Zvanje

 

Predavač van radnog odnosa

 

Uža naučna oblast:

Menadžment bezbednosti

 

 

 

Kontakt

 

e-mail:

 

radebogojevic4444@gmail.com 

Akademska karijera:

 

 

Doktorat

2017

Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu

Krivičnopravna

Magistratura:

2009

Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Krivičnopravna

Diploma:

2001

Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Krivičnopravna

Reprezentativne reference:

 

 • Doc. dr Tihomir Đurić, Vladan Đurić, Rade Bogojević, „Upotreba sigurnosnih  pojaseva na području opštine Derventa“, osmo međunarodno savjetovanje pod nazivom Inovativne tehnologije u funkciji rješavanja saobraćajnih i ekoloških problema zemalјa u tranziciji, Travnik, 2016. godine.

 • Rade Bogojević i Danilo Avramović, „Kontrola i regulisanje saobraćaja u osnovnoj policijskoj obuci“, Zbornik radova sa sedmog stručnog skupa sa međunarodnim učešćem o unapređenju policijske prakse u bezbednosti saobraćaja, Vrnjačka Banja, 2008. god.

 • Rade Bogojević, Danilo Avramović i Milan Ilić „Problematika transfera znanja iz Oblasti bezbednosti saobraćaja u Centru za osnovnu policijsku obuku“,Zbornik radova sa osmog stručnog skupa sa međunarodnim učešćem o unapređenju policijske prakse u bezbednosti saobraćaja, Vrnjačka Banja, 2009. god.

 • Rade Bogojević i Danilo Avramović, „Angažovanje trenera i polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku u edukaciji učesnika u saobraćaju sa posebnim osvrtom na ranjive i rizične kategorije“, deseti stručni skup sa međunarodnim učešćem o unapređenju policijske prakse u bezbednosti saobraćaja, Vrnjačka Banja, 2011. god.

Priručnici:

 • Rade Bogojević i Danilo Avramović, „Kontrola i regulisanje saobraćaja“ – Priručnik, Centar za osnovnu policijsku obuku, Sremska Kamenica, 2009. god.

 • Rade Bogojević i Danilo Avramović, „Bezbednost saobraćaja“ – Priručnik, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, 2015. god.

 • Rade Bogojević i Danilo Avramović, „Bezbednost saobraćaja – drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje“ – Priručnik, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, 2016. god.

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:

 

Kursevi:

 • Kurs za trenere (izvođenje nastave) u organizaciji MUP-a i OEBS-a - Odelјenje za sprovođenje Zakonitosti u Srbiji

 • Uspešno završene mentorske faze Kursa za trenere u organizaciji MUP-a i OEBS-a - Odelјenje za sprovođenje Zakonitosti u Srbiji

 • Kurs za evaluaciju nastave sa mentorskom fazom u organizaciji MUP-a i OEBS-a - Odelјenje za sprovođenje Zakonitosti u Srbiji

 • Kurs za izradu nastavnih planova i programa  u  organizaciji MUP-a i OEBS-a - Odelјenje za sprovođenje Zakonitosti u Srbiji

 • Uspešno završena mentorska faza Kursa za izradu nastavnih planova i programa u organizaciji MUP-a i OEBS-a - Odelјenje za sprovođenje Zakonitosti u Srbiji

 • Viši kurs za trenere (trener-trenera)  u organizaciji MUP-a i OEBS-a

 • Kurs za elektronsko učenje na dalјinu (ubrzani kurs „ILIAS“) 

Seminari i obuke:

 • Seminar „ICTR“ (zaustavlјanje vozila u uslovima visokog rizika) u saradnji sa misijom OEBS

 • Seminar o unapređenju nastavnog plana i programa i nastavnih sadržaja u centrima za obuku policije

 • Seminar o efektima primene novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Stručni skupovi:

 • Pet puta do sada učešće i prezentovanje tri rada na stručnim skupovima međunarodnog karaktera, u vezi bezbednosti saobraćaja.

 • Dva puta do sada,  učešće na stručnim tribinama - manifestacijama uz izlaganje radova

Međunarodne studijske posete:

 • Član delegacije MUP-a, koja je boravila u studijskoj poseti u vezi osnovne policijske obuke Bavarske policuije u Sulzcbah-Rozenbergu – Nemačka,

 • Član delegacije MUP-a, koja je boravila u studijskoj poseti u vezi  specijalističke obuke Bavarske policuije u Ajringu – Nemačka.