fbpx

O nama

Službe fakulteta

Nastavni centar Novi Sad:

Troškovnik rada >


Studentska služba – Novi Sad
Adresa: Bulevar oslobođenja 76, Novi Sad 21000

Studentska služba – Novi Sad
Šef studentske službe: Tijana Radnović
Kontakt osoba: Jasmina Živanov

Email:
Telefon: 021/ 66 23 111

Radno vreme:
Radnim danom: 09:00 – 16:30
Subotom: 09:00 – 13:00

Skriptarnica – Novi Sad
Danijela Ivanković
Email:
Telefon: 021/ 472 7884, lok. 126

Radno vreme:
Radnim danom: 08:00 – 15:00

Biblioteka – Novi Sad
Bibliotekar: Zoran Radaković
Email:
Telefon: 021/ 472 7884, lok. 124

Radno vreme:
Radnim danom: 10:30 – 17:30
Subotom: 09:00 – 13:00 (*prva u mesecu)

Nastavni centar Niš:

Troškovnik rada >


Studentska služba – Niš
Adresa: Vojvode Mišića 48, Niš 18000

Rukovodilac centra – Niš
Jovo Milić
Email:
Telefon: 018/ 294 200

Radno vreme:
Radnim danom: 09:00 – 16:00
Subotom: 09:00 – 12:00

Studentska služba – Niš
Kontakt osoba: Lazar Šupić
Email:
Telefon: 018/ 294 222

Radno vreme (šalter):
Radnim danom: 09:00 – 15:00
Subotom: 10:00 – 12:00 (*prva u mesecu)

Biblioteka – Niš
Bibliotekar: Biljana Jović
Telefon: 018/ 294 222
E-mail: biblioteka-nis@flv.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak, Četvrtak: 09:00 – 16:00
Utorak, Sreda, Petak: 08:00 – 15:00
Subota: 08:30 – 13:00 (*prva u mesecu)

Nastavni centar Novi Sad

Dekanat fakulteta
Bulevar oslobođenja 76
Novi Sad 21000

Dekan
Prof. dr Mirjana Franceško

 • Ideje i inicijative studenata
 • Problemi na nivou studijske grupe i šire
  (režim studija, principi upisa, …itd.)

Email:
Telefon: 021/ 472 7884

Prodekan za nastavu
Prof. dr Milan Živković
Email:
Telefon: 021/ 472 7884

 • Studentska pitanja vezana za nastavu
  (regulisanje statusa studenata, molbe, žalbe, zahtevi…)
 • Organizacija i podizanje kvaliteta nastave
 • Ideje i inicijative studenata
 • Upravljanje i nadzor rada studentske službe

Prodekan za naučnoistraživački rad
Prof. dr Vladimir Njegomir
Email:
Telefon: 021/ 472 7884

 • Realizacija aktivnosti vezanih za apliciranje za naučnoistraživačke projekte
 • Organizacija i unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada
 • Realizacija naučnoistraživačkih projekata u saradnji sa rukovodiocima katedri
 • Izrada programa naučnoistraživačkog rada i razvoja naučnoistraživačkog podmlatka
 • Akreditacija naučnoistraživačkog rada

Sekretar Dekanata
Marina Ratkov

 • Tekuće informacije
 • Prijem i administracija dokumentacije i pošte
 • Upis

Email:
Tel/fax: 021/ 472 7884

Radno vreme:
Radnim danom:
09:00 – 16:00 časova

Rukovodioci studijskih programa
Pravo
Prof. dr Sanja Đurđić
Kabinet 212
Email:
Telefon: 021/ 472 7884, lok. 119

Poslovna psihologija
Prof.dr Mirjana Franceško
Kabinet 219
Email:
Telefon: 021/ 472 7884

Psihoterapija
Prof.dr Vesna Petrović
Kabinet 112
Email:
Telefon: 021/ 472 7884, lok. 128

Bezbednost i kriminalistika
Menadžment u poslovno-civilnoj
bezbednosti
Prof. dr Zdravko Skakavac
Kabinet 214
Email:
Telefon: 021/ 472 7884, lok. 117

Engleski jezik
Doc. dr Ana Sentov
Kabinet 216
Email:
Telefon: 021/ 472 7884, lok. 122

Poslovna ekonomija
Prof. dr Milica Radović
Kabinet 220
Email:
Telefon: 021/ 472 7884

Ostale službe fakulteta

Finansijski direktor
Đorđe Knežević

 • Finansijski poslovi
 • Organizacija rada službi fakulteta

Email:
Telefon: 021/ 472 7884

Radno vreme:
Radnim danom: 09:00 – 13:00

Pravna služba
Zoran Knežević

 • Studentska pitanja
 • Zahtevi
 • Rešenja

Email:
Telefon: 021/ 472 7884

Radno vreme:
Radnim danom: 09:00 – 13:00

Tehnička služba
Email:
Telefon: 021/ 472 7913

Vladan Miljković
Email:

 • Web / E-mail

Janoš Botka
Email:

 • Servis – LAN

Vladimir Edelinski
Email:

 • Servis – LAN (centar NIŠ)

Radno vreme:
Radnim danom: 09:00 – 14:00

E-learn portal

Predrag Alargić

 • Administracija IT
 • E-learn portal
 • moodle@flv.edu.rs

Email:
Telefon: 021/ 472 7912
Računarski centar
Kabinet 110

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542