MASTER AKADEMSKE STUDIJE - USLOVI UPISA
 

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2018/19. godinu na Master akademske studije na sledećim studijskim programima:
   

   ●    Pravo ..................................................... 50 studenata  (dvogodišnje 120 ESPB)

   ●    Poslovna psihologija ......................... 50 studenata  (dvogodišnje 120 ESPB)

   ●    Psihoterapija ....................................... 50 studenata  (dvogodišnje 120 ESPB )

   ●    Engleski jezik ...................................... 50 studenata (jednogodišnje 60 ESPB)

   ●    Bezbednost i kriminalistika .............. 50 studenata (jednogodišnje 60 ESPB)


   

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica koja su stekla visokoškolsko obrazovanje na odgovarajućim trogodišnjim (sa ostvarenih 180 ESP bodova) i(ili) četvorogodišnjim studijama (sa ostvarenih 240 ESP bodova).

   
Informacija o upisu u školsku 2017-18. godinu


Kandidat koji je ostvario 240 ESPB na drugom fakultetu, a aplicira za upis na naše Master akademske studije
čiji je obim 120 ESPB, upisuje se na 1. godinu master studija, isto kao i student koji je ostvario 180 ESPB.


PRIJAVA ZA UPIS 
  
   ●   
Prijava kandidata za upis,
   ●    Objavljivanje rang liste je na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta,
   ●    Upis primljenih kandidata. 


UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA:  
   ●   
Redosled kandidata odrediće se na osnovu uspeha na prethodnom nivou školovanja.
   ●    Dan nakon zatvaranja konkursa utvrđuje se privremena rang lista svih kandidata.
   ●    Kandidat koji smatra da redosled kandidata na privremenoj rang listi nije pravilno utvrđen može podneti prigovor dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od objavljivanja privremene rang liste.
   ●    Dekan donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora.
   ●    Kandidat može podneti žalbu Savetu Fakulteta u roku od tri dana od dana prijema rešenja.
   ●    Savet rešava po žalbi u roku od tri dana od dana njenog prijema.
   ●    Nakon odlučivanja po prispelim žalbama Fakulteta utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu kandidata.
   ●    Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.


  

Kandidati koji su završili nesrodne osnovne akademske studije, a žele nastaviti obrazovanje master nivoa na studijskim  programima Poslovna psihologija i Psihoterapija, sada imaju mogućnost - preduslovi upisa na master studije su:
   

  • diploma osnovnih akademskih studija i

  • položeni predmeti iz programa "Obrazovanje tokom života" - više informacija


 
INFORMACIJE - RADNO VREME ZA PRIJEM PRIJAVA ZA UPIS
   

Prijave za upis primaju se u prostorijama fakulteta svakog radnog dana 09:00-17:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova: 
   

     u Novom Sadu:
       Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata - subotom: I sprat, Studentska služba)
     u Nišu:
       ul. General Milojka Lešjanina 17, (prostorije Studentske službe u Nišu)
 

  Uslovi upisa
      obrazovanje tokom
    čitavog života
  Dokumentacija
  Školarina
  Najčešća pitanja


 

     


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt