OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - PRIJEMNI ISPIT
 

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom odgovarajućom četvorogodišnjom srednjom školom, koji uz priloženu
dokumentaciju polažu prijemni ispit. Prijemni ispit nosi najviše 60 bodova, a potrebno je osvojiti najmanje 14 bodova.


Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta
Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2017/18 . godinu na srodnim fakultetima (uz ostvaren minimum od 14 bodova), da se mogu upisati na "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić" bez ponovnog polaganja prijemnog ispita... više o potrebnoj dokumentaciji


        INFORMACIJE:   
 
       Sve informacije oko prijemnog ispita možete dobiti svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova:

        ●  u Novom Sadu:
        Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata - subotom: I sprat, Studentska služba)
        ●  u Nišu:
        ul. General Milojka Lešjanina 17, (prostorije Studentske službe u Nišu)   

 

   TERMINI PRIJEMNOG ISPITA


 

        Polaganje prijemnog ispita održaće se u sledećim terminima:

   

  Letnji upisni rok - rezultati prijemnog ispita >>>

     

  Jesenji upisni rok (ukoliko ostane slobodnih mesta)

Datum   Vreme rezultati prijemnog ispita >>>      
- 28. avgust ....   rezultati prijemnog ispita >>>      
- 11. septembar ....   rezultati prijemnog ispita >>>      
- 25. septembar .... 10:00        

     

  • Objavljivanje rang liste biće sutradan po prijemnom ispitu, tj. 29.08.2017, 12.09.2017. i 25.09.2017. godine na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

  • Upis primljenih kandidata biće u od 29.08.-12.09.2017, od 12.09.-25.09.2017. i od 26.09.-02.10.2017. godine od 09-16:00 časova.

 

    Napomena
:

  • Sledećeg dana nakon prijemnog ispita utvrđuje se privremena rang lista sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

  • Kandidat koji smatra da redosled kandidata na privremenoj rang listi nije pravilno utvrđen može podneti prigovor Dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od objavljivanja privremene rang liste. Dekan donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora.

  • Kandidat može podneti žalbu Savetu fakulteta u roku od tri dana od dana prijema rešenja. Savet rešava po žalbi u roku od tri dana od dana njenog prijema.

  • Nakon odlučivanja po prispelim žalbama Fakulteta utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu kandidata. Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

   

   

   SADRŽAJ PRIJEMNOG ISPITA


 

        Detaljnije informacije o sadržaju prijemnih ispita po studijskim programima:

   

          Pravo

          Poslovna ekonomija

          Bezbednost i kriminalistika

          Engleski jezik

          Poslovna psihologija
 


Prijemni ispit obuhvata pitanja iz oblasti istorije i prava, pripremljen iz srednjoškolskih udžbenika:
  

  ●   primer ispitnih pitanja

  
 

LITERATURA:

  ●   Srednjoškolski udžbenici istorije i prava


Informacije vezane za upis na osnovne i master studije, priznavanje ispita i prelazak sa drugih fakulteta na studijski program Pravo,  mogu se dobiti:
● Niš
 - svakog radnog dana u vremenu:
                       10:00-17:00 časova na fakultetu u Nišu - kabinet Pravo
● Novi Sad - svakog radnog dana u vremenu:
                       09:00-15:00 časova (kabinet br. 212 na 2. spratu)
 putem kontakt telefona 062/592-008 ili
 putem e-maila zoran.vavan@yahoo.com
 


Test se sastoji iz usmenog i pismenog dela, a traženi minimum je B2 (Upper Intermediate)
 


Kandidati koji imaju sertifikat o položenom FCE sa ocenom A ili višem nivou oslobađaju se polaganja prijemnog ispita (uvažavaju se samo ESOL sertifikati). 
   

  Pismeni
  Pismeni deo prijemnog ispita proverava znanje engleskog jezika kroz niz standardnih jezičkih vežbi:
  
  ●  Provera razumevanja pročitanog teksta

   ●  Transformacije

   ●  Provera znanja vokabulara (zadaci sa višestrukim odgovorima, popunjavanje praznina, građenje reči i sl.)

   ●  STRUCTURAL CLOZE vežba (popunjavanje praznina u tekstu)

   ●  Identifikacija i ispravka greški
  

 Test se radi 60 minuta i može minimalno odstupati od gore navedenih vežbi (tj. ne mora se u svakom ispitnom roku
 pojavljivati svaka od navedenih vežbi).
  

  Usmeni
 
Svaki kandidat pojedinačno pristupa i usmenom delu ispita radi provere veštine govora na engleskom jeziku,
  u trajanju do 10 minuta.
 

LITERATURA:

Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita:

   ●  Carter i McCarthy. (2006) Cambridge Grammar of English – a comprehensive guide. CUP

   ●  Thomson i Martinet. (2002) A Practical English Grammar. OUP

   ●  Vince, Michael. (2004) FCE Language Practice. Oxford: Macmillan

   ●  Raymond, Murphy. (2000) English Grammar in Use (for upper-intermediate students). Cambridge: CUP

   ●  Longman Language Activator (1993)

   ●  McCarthy, M. and F. O'Dell (1994)  English Vocabulary in Use (upper-intermediate and advanced). Cambridge: CUP

   ●  McCarthy, M. and F. O'Dell. (2002) English Idioms in Use. Cambridge: CUP

   ●  Cowie, A. P. And Mackin, R. (2000) Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP

 

Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte:
engleski@useens.net ili ana.sentov@gmail.com

 

 

Prijemni ispit je u obliku testa koji sadrži pitanja iz opšte kulture i obrazovanja:
  

  ●   Pitanja za Test opšte kulture i obrazovanja*
       (*30 pitanja biće izabrana za Prijemni ispit - svako tačno odgovoreno pitanje nosi 2 boda)
 


Prijemni ispit obuhvata pitanja iz oblasti psihologije pripremljen iz srednjoškolskih udžbenika.

   
LITERATURA:

   ●    Udžbenik za pripremu prijemnog ispita: Psihologija (2012),  autorke Biljane Milojević-Apostolović u izdanju izdavačke kuće LOGOS, Beograd

 
  Uslovi upisa
  Dokumentacija
  Prijemni ispit 
         rezultati
       PRIJEMNOG ISPITA
  Besplatna pripremna nastava
  Školarina
  Stipendije  
  Najčešća pitanja
 


     


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt