Zvanje

 

Predavač van radnog odnosa

 

Uža naučna oblast:

Menadžment bezbednosti

 

 

 

Kontakt

 

e-mail:

 

lj.bozic2608@gmail.com 


Akademska karijera:

 

 

Magistratura:

1997

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Medicinske nauke

Diploma:

1986

Medicinski fakultet

Medicinske  nauke

Reprezentativne reference:

 

Učešća na seminarima, kongresima, projektima

 • 2002. Neposredni inicijator i organizator Seminara forenzike, ukupno 7, sa međunarodnim učešćem forenzičkih stručnjaka iz Švedske, Japana i bivših republika SFRJ;

 • 2001. Kao predstavnik MUP-a R Srbije ozvaničio učešće naše zemlјe u radu DVI- timova, INTERPOL, Lion (identifikacija lica u civilnim masovnim nesrećama), 

 • 2001.  Jedanaest studijskih poseta Švedskoj, kroz učešće u različitim forenzičkim projektima uz praktičan rad na licu mesta,

 • 1991.  Učesnik Kongresa sudske medicine SFRJ i Srbije

 • 2016. Rukovodilac grupe za forenziku u projektu policija Švedske i Srbije „Nasilјe u porodici i dela iz oblasti polnih sloboda“.

Objavljeni udžbenici i priručnici

 • 2001.  Udžbenik „Sudska medicina“, Predrag Mihajlović, Ljubiša Božić, VŠUP Beograd-Zemun

 • 2011. Priručnik za sudsku medicinu, Božić Ljubiša, Janković Dejan (kao deo udžbenika „Kriminalistička tehnika“)  

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:


Profesionalna zvanјa

 • 2001.-2014. šef odseka za Sudsko-medicinska i biološka veštačenja NKTC MUP-a R Srbije

 • 1992. stalni sudski veštak za oblast sudske medicine Ministarstva pravde R Srbije

Akademsko-predavačko angažovanјe

 • 1997.-2007. Sa naučnim zvanjem magistra medicinskih nauka kao specijalista sudske medicine, angažovan kao predavač na Višoj školi unutrašnjih poslova u Beogradu-Zemun

 • 1994. predavač na specijalizovanim kursevima kriminalističke tehnike i operativnog rada pri MUP-u Srbije