O nama

Službe fakulteta

Nastavni centar Novi Sad:

Troškovnik rada >


Studentska služba – Novi Sad
Adresa: Bulevar oslobođenja 76, Novi Sad 21000

Studentska služba – Novi Sad
Šef studentske službe: Tijana Radnović
Email:
Telefon: 021/ 3020-382

Kontakt osoba:

Jasmina Živanov

 • Pravo – osnovne studije
 • Poslovna psihologija – osnovne studije

Email:
telefon: 021/ 6623-111

Aleksandra

 • Bezbednost i riminalistika – osnovne studije
 • Engleski jezik – osnovne studije
 • Svi programi – master studije

Email:
telefon: 021/ 3020-380

Radno vreme:
Radnim danom: 09:30 – 16:00
Subotom: 09:00 – 13:00

Skriptarnica – Novi Sad
Danijela Ivanković
Email:
Telefon: 021/ 3020-383

Radno vreme:
Radnim danom: 08:00 – 15:00

Biblioteka – Novi Sad
Zoran Radaković
Sonja Vrkatić
Marina Ratkov
Email:
Telefon: 021/ 302 0392

Radno vreme:
Radnim danom: 10:30 – 17:30
Subotom: 09:00 – 13:00 (*prva u mesecu)

Nastavni centar Niš:

Troškovnik rada >


Studentska služba – Niš
Adresa: Vojvode Mišića 48, Niš 18000

Rukovodilac centra – Niš
Danijel Živković
Email:
Telefon: 018/ 294 200

Radno vreme:
Radnim danom: 09:00 – 16:00
Subotom: 09:00 – 12:00

Studentska služba – Niš
Kontakt osoba: Lazar Šupić
Email:
Telefon: 018/ 294 222

Radno vreme (šalter):
Radnim danom: 09:00 – 15:00
Subotom: 10:00 – 12:00 (*prva u mesecu)

Biblioteka – Niš
Bibliotekar: Biljana Jović
Telefon: 018/ 300 142
E-mail: biblioteka-nis@flv.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak, Četvrtak: 09:00 – 16:00
Utorak, Sreda, Petak: 08:00 – 15:00
Subota: 08:30 – 13:00 (*prva u mesecu)

Nastavni centar Novi Sad

Dekanat fakulteta
Bulevar oslobođenja 76
Novi Sad 21000

 • Tekuće informacije
 • Prijem i administracija dokumentacije i pošte
 • Upis

Email:
Tel/fax: 021/ 472 7884

Radno vreme:
Radnim danom:
09:00 – 16:00 časova

Dekan

Prof. dr Mirjana Franceško

 • Ideje i inicijative studenata
 • Problemi na nivou studijske grupe i šire
  (režim studija, principi upisa, …itd.)

Email:
Telefon: 021/ 472 7884

Prodekan za nastavu
Prof. dr Milan Živković
Email:
Telefon: 021/ 472 7884

 • Studentska pitanja vezana za nastavu
  (regulisanje statusa studenata, molbe, žalbe, zahtevi…)
 • Organizacija i podizanje kvaliteta nastave
 • Ideje i inicijative studenata
 • Upravljanje i nadzor rada studentske službe

Prodekan za naučnoistraživački rad
Prof. dr Vladimir Njegomir
Email:
Telefon: 021/ 472 7884

 • Realizacija aktivnosti vezanih za apliciranje za naučnoistraživačke projekte
 • Organizacija i unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada
 • Realizacija naučnoistraživačkih projekata u saradnji sa rukovodiocima katedri
 • Izrada programa naučnoistraživačkog rada i razvoja naučnoistraživačkog podmlatka
 • Akreditacija naučnoistraživačkog rada

Prodekan za međunarodnu i stručnu saradnju
Prof. dr Tatjana Glušac
Email:
Telefon: 021/ 472 7884

 • Realizacija aktivnosti vezanih za međunarodnu i stručnu saradnju
 • Organizacija i unapređenje međunarodne i stručne saradnju
 • Realizacija projekata kroz međunarodnu i stručnu saradnju

Ostale službe fakulteta

Finansijski direktor
Đorđe Knežević

 • Finansijski poslovi
 • Organizacija rada službi fakulteta

Email:
Telefon: 021/ 472 7884

Radno vreme:
Radnim danom: 09:00 – 13:00

Pravna služba

Zoran Knežević
Nataša Vrkatić

 • Studentska pitanja
 • Zahtevi
 • Rešenja

Email:
Telefon: 021/ 472 7884

Radno vreme:
Radnim danom: 09:00 – 13:00

Tehnička služba
Email:
Telefon: 021/ 302 0377

Milan Polimac
Email:

 • Web / E-mail

Janoš Botka
Email:

 • Servis – LAN

Vladimir Edelinski
Email:

 • Servis – LAN (centar NIŠ)

Radno vreme:
Radnim danom: 09:00 – 14:00

E-learn portali

Janoš Botka
Email:

 • Administracija studentskih portala

Email:

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542