Zvanje   Redovni profesor
Uža naučna oblast: Teorijsko-pravne nauke

Akademska karijera:
 
Doktorat: 2009 Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu Filozofija prava
Magistratura: 2005 Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Filozofija
Diploma: 2001 Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu  Filozofija
Reprezentativne reference:


Knjige (autorstvo, uredništvo, prevod)

 • Franeta, D. (2020) Uvod u filozofiju prava. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. (https://www.researchgate.net/publication/342917144_Uvod_u_filozofiju_prava)

 • Франета, Д. (2015) Људско достојанство као правна вредност. Београд: Центар за издаваштво и информисање Правног факултета Универзитета у Београду, 2015.

 • Franeta D. i Protopapadakis E., ur, (2014) Primenjena etika. Novi Sad: Mediterran Publishing & Hellenic Society for Ethics.

 • Vraktić, L. (2008) Predavanja iz praktičke filozofije. Priredila Duška Dobrosavljev. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije.

 • Zimel, G. (2008) Šopenhauer i Niče. Prevela Duška Dobrosavljev. Novi Sad: IKZS.

 • Plesner, H. (2004) Granice zajednice. Prevela Duška Dobrosavljev. Novi Sad: IKZS.

Objavljene publikacije (izbor):

 • Franeta, D. (2020) Human Dignity as an Existentiale? On Paul Ricoeur’s Phenomenology of Human

 • Dignity. Human Studies, accepted.

 • Franeta, D. (2020) Legal Status and Dignity of Persons Living with Dementia in Serbia, in Dubljević V. and Bottenberg F. (Eds.) Living with Dementia: Ethical and Neuroscientific Issues, Cham: Springer, accepted.

 • Franeta, D. (2019) Taking Ethics Seriously. European Psychologist (Special Issue: Human Rights and Psychology) 24/2: 125−135.

 • Franeta, D. (2019) Human Dignity in Montenegro, in Becchi P, Mathis K. (Eds.) Handbook of Human Dignity in Europe. Cham: Springer, 617−642.

 • Franeta, D. (2016 online; 2019 in print) Human Dignity in Serbia, in Becchi P, Mathis K. (Eds.) Handbook of Human Dignity in Europe. Cham: Springer, 779−798.

 • Franeta, D. (2017) Gadamer’s Hermeneutics as Practical Philosophy, in Babich Babette (Ed.) Hermeneutic Philosophies of Social Science. Berlin/Boston: De Gruyter, 219‒236. (invited reprint)

 • Franeta, D. (2014) Profesionalna etika i problem paternalizma, u Franeta, D. i Protopapadakis, E. (ur.) Primenjena etika, Novi Sad: Mediterran Publishing & Hellenic Society for Ethics, 217‒239.

 • Франета, Д. (2015) Дворкинова теорија тумачења, у Биљана Ђорђевић и Милош Здравковић (ур.) Наслеђе правне и политичке филозофије Роналда Дворкина. Београд: Српско удружење за филозофију права и социјалну филозофију ‒ ФПН ‒ Правни факултет Универзитета у Београду, 105‒119.

 • Франета, Д. (2015) Аксиологија права у делу Радомира Лукића, у Данило Баста и Сима Аврамовић (ур.) Научно наслеђе Радомира Д. Лукића. Београд: САНУ ‒ Правни факултет Универзитета у Београду, 181‒192.

 • Франета, Д. (2011) Једна новија дебата о људском достојанству и проблем трагичног и апсурдног у праву. Анали Правног факултета у Београду, 2, 2011, 193−211.

 • Франета, Д. (2011) Људско достојанство између правнодогматичких и филозофских захтева. Смисао, претпоставке и импликације Дириговог схватања људског достојанства. Филозофска истраживања, Универзитет у Загребу, 31/4, 2011, 825−842.

 • Franeta, D. (2011) Jurisprudence, Legal Ethics and Virtue. Ethiki, 8, Faculty of Philosophy - University of Athens, 46−67.

 • Франета, Д. (2011) Идеал непристрасности у етици и праву. Civitas 2, 9−20.

 • Franeta, D. (2010) The Place of Human Dignity in European Legal Documents and Environmental Concerns, Proceedings of the 2nd International Meeting on Environmental Ethics, University of Athens, 144−159.

 • Франета, Д. (2010) Појам и значај професионалног интегритета и унапређење правне етике. У: Друштвени изазови европских интеграција. Нови Сад: Факултет за правне и пословне студије, 52−66.

 • Dobrosavljev, D. (2008) Žak Derida: O duhu. Filozofska istraživanja 28/1: 246−248.

 • Добросављев, Д. (2007) Биоетика у мрежама онтологија. Хабитус, 145−150.

 • Dobrosavljev, D. (2006) Pojam javnosti i pojam autentičnosti u filozofiji Martina Hajdegera. Filozofski godišnjak, 263−279.

 • Dobrosavljev, D. (2006) Mišel Fuko. Filozofska istraživanja 101/1: 775- 778.

 • Добросављев, Д. (2006) Биоетичке дилеме. Журнал за социологију, 226−228.

 • Добросављев, Д. (2005) Биоетика и европска култура. Журнал за социологију, 212−214.

 • Dobrosavljev, D. (2005) Omeđivanje prošlosti. Habitus, 2005: 255−265.

 • Dobrosavljev, D. (2002) Javno mišljenje: izbegavanje odgovornosti i krivica. Glasnik Advokatske komore Vojvodine 62: 220−225.

 • Dobrosavljev, D. (2002) Veronauka u školi: pro et contra. Religija, veronauka, tolerancija, 85−87.

Naučna i stručna aktivnost nastavnika

 • Objavila četrdesetak naučnih publikacija kao jedina autorka.

 • Objavila veći broj prevoda filozofskih publikacija sa engleskog i nemačkog jezika.

 • Usavršavala se na velikom broj seminara u zemlji i inostranstvu, učestvovala u okruglim stolovima i tribinama, i izlagala svoje radove na većem broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu [4. Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj, Hrvatska); Nauka i obrazovanje, Banja Luka (BIH); Društveni izazovi evropskih integracija (Novi Sad); 2nd International Meeting for Environmental Ethics (Atina, Grčka); The Challenges of the Contemporary Jurisprudence (Beograd); State and Law – Concepts in Transition (Novi Sad); Nature – Society – Politics (Zagreb, Hrvatska); Legal and Political Legacy of Ronald Dworkin (Beograd); Radomor Lukićˈs Scientific Legacy (SANU, Beograd); Vrednosti i identitet (Novi Sad); 15. lošinjski dani bioetike (Zagreb, Hrvatska); Izazovi i perspektive XXI veka za identitet i dostojanstvo ličnosti (Beograd); Peace Based on Human Rights (Svetski kongres IVR, Lisabon, Portugalija); Work in Progress (Beograd); Dignity – Democracy – Diversity (Svetski kongres IVR, Lucern, Švajcarska) itd.]

 • Recenzirala radove za domaće i strane naučne časopise i naučne publikacije (Religija i tolerancija; Anali Pravnog fakulteta u Beogradu; Bioethics, Wiley; Mediterran Publishing, Springer itd.) i učestvovala u organizaciji naučnih skupova.

 • Od 2011. članica Srpskog udruženja za filozofiju prava; trenutno članica Predsedništva Udruženja.

 • Od 2007. do danas bila je članica više uredništava naučnih časopisa.

 • Učestvovala je niz godina u radu različitih institucionalnih tela Fakulteta.

 • Stalna je članica žirija godišnjeg takmičenja u pisanju eseja Fondacije dr Lazar Vrkatić za studente društvenih i humanističkih nauka u Srbiji.

Ostali značajni podaci (usavršavanja, nagrade i sl.):

 • Predaje Filozofiju prava, Etiku, Pravnu etiku, Metodologiju prava i Bioetiku i pravo.

 • Od 2003. godine radi kao asistentkinja-pripravnica, zatim asistentkinja, docentkinja i, trenutno, vanredna profesorka.

 • 2014. nagrađena od strane Fondacije „Miodrag Jovičić“ u sardanji s porodicom Ljubomira Tadića (nagrada za doktorsku disertaciju iz oblasti Filozofije prava)

 • 2009. doktorirala s odlikom; više puta nagrađivana za izuzetan uspeh tokom studija

 • 2002/2003. desetomesečni naučno−istraživački boravak na Rupreht Karlovom univerzitetu u Hajdelbergu (nagrađena DAAD stipendijom)

 • 2000. nagrađena stipendijom DAAD−a

 • 2006. i 2007. pohađala 1. i 2. Međunarodnu letnju škola bioetike u Malom Lošinju u organizaciji Univerziteta Zagreb i Univerziteta Bohum

 • Jezici: odlično vlada engleskim (Certificate of Proficiency in English Univerziteta u Kembridžu) i nemačkim jezikom i služi se francuskim jezikom