Zvanje   Docent
Uža naučna oblast: Teorijska i primenjena psihologija  

Akademska karijera:
 
Doktorat: 2017 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Psihologija
Master: 2011 Fakultet za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić, Novi Sad
Poslovna psihologija
Diploma: 2009 Fakultet za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić, Novi Sad
   Poslovna psihologija
Reprezentativne reference:

Monografske studije i tematski zbornici

 • Dostanić, J. i Suvajdžić, K. (2018). Hexaco Traits and Career Adaptability as Predictors of Perceived Person – Organization Fit. Subconference Work and Family Relations at the Beginning of the 21st Century, Filozofski fakultet Niš, 281 – 299.

 • Gojković, V.  i Dostanić, J. (2015). Narcizam kao indikator maladaptivnih formi ponašanja, u M. Hugson, i Z. Stevanović (Ur.) Kriminal i društvo Srbije: izazovi društvene dezintegracije, društvene regulacije i očuvanja životne sredine, 123-150. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

 • Vujić, D., Suvajdžić, K., Dostanić, J. (2014). Odnos prema organizacionim promenama kao vrednosna orjentacija zaposlenih u Vojvodini. U Franceško, M. (Ur.). Vrednosne orjentacije mladih: Stanja i perspektive. 151-186. Novi Sad: FPPS. ISBN 978-86-7910-074-0

Radovi u naučnim časopisima

 • Gojković, V. i Dostanić, J. (2017), HEXACO model i Mračna trijada na uzorku odraslih, zaposlenih žena i muškaraca. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 36 (2), 23 – 43.

 • Dostanić, J., i Čizmić, S. (2016). Profili predanosti organizaciji u Republici Srbiji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 157/158 (3), 545-559.

 • Mitov, T., i Gojković, V., i Dostanić, J. (2016). Povezanost mračne trijade sa agresivnošću i sklonošću ka traženju uzbuđenja. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 35(1), 7-16.

 • Gojković, V., Narančić, A., i Dostanić, J. (2016). Narcizam i samopoštovanje u svetu Facebooka. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 35(3), 7 – 18.

 • Dostanić, J., i Krpović Bojanić, Ž. (2015). Osobine ličnosti kao prediktori procene zadovoljenosti bazičnih psihičkih potreba na radu kod prosvetnih radnika. Pedagoška stvarnost 2015/3, 496-507.

 • Dostanić, J. (2015). Kriterijumska valjanost najčešće primenjivanih tehnika u profesionalnoj selekciji - Koliko selekcione tehnike predviđaju uspeh na poslu? Politička revija, 45(3), 151-168.

 • Mitrić-Aćimović, D., Vujić, D., i Dostanić, J. (2012). Relacija shvatanja o ljudskoj prirodi i radu i preferencije stila rukovođenja. Primenjena psihologija 5(4), 375 - 392.

 • Vujić, D., i Šarac J. (2010). Percepcija uloge neposrednog rukovodioca u motivisanju zaposlenih. Poslovna politika, 5-6, 64-68.

Učešće na naučno-stručnim skupovima

 • Jovanović, K., Dostanić, J. i Krpović - Bojanić, Ž. (2018). Mračna trijada i socijalna inteligencija kao faktori antisocijalnog i kriminalnog ponašanja. 66. naučno-stručni skup: Kongres psihologa 2018, Društvo psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 144.

 • Dostanić, J., Gojković, V., & Đurić, V. (2017), DARK TRIAD AND AMORALITY: WHAT DO THEY HAVE AND WHAT DO THEY DO NOT HAVE IN COMMON? Empirijska istraživanja u psihologiji 2017, Institut za psihologiju, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu. Knjiga rezimea, 175 – 176.

 • Gojković, V., Dostanić, J., & Đurić, V. (2017), HOW IMPULSIVITY RELATES TO THE DARK TRIAD AND AMORALITY? Empirijska istraživanja u psihologiji 2017, Institut za psihologiju, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu.  Knjiga rezimea, 176 – 177.

 • Dostanić, J., i Bojanić, Ž. (2017). Osobine mračne trijade kao prediktori predanosti pojedinca organizaciji, karijeri, kolegama i profesiji. 65. naučno-stručni skup: Kongres psihologa 2017, Društvo psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 19 – 20.

 • Dostanić, J., i Čizmić, S. (2017). Opažene karakteristike organizacije i osobine ličnosti kao prediktori predanosti karijeri. 65. naučno-stručni skup: Kongres psihologa 2017, Društvo psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 20 – 21.

 • Gojković, V., i Dostanić, J. (2017). Mračna trijada i HEXACO model ličnosti. 65. naučno-stručni skup: Kongres psihologa 2017, Društvo psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 49 – 50.

 • Leskur, M., Sovilј, U., Dostanić, J., Gojković, V. (2016). Povezanost mračne trijade i orijentacije ka socijalnoj dominaciji, Relacije i granice - psihologija i interpersonalni odnosi. 64. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Društvo psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 123 – 123.

 • Dostanić, J., i Suvajdžić, K. (2016), Organizacione promene i psihološka osnaženost - Da li nas promene osnažuju? 64. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Relacije i granice - psihologija i interpersonalni odnosi, Društvo psihologa Srbije.  Knjiga rezimea, 108 – 109

 • Miladinović, P., Dostanić, J. i Gojković, V. (2015). Povezanost agresivnosti, vaspitnih stilova roditelja i pola kod adolescenata. Zbornik radova sa V međunarodnog skupa – Vrednosti i identitet, Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vraktić

 • Krpović Bojanić Ž., & Dostanić, J. (2015). Factors of Job Satisfaction/Dissatisfaction among Scientists. WBCInno International Conference 2015, 133-136.

 • Knežević, Z., Dostanić, J., Miladinović, P., i Gojković, V. (2014). Usamljenost i narcizam. 20. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Instituta za psihologiju i laboratorije za eksperimentalnu psihologiju; Filozofski fakultet u Beogradu, Knjiga rezimea, 153-154

 • Suvajdžić, K., i Dostanić, J. (2014). Lokus kontrole i odnos prema organizacionom riziku. Empirijska istraživanja u psihologiji. Filozofski fakultet: Beograd, Knjiga rezimea: 141-142

 • Suvajdžić, K., i Dostanić, J. (2014). Samoefikasnost i odnos prema organizacionom riziku kod rukovodilaca i izvršilaca. Empirijska istraživanja u psihologiji. Filozofski fakultet: Beograd. Knjiga rezimea: 142-143

 • Vujić, D., Dostanić, J., i Suvajdžić, K. (2013). Savremeni izazovi psihologije rada i organizacije - Praksa u zemljama u tranziciji. Savremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije. Zagreb. Knjiga rezimea: 167

 • Vujić, D., Dostanić, J., i Suvajdžić, K. (2013). Pristup razvoju talenata u poslovnoj organizaciji. Dani primenjene psihologije. Filozofski fakultet: Niš. Knjiga rezimea: 80

 • Dostanić, J., Vujić, D., i Suvajdžić, K. (2013). Istraživanje potreba za unapređenjem kompetencija rukovodilaca i zaposlenih. 61. Naučno-stručni skup psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 21-22.

 • Dostanić, J., i Knežević, J. (2012). Osobine ličnosti kao prediktori procene zadovoljenosti bazičnih psihičkih potreba na radu kod prosvetnih radnika. 18. međunarodni naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Institut za psihologiju; Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju; Filozofski fakultet u Beogradu, Knjiga rezimea, 145-148.

 • Dostanić, J., i Šarčević, D. (2011). Pojam empatije u ranom adolescentskom dobu, 59. Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea, 172.

 • Šarčević D., i Dostanić, J. (2011). Autoritarnost u ranom adolescentskom dobu, 59. Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea, 181.

 • Vujić D., i Dostanić, J. (2011). Pristupi kreiranju motivacionog ambijenta u preduzeću u tranziciji, II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine, Knjiga rezimea, 42-43. 

 • Šarac, J. i Miladinović, J. (2008).  Povezanost između autoritarne ličnosti i motiva postignuća, 56. Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea, 237-238.

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:

Učešće u naučnim projektima

 • 2013: „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive“, projekat broj  14-451-3818/2013,  finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine

 • 2017: „Proaktivno ponašanje mladih kao osnova društvenog integriteta i prosperiteta“ , projekat broj 142-451-3555/2017, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine

Recenzije

 • Časopis: Psihološka istraživanja, Insitut za psihologiju, Univerzitet u Beogradu.

Članstvo u naučnim i stučnim organizacijama

 • Član „Društva psihologa Srbije