OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - PRIPREMNA NASTAVA
 
 

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe. Pripremna nastava se održava u nastavnim centrima u Novom Sadu i Nišu.

   

  Pravo

  Bezbednost i kriminalistika

  Engleski jezik

  Poslovna psihologija

  Psihoterapija  
 

Tokom pripremne nastave budući student imaju prilike da se upoznaju sa nastavnim osobljem, samom ustanovom i svim mogućnostima koje se pružaju tokom studija.

 

Pravo


Za sve zainteresovane potencijalne studente, Katedra za pravo nudi informacije i konsultacije za prijemni ispit u Nišu i Novom Sadu:
 

NOVI SAD
     

Pripremne konsultacije za polaganje prijemnog ispita održavaju se

    ●  svakog radnog dana u vremenu 09:00-16:00 časova (kabinet br. 212 na 2. spratu)


Pored redovnih termina upisnih konsultacija, Katedra za Pravo poziva kandidate da budu gosti našeg fakulteta i prisustvuju predavanjima i radionicama
 

Datum Termin Učionica Radionica / predavanje
15. mart 12:30 211 Pripravnički radni odnos - Radno pravo
14. april 09:00 314 Društveni okviri pamćenja i sudski proces - Sociologija
19. april 10:45 314 Zakonsko nasleđivanje - Nasledno pravo
26. april 16:00 316 Simulacija parničnog postupka - Pravna klinika
08. maj 14:15 314 Diskusija slučajeva - Pravna etika
17. maj 15:00 319 Pravosudni ispit - Pravosudno organizaciono pravo
07. jun 16:00 316 Karl Poper debata - takmičenje


Informacije
vezane za upis na studije Prava, priznavanje ispita i prelazak sa drugih fakulteta na studijski program "Pravo",
mogu se dobiti:

    ●  svakog radnog dana u vremenu:
                       09:00-16:00 časova (kabinet br. 212 na 2. spratu)
    ●  putem kontakt telefona 062/592-008 ili
    ●  putem e-maila zoran.vavan@yahoo.comNIŠ
     

Informacije vezane za prijemni ispit, upis na studije Prava, priznavanje ispita i prelazak sa drugih fakulteta na studijski program "Pravo", mogu se dobiti:

   

 ●  svakog radnog dana u vremenu:
                       09:00-15:00 časova  i

    ●  putem kontakt telefona 062 / 592-008 ili
    ●  putem e-maila zoran.vavan@yahoo.com 

Engleski JEZIK


Za sve zainteresovane potencijalne studente Katedra za anglistiku, nudi termine konsultacija za prijemni ispit:

 

Datum Vreme

Kabinet

Dežurni nastavnik
08. jun 11.00 - 14.00 121 Jovana Fajgelj
09. jun 10.00 - 13.00 121 Milica Rađenović
12. jun 10.00 - 13.00 121 Milica Rađenović
13. jun 11.00 - 14.00 121 Jovana Fajgelj
14. jun 09.30 - 12.30 121 Jovana Fajgelj
15. jun 10.00 - 13.00 121 Aleksandra Erić Bukarica
16. jun 10.00 - 13.00 121 Milica Rađenović
19. jun 10.00 - 11.00
13.00 - 15.00
216 Ana Sentov
20. jun 10.00 - 14.00 216 Ana Sentov
21. jun 10.00 - 13.00 121 Aleksandra Erić Bukarica
22. jun 10.00 - 14.00 216 Ana Sentov
23. jun 10.00 - 13.00 121 Milica Rađenović
27. jun 10.00 - 13.00 121 Aleksandra Erić Bukarica
28. jun 09.30 - 12.30 121 Jovana Fajgelj
29. jun 10.00 - 13.00 121 Aleksandra Eric Bukarica
30. jun 10.00 - 13.00 121 Milica Rađenović

 

Za sve zainteresovane potencijalne studente Katedra za anglistiku, nudi i termine pripremne nastave za prijemni ispit:
 

Datum Vreme Učionica Radionica / priprema
05. jun 11:00-12:30  118 Priprema za pismeni deo prijemnog ispita
12. jun 14:00-15:30  118 Priprema za pismeni deo prijemnog ispita
14. jun 14:00-15:30  118 Priprema za pismeni deo prijemnog ispita
19. jun 14:00-15:30 118 Priprema za pismeni deo prijemnog ispita


● 
Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte:
    engleski@useens.net ili ana.sentov@gmail.com

●  U okviru konsultacija, zainteresovani kandidati će moći da dobiju sve informacije vezane za prijemni ispit, postupak 
    upisa i način studiranja na našoj ustanovi, kao i svim mogućnostima koje su na raspolaganju našim studentima.

 

bezbednost i kriminalistika


NOVI SAD
  

Detaljne informacije o studijskom programu, organizaciji nastave i pojedinosti u vezi sa smerom mogu se dobiti u terminima naznačenim u tabeli:
 

Dan Ime i prezime Vreme Kabinet
Ponedeljak Dragana Peči, asistent 13:00-14:00 kabinet 404 na IV spratu
Utorak Predrag Alargić, asistent 11:00-12:00 kabinet 113a na I spratu
Sreda Sonja Dragović Sekulić, asistent 12:00-13:00 kabinet 404 na IV spratu
Četvrtak Doc. dr Tatjana Skakavac 11:00-12:00 kabinet 214 na  II spratu
Petak Doc. dr Tanja Kaurin 10:00-11:00 kabinet 113a na I spratu

  


     


  U okviru pripremne nastave i konsultacija, zainteresovani kandidati će moći da dobiju sve informacije vezane za
  prijemni ispit, postupak upisa i način studiranja na našoj ustanovi, kao i svim mogućnostima koje su na raspolaganju
  našim studentima.


  

NIŠ
  

Detaljne informacije o studijskom programu, organizaciji nastave i pojedinosti u vezi sa smerom mogu se dobiti u terminima naznačenim u tabeli ili putem telefona 018-294-220:
 

Dan Ime i prezime Vreme  
Ponedeljak Jovo Milić 11:00-15:00  
Utorak Jovo Milić 11:00-15:00  
Sreda Jovo Milić 11:00-15:00  
Četvrtak Marija Mitić 12:00-13:30  
Petak Jovo Milić 11:00-15:00  
Subota Jovo Milić 10:00-12:00  

  

 


  U okviru pripremne nastave i konsultacija, zainteresovani kandidati će moći da dobiju sve informacije vezane za
  prijemni ispit, postupak upisa i način studiranja na našoj ustanovi, kao i svim mogućnostima koje su na raspolaganju
  našim studentima.


 

 

POSLOVNA PSIHOLOGIJA - PSIHOTERAPIJA


Literatura:

  • Udžbenik za pripremu prijemnog ispita: "Psihologija za  II razred srednje škole",  autorke Biljane Milojević-Apostolović u izdanju izdavačke kuće LOGOS, Beograd
     

Konsultacije
Informacije o upisu / prelazak na osnovne i master studije Poslovne psihologije, master studije Psihoterapije i Programa  obrazovanja tokom života iz oblasti psihologije možete dobiti u sledećim terminima:
 

Zaposleni Zvanje Dan Vreme Kabinet Oblast rada
prof. dr Mirjana Franceško Dekan Fakulteta,
Rukovodilac  Katedre za poslovnu psihologiju
Petak 13:00-14:00 219 Informacije o studijama i formalna pravila o upisu
prof. dr Vesna Petrović Rukovodilac  master programa Psihoterapija Ponedeljak 13:30-14:00 111 Informacije o studijama i formalna pravila o upisu
17:30-18:00
prof. dr Aleksandar Vasić Predsednik komisije za priznavanje ispita Sreda 13:00-14:00 221 Priznavanje ispita sa drugih visokoškolskih institucija
Marina Ratkov Sekretarica dekanata Ponedeljak-Petak 09:00-15:00 Foaje na II spratu Osnovne informacije o studijama i potrebnoj dokumentaciji za upis studija
Dušana Šakan asistentkinja Petak 15:00-16:00 112 Konkretnije informacije o studijama psihologije, organizaciji nastave itd.
Anja Mitić asistentkinja Sreda 17:00-18:00 112 Konkretnije informacije o studijama psihologije, organizaciji nastave itd. 
Marija Manasijević asistentkinja Sreda 17:15-18:15 112 Konkretnije informacije o studijama psihologije, organizaciji nastave itd.
Jelena Dostanić asistentkinja Sreda 14:00-15:00 112 Konkretnije informacije o studijama psihologije, organizaciji nastave itd.
Katarina Suvajdžić asistentkinja Utorak 12:30-13:30 112 Konkretnije informacije o studijama psihologije, organizaciji nastave itd.
Nataša Ninić saradnica u nastavi Petak 14:00-15:00 112 Konkretnije informacije o studijama psihologije, organizaciji nastave itd.
Zorica Knežević asistentkinja Ponedeljak 14:00-15:00 112 Konkretnije informacije o studijama psihologije, organizaciji nastave itd. 
Peđa Miladinović asistent Petak 13:00-14:00 112 Konkretnije informacije o studijama psihologije, organizaciji nastave itd.

Pozivamo vas da u navedenim terminima dođete
i upoznate nastavnike i saradnike, te našu instituciju.

Pripremna nastava
Termini pripremne nastave za upis na osnovne studije Poslovne psihologije se odvijaju u dva identična ciklusa u toku marta i maja meseca i to:

Datum Vreme Učionica Predavač Tema
  I ciklus
25.02.  12:00-13:30 401 Anja Mitić Predmet i metode psihologije, Organske osnove psihičkog života
04.03. 12:00-13:30 401 Zorica Knežević Emocije
11.03. 12:00-13:30 401 Nataša Ninić Učenje, inteligencija i stvaralaštvo
11.03. 13:45-15:15 401 Peđa Miladinović Opažanje - oseti i opažaji, Psihički poremećaji i izmenjena stanja svesti
18.03. 12:00-13:30 401 Katarina Suvajdžić Motivacija
25.03. 12:00-13:30 401 Marija Manasijević Osoba u socijalnom okruženju
01.04. 12:00-13:30 401 Dušana Šakan Psihički razvoj, pamćenje i zaboravljanje
08.04. 12:00-14:00 401 Jelena Dostanić Mišljenje, Ličnost
  II ciklus
22.04. 12:00-13:30 401 Anja Mitić Predmet i metode psihologije, Organske osnove psihičkog života
29.04. 12:00-13:30 401 Zorica Knežević Emocije
06.05. 12:00-13:30 401 Nataša Ninić Učenje, inteligencija i stvaralaštvo
06.05. 13:45-15:15 401 Peđa Miladinović Opažanje - oseti i opažaji, Psihički poremećaji i izmenjena stanja svesti
13.05. 12:00-13:30 401 Katarina Suvajdžić Motivacija
20.05. 12:00-14:00 401 Jelena Dostanić Mišljenje, Ličnost
03.06. 12:00-13:30 401 Marija Manasijević Osoba u socijalnom okruženju
10.06. 12:00-13:30 401 Dušana Šakan Psihički razvoj, pamćenje i zaboravljanje


informacije o studijama i potrebnoj dokumentaciji za upis studija možete dobiti svakog radnog dana od 09-15:00 časova u prostorijama Dekanata na II spratu Fakulteta, Bulevar oslobođenja 76, Novi Sad

  Dođite da se upoznamo, družimo i
zajedno otrkivamo čudesni svet psihologije!
 

 
  Uslovi upisa
  Dokumentacija
  Prijemni ispit
  Besplatna pripremna nastava
  Školarina
  Stipendije  
  Najčešća pitanja
 

     


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt