MASTER AKADEMSKE STUDIJE - DOKUMENTACIJA
 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS U ŠKOLSKU 2017/18  


 

Prijave za upis primaju se u prostorijama fakulteta, svakog radnog dana 09:00-17:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova: 
   

     u Novom Sadu:
       Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata - subotom: I sprat, Studentska služba)
     u Nišu:
        ul. General Milojka Lešjanina 17, (prostorije Studentske službe u Nišu)
 

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis podnose sledeću dokumentaciju:  
 

     overenu fotokopiju Diplome fakulteta na kome su završili osnovne akademske studije

     izvod iz matične knjige rođenih
     2 fotografije pasoškog formata

     uplata od 5.000,oo dinara za troškove upisa na žiro račun fakulteta broj 160-930468-41

 

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro račun fakulteta broj: 160-930468-41
 

  Uslovi upisa
  Dokumentacija
  Školarina
  Najčešća pitanja
 

     


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt