Zvanje   Asistent
Uža naučna oblast: Informatika  
e-mail: predrag.alargic@useens.net


Akademska karijera:
 
Doktorat: u toku Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Uiverzitet u Novom Sadu Tehničke nauke
Magistratura: 2011

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Master inženjer
Diploma: 2010

Fakultet za preduzetni menadžment, Novi Sad

  Diplomirani inženjer
Reprezentativne reference:
 • Alargić P., Kaurin (Milošević) T.: Povećanje bezbednosti uz pomoć Dongle USB security tokena, 10. E-TRGOVINA međunarodni simpozijum o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju, Palić, 21-23 April, 2010

 • Kaurin (Milošević) T., Alargić P.: Digitalna forenzika mobilnih uređaja korišćenjem JTAG interfejsa, 12. Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina, Jahorina, 2013

 • Kaurin (Milošević) T., Alargić P.: Sigurnosni problemi u Cloud computing rešenju, 13. Naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 19-21 Mart, 2014

 • Alargić P., Kaurin (Milošević) T.: Sigurnosni problemi u „Cloud computing“ rešenju, 13. Naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Istočno Sarajevo : Elektrotehnički fakultet, 19-21 Mart, 2014, ISBN 978-99955-763-3-2

 • Alargić P., Kaurin (Milošević) T.: Klaud bazirani sistemi u preduzetničkom poslovanju, 5. Vrednost i identitet, Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, 13-14 Novembar, 2015, ISBN 978-86-7910-083-2

 • Alargić P., Kaurin (Milošević) T.: Local cloud solution's and distance learning system's reliability, 4. International conference on applied internet and information technologies, Zrenjanin: Technical Faculty "Mihajlo Pupin", 23 Oktobar, 2015, ISBN 978-86-7672-261-7

 • Alargić P., Kaurin (Milošević) T.: Тhe importance of digital evidence in revealing many types of crimes, 51. ICEST International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Ohrid, 28-30 Jun, 2016

 • Alargić P.: Unapređenje poslovanja primenom „Cloud computing“ tehnologije, 4. Multikulturalnost i savremeno društvo, Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, 1 Mart, 2013, ISBN 978-86-7910-068-9

 • Alargić P., Adamović Ž., Spasić D., Meza S., Nikolić N., Otić G.: Održavanje mašina, Beograd, Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije, 2015, ISBN 978-86-83701-37-7

 • Alargić P.: Cloud Computing u malim i srednjim preduzećima, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2011, ISSN 0350-428X, UDK: 005,7

 •  

 • Alargić P.: Tehnička dijagnostika i analiza korelacije u dijagnostici, 15. Konferencija "Tehnička dijagnostika mašina i postrojenja", Vrnjačka Banja: Društvo za tehničku dijagnostiku - Adam institut, 30 Oktobar, 2015, ISBN 978-86-83701-38-4, UDK: 658.58:621(082)(0.034.2)

 • Alargić P.: Tehnička dijagnostika i održavanje prema stanju sa kontrolom nivoa pouzdanosti, 15. Konferencija "Tehnička dijagnostika mašina i postrojenja", Vrnjačka Banja, 30 Oktobar, 2015, ISBN 978-86-83701-38-4, UDK: 658.58:621(082)(0.034.2)

 • Alargić P., Spasić D., Otić G.: Optimizacija rezerviranja motora, 15. Konferencija "Tehnička dijagnostika mašina i postrojenja", Vrnjačka Banja: Društvo za tehničku dijagnostiku - Adam institut, 20-21 Maj, 2016, ISBN 978-86-83701-38-4, UDK: 658.58:621(082)(0.034.2)

 • Alargić P., Spasić D., Kaurin (Milošević) T.: Održavanje prema pouzdanosti, na bazi rizika i totalno održavanje, 15. Konferencija "Tehnička dijagnostika mašina i postrojenja", Vrnjačka Banja, 20-21 Maj, 2016, ISBN 978-86-83701-43-8, UDK: 658.58:621(082)(0.034.2)

 • Živoslav Adamović, Dejan Spasić, Predrag Alargić, Saša Meza, Nikola Nikolić, Goran Otić, “Održavanje mašina”, Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije, Smederevo, 2015, ISBN 987-86-83701-37-7