Zvanje  

Saradnik praktičar

Uža naučna oblast:

Građanskopravna


Akademska karijera:
 
Doktorat:      
Master: 2013 Fakultet za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić, Novi Sad
Opšti smer
Diploma: 2012 Fakultet za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić, Novi Sad

Diplomirani pravnik

Reprezentativne reference:
 • Doc. dr Božidar Jeličić, Ljiljana Dragutinović, 2015. “ Neki aspekti demokratskog kapaciteta država u oblasti privatnih prava stranaca”, Zbornik radova V Međunarodni naučni skup “Vrednosti i identitet”, Fakultet za pravne i poslovne studije dr “Lazar Vrkatić”, Novi Sad;
 • Duško Radosavljević, Ljiljana Dragutinović, 2013. Državna politika Srbije u oblasti očuvanja prava nacionalnih zajednica i javno i političko predstavljanje nacionalnih zajednica u AP Vojvodini, Zbornik radova nacionalni saveti nacionalnih manjina i kultura, Zavod za kulturu Vojvodine – Pokrajinski ombudsman Vojvodine, Novi Sad;
 • Nikolina Matijević, Ljiljana Dragutinović, 2013. Uporedna analiza regiona Južnog Tirola (Südtirol ili Trentino – Alto Adige) i Sandžaka, Politikon br. 6, Novi Sad;
 • Božidar Jeličić, Ljiljana Dragutinović, 2013. Naddržavne organizcacije kao subjekti međunarodnih odnosa, Civitas, br. 5, Fakultet za pravne i poslovne studije dr “ Lazar Vrkatić”, Novi Sad;
 • Ljiljana Dragutinović, 2012. Ostvarivanje prava na zdravlje nakon uvođenja informacionog sistema, Fakultet za pravne i poslovne studije dr”Lazar Vrkatić”;
 • Ljiljana Dragutinović, 2011. Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, Zbornik radova “Razvoj integralnog sistema bezbjednosti i zaštite korporacija”, Univerzitet Singerija, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka;
Naučna i stručna aktivnost nastavnika:
 • Obuka pravnika u centrima za socijalni rad, u Novom Sadu 2017. godine;

 • Centar za socijalni rad u postupcima sa inostranim elementom, u Novom Sadu 2017. godine;

 • Strategije suočavanja sa stresom, u Novom Sadu 2017. godine;

 • Prva Međunarodna konferencija „Centar za socijalni rad danas – izazovi i mogućnosti“, u Staroj Pazovi 2017.godine;

 • V Međunarodni naučni skup “Vrednosti i identitet”, Fakultet za pravne i poslovne studije dr “Lazar Vrkatić”, u Novom Sadu 2015. godine;

 • Mogućnosti finansiranja putem EU fondova”, Fond “Evropski poslovi”, Autonomne Pokrajine Vojvodine, u Novom Sadu 2015. godine;

 • Winter Seminar in Gyor, Hungary, „EU impacts on Central and Eastern European states: Law, Politics, Economy and Society“, 2013. godine;