fbpx

Upis

Master studije

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2019/20. godinu na master akademske studije na sledećim studijskim programima:

 • Pravo – 25 studenata (dvogodišnje 120 ESPB)
 • Poslovna psihologija – 50 studenata (dvogodišnje 120 ESPB)
 • Psihoterapija – 50 studenata (dvogodišnje 120 ESPB )
 • Engleski jezik – 25 studenata (jednogodišnje 60 ESPB)
 • Bezbednost i kriminalistika – 25 studenata (jednogodišnje 60 ESPB)

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica koja su stekla visokoškolsko obrazovanje na odgovarajućim trogodišnjim (sa ostvarenih 180 ESPB) i(ili) četvorogodišnjim studijama (sa ostvarenih 240 ESPB).

Na konkurs za upis na master akademske studije Bezbednosti i kriminalistike mogu se prijaviti i kandidati koji su završili nesrodne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (obima 240 ESPB). Uz redovne ispite na master programu za takve kandidate je obrazovana obavezna grupa predmeta razlike za polaganje.

Kandidati koji su završili nesrodne osnovne akademske studije (minimum 180 ESPB), a žele da nastave obrazovanje master nivoa na studijskim programima Poslovna psihologija i Psihoterapija imaju tu mogućnost uz prethodno završen Program obrazovanja tokom čitavog života.

Upis se realizuje u prostorijama Fakulteta radnim danima 9-16h i subotom 10-12h. Adresa Fakulteta u Novom Sadu je Bulevar oslobođenja 76 (Dekanat, II sprat a subotom Studentska služba, I sprat).


Dokumenta

Kandidati za upis podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu foto-kopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena foto-kopija)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplata od 5.000,oo dinara za troškove upisa na tekući račun Fakulteta broj 160-930468-41, u
  polju uplatnice „poziv na broj“ unosi se JMBG kandidata za upis.

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) po gore navedenim smernicama za uplatu.

Prijave za upis primaju se u prostorijama Fakulteta svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova:

 • u Novom Sadu: Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata; subotom: I sprat,
  Studentska služba)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:

 • školarina za školsku 2019/20. godinu iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (380 evra pri upisu + 9 rata po 130 evra) ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani preko Generali Osiguranja Srbija

* U cenu školarine master akademskih studija nisu uračunati:

 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • udžbenici za master studije
 • odbrana master rada
 • izdavanje diplome

Studijski programi

Više informacija o detaljima upisa, školarini i dokumentaciji možete pronaći na stranicama studijskih programa.

Pravo

Svrha master akademskih studija jeste da studentima omogući sistematsko usavršavanje znanja i veština…

Bezbednost i kriminalistika

Predviđeno je da master akademske studije traju dva semestra. Predviđena je aktivna nastava…

Poslovna psihologija

Ono na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da su se tokom prve decenije postojanja i rada, studenti…

Psihoterapija

Master akademske studije Psihoterapije se nadovezuju na osnovne akademske studije psihologije…

Engleski jezik

Master studije omogućavaju usavršavanje profesionalnih i naučnih znanja i veština potrebnih za izvođenje…

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884

Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542