Reprezentativne reference:


Izbor iz rezultata naučne produkcije od 2005. godine
(izvori: http://scindeks.ceon.rs/ ; http://knr.uns.ac.rs/):

 • Franceško, M. (2013). Socijalna psihologija organizacije: kako voditi organizaciono ponašanje. Monografija, Novi Sad, 2013
 • Franceško M.: Francesko, M., Manasijević, M., N. Markov (2013). Odnos prema radu: sadrzinsko određenje i mjerni instrument. Zagreb: 21.godisnja konferencija hrvatskih psihologa "Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije", Knjiga sažetaka, 124. str.
 • Franceško, M., Manasijević, M. (2012). Uporedna analiza socijalne motivacije rukovodilaca i izvršilaca, 60. Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea 131-132. str
 • Franceško M.: Franceško M., B. Kosanović (2011). Psihometrijska provera upitnika za evaluaciju rada nastavnika. II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Banja Luka . Knjiga rezimea 108. str.
 • Franceško M.: Franceško m., Đurđić Sanja, B. Kosanović (2011). Evaluacija rada nastavnika: izazovi sprovođenja i merni instrumenti. XVII skup Trendovi Razvoja: Evropa 2020. Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka. ISBN 86-7892-323-4; COBISS.SR - ID 261721351. Kopaonik. Zbornik radova str. 141-146.
 • Đurić Đ., Franceško, M., A. Kostić (2010). Pojedinac u društvenom okruženju: uvod u socijalnu psihologiju. Monografija, USEE i Prometej. Novi Sad , 2010 
 • Franceško M.: Franceško M., Kosanović B., J. Popović (2009). Psihološka osnova suočavanja sa krizom: autoritarna struktura ličnosti i stil rukovođenja budućih menadžera (Psychological Grounds for Confroting the Crisis: Authoritarian Structure of Personality and Leadership Style of Future Managers). Zbornik radova međunarodne konferencije Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize: stanje i mogućnosti prevazilaženja (The Individual, the Family and the Company in the Light of Social and Economic Crisis). USEE Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad. Str. 38-60; ISBN 978-86-7910-020-7;
 • Franceško M., B. Kosanović (2009). Prediktivna vrednost autoritarnosti u odnosu na potencijalni stil rukovođenja studenata menadžmenta. Stručno naučni skup Sabor psihologa Palić 2009. g. - Knjiga rezimea str. 128. str; ISBN 978-86-83797-70-7
 • Mihić V., Kamenov Ž., Jelić M., Huić A., M. Franceško (2009). Evropski identitet i njegovi korelati.Stručno naučni skup Sabor psihologa Palić 2009. g. - Knjiga rezimea str. 122. str.; ISBN 978-86-83797-70-7
 • Franceško M. (2009). Komponente evropskog i nacionalnog identiteta. Dani primenjene psihologije: Multikulturalnost i spihologija. Filozofki fakultet u Nišu. Novembar 2009. g.
 • Mihić V., M. Franceško (2009). Evropski identitet i njegovi korelati. 57. naučno-stručni skup psihologa. Subotica; knjiga rezimea str. 122;
 • Franceško M., B. Kosanović (2009). Prediktivna vrednost autoritarnosti u odnosu na potencijalni stil rukovođenja studenata menadžmenta. 57. naučno-stručni skup psihologa. Subotica; knjiga rezimea str. 128
 • Franceško M., B. Mirković (2008). Organizaciono ponašanje: moć poznavanja organizacionog ponašanja. Monografija, USEE i Prometej. Novi Sad, 2008
 • Franceško M.: Franceško M., Kosanović B., J. Matanović (2008). Radni stilovi i način rukovođenja. Anali poslovne ekonomije. Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka; V. I. Br. 2. str. 21-38; ISSN 1840-3298;, Anali poslovne ekonomije, 2008, No 2, pp. 21-38
 • Franceško M.: Plenarno predavanje: na međunarodnoj konferenciji Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize: stanje i mogućnosti prevazilaženja (The Individual, the Family and the Company in the Light of Social and Economic Crisis). Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad. Oktobar 2009. g.; rad je objavljen u celini.
 • Franceško M.: Kodžopeljić J., M. Franceško (2007). Vrednovanje kvaliteta nastavnog procesa: uporedna analiza procena studenata obuhvaćenih različitim fazama reforme. Nastava i vaspitanje. Broj 3; 244-263; ISSN 0547-3330;, Nastava i vaspitanje, 2007, No 3, pp. 244-263, ISSN 0547-3330
 • Franceško M., Kajon J., Mihić V., D. Pantelić (2007). Operacionalizacija psihološkog modela tipologije prodavaca. Marketing. Proleće-leto 2007; , Marketing - Časopis za marketing, teoriju i praksu, 2007, ISSN 0354-3471
 • Kajon J., Mihić V., M. Franceško (2007). Sociometrijski status romske i neromske dece u osnovnoj školi. Pedagoška stvarnost. Broj 1-2. str. 99 -111; ISSN 0553 4569;, Pedagoška stvarnost, 2007, No 1-2, pp. 99-111, ISSN 0553-4569
 • Franceško M.: Kamenov Ž., Jelić M., Franceško M., V. Mihić (2006): Odnos nacionalnog i evropskog identiteta i stavovi prema evropskim integracijama građana Zagreba i Novog Sada. Društvena istraživanja. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Zagreb. Broj 84-85. Str. 867-891; , Društvena istraživanja, 2006, No 84-85, pp. 867-891, ISSN 1330-0288
 • Franceško M.: Franceško M., Kodžopeljić J., B. Janičić (2006). Prediktori socijalnog identiteta na dimenziji nacionalni-evropski. Sociologija. Vol.XLVIII. Broj 4; 309-326; Izvorni naučni članak , Sociologija, 2006, No 4, pp. 309-326, ISSN 0038-0318
 • Franceško M., Mihić V., J. Kajon: The authoritarian personality - re-consideration in the new context. ISPP Twenty-Ninth Annual Scientific Meeting: The Political Psychology of Liberation - The Political Psychology of Oppression: Casa Convalescencia Barcelona, Spain. 2006. International Society of Political Psychology. Presented paper: Conference program p. 56;
 • Franceško M.: Franceško, M. Mihić, V., Kajon, J. (2006). Razrada koncepta i stepen izraženosti autoritarnosti: razlike među polovima i uzrasnim kategorijama. Usmeno saopštenje na međunarodnom interdisciplinarnom skupu Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja u organizaciji Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Filozofski fakultet, Novi Sad, 14-16.12.2006. Zbornik rezimea strana 22-23. ISBN 86-80271-52-7.
 • Franceško M., Mihić V., J. Kajon: Socijalna integracija romskih učenika. Prvi naučno-stručni skup "InterRegioSci 2006": Rezultati projekata međuregionalne međunarodne saradnje" /The first Scientific-tehnical meeting "InterRegioSci 2006" Results of the Interregional International cooperation Projects". April 2006. Novi Sad. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Prezentovan rada: Rad u okviru projekta Integracija romske dece u školski sistem Srbije. Knjiga rezimea 60-61;
 • Franceško M.: Psihološka razrada koncepta Evropskog identiteta. Naučni skup nacionalnog značaja sa međunarodnim učešćem: Jezik, obrazovanje, nauka, kultura, zaštita ljudskih i manjinskih prava u Vojvodini i zemljama u tranziciji. Vojvođanska Akademija nauka i umetnosti. Januar 2006. g. Novi Sad. Knjiga rezimea str. 6;
 • Franceško M.: Franceško M., Kodžopeljić J.,V. Mihić (2005). European identity in Serbia and Montenegro. Psihologija. DPS. Beograd. br. 2. str 149-165; , Psihologija, 2005, No 2, pp. 149-169, ISSN 0048-5705
 • Franceško M.: Franceško M., Mihić V., J. Kajon (2005). Socijalna distanca i stereotipi o Romima kod dece novosadskih osnovnih škola. Psihologija. DPS. Beograd. Vol. 39 (2), 167-182; , Psihologija, 2005, Vol. 39, No 2, pp. 167-182, ISSN 0048-5705
 • Franceško M.: Mihić V., Šakotić-Kurbalija J., M. Franceško (2005). Motiv postignuća i lokus kontrole kao motivacioni faktori evropskog identiteta. Psihologija. DPS. Beograd. Vol. 38 (4), 445-459;, Psihologija, 2005, Vol. 38, No 4, pp. 445-459, ISSN 0048-5705
 • Franceško M.: Franceško, M. , Mihić, V., Šakotić-Kurbalija, J. (2005). Achievement Motive and Locus of Control as Motivational Factors of European Identity. Saopštenje na "9th European Congress of Psychology", knjiga rezimea na CD-u (ISBN: 923717-6-5), 9. European Congress of Psychology, Granada, 3-8 Jul, 2005
 • Franceško M.: Kamenov, Ž., Jelić, M., Franceško, M., Mihić, V., Huić, A. (2005). National and European Identity and Attitudes Toward the European Integrations. Saopštenje na "9th European Congress of Psychology", knjiga rezimea na CD-u (ISBN: 923717-6-5), 9. European Congress of Psychology, Granada, 3-8 Jul, 2005
 • Franceško M., Kodžopeljić J., B. Janičić: Sociodemographic and Psychological Predictors of European Identity; ISPP Twenty-Eighth Annual Scientific Meeting: The Political Psychology: Facing the Real World; Park Hyatt Hotel Toronto, Canada. July 2005. International Society of Political Psychology. Presented paper: Conference program p. 37;
 • Franceško M.: Franceško M, Kosanović B., J. Kajon: Radni stilovi kao prediktori načina rukovođenja. Saopštenje na 17. Međunarodnoj konferenciji “Dani Ramira i Zorana Bujasa”, Zagreb od 15.-17. 12. 2005. g.; Knjiga rezimea ISBN 953-175-241-9; str. 48;
 • Franceško M.: Kamenov Ž., Jelić M., Huić A., Franceško M., V. Mihić: Odnos nacionalnog I evropskog identiteta ovisno o operacionalizaciji konstrukata. Saopštenje na 17. Međunarodnoj konferenciji “Dani Ramira i Zorana Bujasa”, Zagreb od 15.-17. 12. 2005. g.; Knjiga rezimea ISBN 953-175-241-9; str. 57;
 • Franceško M.: Kodžopeljić J., Mihić V., M. Franceško: Relacije evropskog identiteta i nekih vrednosnih orijentacija. Saopštenje na 17. Međunarodnoj konferenciji “Dani Ramira i Zorana Bujasa”, Zagreb od 15.-17. 12. 2005. g.; Knjiga rezimea ISBN 953-175-241-9; str. 58;
 • Franceško M.: Kosanović B., Kajon J., M. Franceško: Motiv opšteg postignuća kao prediktor stila rukovođenja. Saopštenje na 17. Međunarodnoj konferenciji “Dani Ramira i Zorana Bujasa”, Zagreb od 15.-17. 12. 2005. g.; Knjiga rezimea ISBN 953-175-241-9; str. 107;
 • Franceško M.: Kamenov, Ž., Jelić, M., Franceško, M., Mihić, V., Huić, A. (2005). National and European Identity and Attitudes Toward the European Integrations. Saopštenje na "9th European Congress of Psychology", knjiga rezimea na CD-u (ISBN: 923717-6-5)
 • Vujić D., Franceško M., Dostanić (Šarac) J.: Okrugli sto: Komunikacije u organizaciji i upravljanje ljudskim resursima, VII Konferencija sa međunarodnim učešćem pod dnazivom: Dani primenjene psihologije u Nišu, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Franceško M., Kodžopeljić J., V. Gavrilov Jerković (2005). Polazne premise plana i programa Odseka za psihologiju. U Franceško M. i M. Zotović (urednici) (2005). Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji. Ličnost u višekulturnom društvu. Odsek za psihologiju. Filozofski fakultet Novi Sad. Br. 5. ISSN 1452-211X. ISBN 86-80271-23-3. str. 7-27., Novi Sad, Filozofski fakultet, 2005, str. 7-27
 • Gavrilov JerkovićV., Franceško M., Kodžopeljić J., Smederevac S., Zdravković S., MihićV., Trogrlić A., J. Šakotić Kurbalija (2005). Evropski standardi za reformu visokog obrazovanja i novi plan studija psihologije. U Franceško M. i M. Zotović (urednici) (2005). Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji. Ličnost u višekulturnom društvu. Odsek za psihologiju. Filozofski fakultet Novi Sad. Br. 5. ISSN 1452-211X. ISBN 86-80271-23-3. str. 27-34., Novi Sad, Filozofski fakultet , 2005, str. 27-34
 • Franceško M., Kodžopeljić J., Štula J., V. Mihić (2005). Evropski identitet u Srbiji i Crnoj Gori: relacije sa psihološkim i sociodemografskim faktorima. U Franceško M. i M. Zotović (urednici) (2005). Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji. Ličnost u višekulturnom društvu. Odsek za psihologiju. Filozofski fakultet Novi Sad. Br. 5. ISSN 1452-211X. ISBN 86-80271-23-3. str. 34-50., Novi Sad, Filozofski fakultet , 2005, str. 34-50
 • Gavrilov-Jerković V., Franceško M., Kodžopeljić J., Smederevac S., Zdravković S., Mihić V., Trogrlić A., Šakotić-Kurbalija J.: Evropski standardi za reformu visokog obrazovanja i novi plan studija psihologije , Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Novi Sad, 2005, str. 27-33, ISBN 86-80271-23-3
 • Franceško M., Kodžopeljić J., V. Gavrilov Jerković (2005). Polazne premise plana i programa Odseka za psihologiju. U Franceško M. i M. Zotović (urednici) (2005). Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji. Ličnost u višekulturnom društvu. Odsek za psihologiju. Filozofski fakultet Novi Sad. Br. 5. ISSN 1452-211X. ISBN 86-80271-23-3. str. 7-27.
 • Franceško M., Kodžopeljić J., Štula J., J. Želeskov: Retrospektiva rezultata u okviru projekta Stanje, faktori i razvoj evropskog identiteta u Srbiji i Crnoj Gori. Naučno stručni skup psihologa Srbije - Sabor. Društvo psihologa Srbije, Soko Banja maj 2005. g. Prezentovan rada: Knjiga rezimea str. 50.
 • Franceško M., Kodžopeljić J., V. Gavrilov Jerković (2005). Polazne premise plana i programa Odseka za psihologiju. Saopštenje na konferenciji sa međunarodnim učešćem pod nazivom: Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji u organizaciji Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; novembar 2005. g.; Knjiga rezimea str. 11;
 • Gavrilov JerkovićV., Franceško M., Kodžopeljić J., Smederevac S., Zdravković S., Mihić V., Trogrlić A., J. Šakotić Kurbalija (2005). Evropski standardi za reformu visokog obrazovanja i novi plan studija psihologije. Saopštenje na konferenciji sa međunarodnim učešćem pod nazivom: Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji u organizaciji Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; novembar 2005. g.; Knjiga rezimea str. 12;
 • Kamenov Ž., Jelić M., A. Huić, Franceško M., V. Mihić (2005). Nacionalni i evropski identitet građana Zagreba I Novog Sada različite dobi, spola i stupnja obrazovanja. Saopštenje na konferenciji sa međunarodnim učešćem pod nazivom: Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji u organizaciji Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; novembar 2005. g.; Knjiga rezimea str. 20;

Javne recenzije:

 • knjiga "Govor lica" autorke Aleksandre Kostić, maj 2006. g.

 • knjiga "Umetnost komuniciranja" autorke Milice Andevski, decembar 2007. g.

 • knjiga "Psihologija rada: čovek i rad u savremenom poslovnom okruženju" autorke Dobrile Vujić, oktobar 2010. g.

 • knjiga "Psihologija ličnosti" autorke Vesne Gojković, oktobar 2010. g.

 • knjiga "Osnove komunikologije: veštine poslovnog komuniciranja" autorke Željke Bojanić, oktobar 2010. g.

 • knjiga "Socijalna psihologija" autora Aronson E., Vilson T. i R. Akert, u izdanju MATE, 2013. g. (prevod na srpski jezik)

 • knjiga "Studije vremenskih perspektiva u Srbiji", autorki Aleksandre Kostić i Jasmine Nedeljković; ISBN 978-86-7990-106-4; Punta, Niš, 2013. g.

 • recenzent časopisa Godišnjak za sociologiju, Departmana za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu izdanje 2013. g.

Predavanja po pozivu kao dodatak biografskim podacima:

 • Osnivač (zajedno sa dva saradnika) 2000. godine Agencije za komunikološki trening, analizu i konsalting "OK Menadžment" sa ciljem približavanja naučnih saznanja iz socijalne i poslovne psihologije ljudima u praksi (menadžerima i zaposlenima), kao i uvođenja elemenata praktičnih problema u naučna istraživanja i predavanja studentima; održala preko 150 edukativnih radionica za menadžere u preko 40 uspešnih preduzeća u zemlji i inostranstvu, kao i u školama na teritoriji Srbije u okviru dva akreditovana edukativna programa (Ministarstvo obrazovanja);

 • Bila je predavač na Specijalističkim akademskim studijama (SAS) u Novom Sadu na smeru Poslovna etika 2002. g.

 • Predavač u Školi za društveno i političko liderstvo PERIKLES, Fonda Centra za demokratiju u okviru Projekta finansiranog od strane Evropske Komisije, na temu LIDERSTVO, novembar 2002., mart 2003. godine; februar, maj 2004. g; novembar 2004.

 • Predavač u Maloj poslovnoj školi organizovanoj u okviru projekta "Znanjem do trajne sigurnosti" Novosadskog humanitarnog centra od 2002. godine-2005. g. - tema predavanja Rukovđenje i timski rad;

 • Predavač po pozivu "Gordikom-a" iz Beograda /Društvo za inženjering i obrazovanje/ novembar 2005. godine direktorima škola na temu: Osobine uspešnih direktora, Vrnjačka Banja; mart 2006. g. direktorima osnovnih i srednjih škola na temu: Motivacija za rad, Vrnjačka Banja; decembar 2006. godine direktorima osnovnih i srednjih škola na temu: Veštine delegiranja u menadžmentu, Beograd;

 • Predavač po pozivu u agenciji za mala i srednja preduzeća Almamons Novi Sad u nekoliko projekata tokom 2005, 2006 i 2007. godine;

 • Predavač po pozivu na fakultetu "Poslovni inženjering i menadžment" u Banja Luci i to u okivru predmeta: Upravljanje ljudskim resursima i Organizaciono ponašanje (školske 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009. god. do danas); predavača na poslediplomskim studijama istog fakulteta;

 • Predavač na edukativnom seminaru pod nazivom: Uvođenje i primena menadžmenta ljudskih resursa u našoj praksi, pod pokroviteljstvom Društva psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju, mart, jun, decembar 2008. godine, Beograd

 • Predavač po pozivu na seminaru pod nazivom "upravljanje ljudskim resursima - profesionalna selekcija menadžera". April 2012. Organizator Društvo psihologia Srbije


Naučna i stručna aktivnost nastavnika:


Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama:

 • Član Društva psihologa od 1986. godine;

 • Član programskog odbora 49. stručno-naučnog skupa Sabor psihologa u Subotici 2001. godine;

 • Predsednik programskog i organizacionog odbora Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem pod nazivom: "Ličnost u višekulturnom društvu" u organizaciji Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, novembra meseca 2002. g.;

 • Predsednik programskog odbora 52. stručno naučnog skupa Sabor psihologa u organizaciju Društva psihologa Srbije 2004. godine održanom na Kopaoniku.

 • Predsednik programskog i organizacionog odbora Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem pod nazivom: "Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji" u organizaciji Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, novembra meseca 2005. g.;

 • Član Univerzitetskog odbora Udruženja univerzitetskih profesora i naučnika Srbije, Univerzitet u Novom Sadu - predstavnik Filozofskog fakulteta od 2005. godine do 2007. godine.

 • Predsednik programskog i organizacionog odbora međunarodne naučne konferencije pod nazivom "Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize: Stanje i mogućnosti prevazilaženja" u organizaciji "fakulteta za pravne i poslovne studije, Novi Sad" 2009. godine

 • Predsednik programskog odbora Međunarodnog naučnog skupa održanog novembra 2010. godine pod nazivom: Društveni izazovi evropskih integracija: Srbija i uporedna iskustva (Social Challenges Resulting from European Integrations: Serbia and Comparative Experiences) u organizaciji Fakulteta za pravne i poslovne studije Novi Sad. Skup je podžao Pokrajnski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine;

 • Recenzent u Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta od 2013. godine

Usavršavanja:

 • Univerzitet Halle, Wittenberg 1989;

 • Univerzitet Illinois, Chicago 1998;

Naučni projekti:

 • Učesnik u u nizu naučnik projekata Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i drugih institucija:

 • Visoko obrazovanje učitelja 1988. g. (bila sekretar Međunarodne konferencije o obrazovanju učitelja 1988. g.);

 • Socijalizacija i razvoj ličnosti (1986-1990);

 • Psihološki i socio-kulturni faktori razvoja ličnosti u višekulturnom društvu (1990-1995);

 • Kao višegodišnji saradnik Insituta za industrijske sisteme učesnik u projektu Proizvodna filozofija zaposlenih (1994-1996);

 • Rukovodilac projekta pod nazivom: Stanje, faktori i razvoj evropskog identiteta u Srbiji i Crnoj Gori", pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije (2002-2005); broj projekta 1377;

 • Rukovodilac međunarodnog projekta: Nacionalni i evropski identitet, pod pokroviteljstvom Cleepse-ja od 2003. g.;

 • Član radnog tima na projetu: "Podsticanje razvoja preduzetništva žena u AP Vojvodini" pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova tokom 2003. godine.

 • Rukovodilac podprojekta pod nazivom: "Socijalni status Roma u školama" u okviru projekta "Socijalna integracija Roma u školski sistem" finasiranog od strane Pokrajnskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj tokom 2005. godine;

 • Rukovodilac podprojekta (socijalnopsihološki aspekti) u okviru projekta pod nazivom: Psihološke karakteristike društva u tranziciji od 2006. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije; broj projekta 149008B;

 • Učesnik na projektu pod nazivom: Uloga studenata u reformi visokog obrazovanja" i koordinator psihološkog tima istraživača; Projekat je finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije od 2006. g.; broj projekta je 149034;

 • Učesnik na projektu pod nazivom: Evaluacija međuljudskih odnosa kod omladine u Vojvodini. Projekat je finansiran od strane Pedagoškog zavoda i Pokrajnskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine; period realizacije 2006. i 2007. godina;

 • Učesnik u projektu South East European Project for the Advancement of Language Studies - SEEPALS (Projekat jugoistočne Evrope za unapređenje studija jezika), koji se u periodu od 2010-2013 realizuje u okviru IV ciklusa Tempus programa zajedno sa još 9 partnera iz regiona i 4 partnera iz Evropske unije.

 • Rukovodilac projekta pod nazivom Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini - stanje i perspektive, broj projekta 114-451-3818, koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

 • Član stručnog tima u realizaciji projekta Odnosi među mladima u Vojvodini koji se sprovodi u svim srednjim školama na teritorije APV, a pod pokroviteljstvom Pokrajnskog sekretarijata za lokalnu samoupravu, nacionalne manjine, osnovno i srednje obrazovanje.

Angažovanje u rukovođenju organizacijama:

 • Šef Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu od oktobra 2002. do oktobra 2006. godine

 • Član Nastavno naučnog veća Filozofskog fakulteta od oktobra 2002. godine do oktobra 2006. g.

 • Član Saveta Filozofskog fakulteta od oktobra 2002 - 2004.godine.

 • Rukovodilac Katedre za Poslovnu psihologiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije, Novi Sad od 2007. godine

 • Dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union od 2007. godine

 

Angažovanje u nastavi:

 • Pedagoška i socijalna psihologija na Učiteljskom fakultetu u Somboru i Subotici (2000-2002) (fond časova 2+2);

 • Socijalna psihologija za studente psihologije treće godine (fond časova 3+3), Filozofski fakultet u Novom Sadu;

 • Psihologija propagande i marketinga za studente psihologije treće godine (fond časova 2+0) i studente specijalističkih studija Poslovne psihologije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu;

 • Psihologija rada i organizacije za studente četvrte godine psihologije (fond časova 3+3);

 • deo predmeta Komunikologija 2 (psihološki aspekti) na Katedri za žurnalistiku Odsek medijske studije, studenti prve godine (fond časova 2+2) školske 2004/2005 i 2005/2006;

 • deo predmeta Psihologija za studente Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu (teme socijalne psihologije) za studente glume, muzičkog i likovnog odseka (fond časova 2+0 dva semestra; 2+0 jedan semestar; 2+0 jedan semestar) od školske 2004/2005 godine;

 • Veština komuniciranja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Katedra za zdravstvenu negu, od 2005/2006. godine;

 • Socijalna psihologija na Fakultetu za uslužni biznis u Novom Sadu, školske 2005/2006. g. i 2006/2007. godine;

 • Organizaciono ponašanje i Socijalna psihologija na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka od 2005. godine

 • Predmete Psihologija i Psihologija ličnosti na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, od 2005. godine do danas

 • Socijalna psihologija i Poslovna psihologija na Fakultetu za poslovni menadžment Bar, Crna Gora, školska 2006/2007. g.

 • Socijalna psihologija, Organizaciono ponašanje, Poslovna psihologija, Psihologija grupe (osnovne studije) i Liderstvo (master studije), na "Fakultetu za pravne i poslovne studije, Novi Sad" od 2007. g.

 • Poslediplomske specijalističke studije:

  • osnivač i koordinator specijalističkih studija Poslovne psihologije Odseka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od školske 2003/2004. g. i 2004/2005. g.

  • na specijalističkim studijama Poslovne psihologije, nastava predmeta: Psihologija marketinga (fond časova 10+10) i deo predmeta Psihologija menadžmenta (fond časova 10+10)

  • deo predmeta Nova saznanja u pedagoškoj psihologiji posvećen menadžmentu u obrazovanju na specijalističkim studijama iz Pedagoške psihologije na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu;

 • Uvođenje novih metoda u nastavnom procesu:

  • Nastava na Odseku za psihologiju i iz predmeta koje predaje kandidatkinja odvija se po zahtevima reforme visokog obrazovanja (Bolonja: jednosemestralni kursevi, praćenje rada studenata tokom celog semestra/godine; organizacija nastave kroz interakciju nastavnika i studenata i dr.); u procesu evaluacije sprovedenog školske 2003/2004. godine na nivou Filozofskog fakulteta, kao i evaluaciji nastavničkog rada koja se redovno sprovodi na Odseku za psihologiju od školske 2003/2004. godine, nastavnički rad dr Mirjane Franceško ocenjen je od strane studenata veoma visokom ocenom (uvek je bila među dva najbolja nastavnika na godini); pri tome navedene su ocene studenata kao što su: "zna da motiviše studente", "zanimljiva predavanja i zanimljivi sadržaji", "stručnost, dostupnost, mnogo toga se zapamti na času", "daje nam najviše praktičnih saveta" itd.

  • Kao rukovodilac tima za akreditaciju "Fakulteta za pravne i poslovne studije, Novi Sad" i studijskog programa Poslovne psihologije, dala je izuzetan doprinos koncipiranju i izradi nastavnog plana i programa osnovnih i master studija, što je doprinelo akreditaciji studija poslovne psihologije i ovog Fakulteta, kao prve privatne visokoobrazovne institucije akademskih studija u Srbiji.

  • Autor projekta i standardizovanih upitnika za evaluaciju nastavnog procesa i rada ustanove u celini na "Fakultetu za pravne i poslovne studije, Novi Sad", koji se sprovodi jednom u semsestru u okviru programa samovrednovanja.

Drugi relevantni podaci:

 • Dobitnik nagrade "Ljubomir Ljuba Stojić", 2005. godine za doprinos razvoju Psihologije u Srbiji.

 • Dobitnik nagrade "Kapetan Miša Anastasijević", 2008. u konkurenciji za najuspešniju ženu u bisnisu