku, dobrim povodom u dobrom društvu. I tako iz dana u dan, iz godine u godinu, iz decenije u deceniju…

Dugotrajni put na izgrađivanju novih, naših standarda kvaliteta rada i života.

Možda smo na tom putu još daleko od cilja, a možda i ne? Odgovor na to pitanje daćete svi vi, naši partneri, studenti, roditelji, kompanije koje zapošljavaju naše studente, zajedno sa nama nakon narednih deset godina.

Hvala vam.

Dekan fakulteta
prof. dr Mirjana Franceško


Novi Sad, februar 2016.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542